Alabalık Çiftlikleri Atıksularının Bırakıldığı Akarsuyun Fizikokimyasal Su Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması
A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams

Bülent Verep [1] , Huri Hasanoğlu [2] , Tanju Mutlu [3]

126 227

Alabalık çiftlikleri atık sularının fiziko-kimyasal özellikleri ve akarsu ekosistemine etkilerini araştıran bu bitirme çalışmasında farklı zamanlarda Çağlayan Alabalık Çiftliği ve Dört Mevsim Alabalık İşletmesinden su örnekleri alınarak çiftlik atık suları fiziko-kimyasal su analizleri yapılmış ve çiftlik atık sularının bırakıldığı akarsuya etkileri araştırılmıştır.

Çalışmada çiftlik içerisinde havuzlar ve akarsu üzerinde seçilen istasyonlardan alınan su örneklerinin analizleri ve bu analizlerin Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ve Atık su Deşarj standartlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre Çağlayan ve Dört Mevsim alabalık çiftlikleri atık suları KOİ, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve AKM açısından standart değerleri zaman zaman aşabilmektedirler, ancak bu atık suların boşaldığı akarsuların su kalitesi üzerinde etkileri sadece nitrat ve fosfat açısından önemli olmaktadır.

Alabalık çiftlikleri atık sularının fiziko-kimyasal özellikleri ve akarsu ekosistemine etkilerini araştıran bu bitirme çalışmasında farklı zamanlarda Çağlayan Alabalık Çiftliği ve Dört Mevsim Alabalık İşletmesinden su örnekleri alınarak çiftlik atık suları fiziko-kimyasal su analizleri yapılmış ve çiftlik atık sularının bırakıldığı akarsuya etkileri araştırılmıştır.

Çalışmada çiftlik içerisinde havuzlar ve akarsu üzerinde seçilen istasyonlardan alınan su örneklerinin analizleri ve bu analizlerin Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ve Atık su Deşarj standartlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre Çağlayan ve Dört Mevsim alabalık çiftlikleri atık suları KOİ, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve AKM açısından standart değerleri zaman zaman aşabilmektedirler, ancak bu atık suların boşaldığı akarsuların su kalitesi üzerinde etkileri sadece nitrat ve fosfat açısından önemli olmaktadır.

 • Anonim, 1993, Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekrasyon ve Özel Koruma Alanları İle İlişkisi , TÜGEM, 1-185, Ankara.
 • Anonim, 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, 29 Haziran 2004, Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Sayı : 25507.
 • Anonim, 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri Avcılığında Artış Yetiştririciliğinde Azalış Haber Bülteni, Sayı:122, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/
 • Alvarado, J. L. 1997. Aquafeeds and the Environment. In A. Tacon and B. Basurco , Eds. Feding Tomorrow’s Fish, s: 275-289.
 • Barg, U.C. 1992. Guideline For The Promotion Of Management Of Costal Aquaculture Development Of Coastal Aquaculture Development. FAO Fisheries Technical Paper. No:328, s:122.
 • Çağırgan H., Değirmenci U., Nemli E., Balta F., Sanver F., 2008. Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Çakır, H. 1993. Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekreasyon ve Özel Koruma Alanları ile İlişkisi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999(2): 414, Lebib A.S., İstanbul.
 • Çelikkale M.S., İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt I, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yayın Nu: 2, 1994.
 • Haya, K. 2005. Environmental Impact of Chemical Wastes Produced by the Salmonoid Aquaculture Industry. http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca
 • TKB, 2007., Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği, www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/dis.pdf
 • TÜİK, 2007., 2005 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, www.tüik.gov.tr
 • Yıldırım ve Korkut, 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 (1-2): 167 – 172.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4238-8325
Yazar: Bülent Verep (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Huri Hasanoğlu
Ülke: Turkey


Yazar: Tanju Mutlu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jaes330437, journal = {Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences}, issn = {}, eissn = {2548-0006}, address = {Anatolian Academic Sciences}, year = {}, volume = {2}, pages = {38 - 42}, doi = {}, title = {A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams}, key = {cite}, author = {Mutlu, Tanju and Hasanoğlu, Huri and Verep, Bülent} }
APA Verep, B , Hasanoğlu, H , Mutlu, T . (). A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 2 (2), 38-42. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jaes/issue/31012/330437
MLA Verep, B , Hasanoğlu, H , Mutlu, T . "A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams". Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 2 (): 38-42 <http://dergipark.gov.tr/jaes/issue/31012/330437>
Chicago Verep, B , Hasanoğlu, H , Mutlu, T . "A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams". Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 2 (): 38-42
RIS TY - JOUR T1 - A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams AU - Bülent Verep , Huri Hasanoğlu , Tanju Mutlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 42 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0006 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams %A Bülent Verep , Huri Hasanoğlu , Tanju Mutlu %T A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams %D 2018 %J Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences %P -2548-0006 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Verep, Bülent , Hasanoğlu, Huri , Mutlu, Tanju . "Alabalık Çiftlikleri Atıksularının Bırakıldığı Akarsuyun Fizikokimyasal Su Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması". Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 2 / 2 38-42.