Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 59 - 68 2018-08-17

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi

ali bayram [1] , Altan Kaya [2] , murat doğan [3] , mehmet yaşar [4] , ibrahim özcan [5] , cemil mutlu [6]

31 50

Amaç: Bu çalışmada parotis kitlesi nedeniyle kliniğimizde parotidektomi uygulanan hastaların geriye dönük incelenmesi amaçlanmıştır.

Metod: Bu çalışma Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde Ocak 2011 ile Mart 2016 tarihleri arasında parotis kitlesi nedeniyle opere edilen 71 hastayı kapsamaktadır. Çalışmaya alınan hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti ve fizik muayene bulguları, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) bulguları, uygulanan cerrahi, histopatolojik tanı ve komplikasyonları hastane kayıtlarından incelendi.

Bulgular: Hastaların en sık başvuru şikayeti kulak önünde şişlik olup fizik muayenede en çok parotis bölgesinde ağrısız, düzgün yüzeyli ve hareketli kitle tespit edildi. Ameliyat sonrası elde edilen histopatolojik tanılara göre 65 hastada (%91.5) benign, altı hastada (%8.5) malign kitle rapor edildi. En sık görülen benign tümörler sırasıyla pleomorfik adenom ve Warthin tümörü iken, en sık tespit edilen malign tümörler mukoepidermoid karsinom ve metastatik yassı hücreli karsinom (YHK) idi. Ameliyat sonrası en sık görülen komplikasyon fasiyal sinir disfonksiyonu idi.

Sonuç: Parotis kitlelerinin tedavisinde parotidektomi girişimleri, uygun tanısal tetkiklerle desteklenen doğru ameliyat planlaması ve dikkatli cerrahi diseksiyonla yapıldığında yeterli ve güvenilir bir cerrahidir.

Parotis bezi, benign, malign
  • 1. Horn-Ross PL, West DW, Brown SR. Recent trends in the incidence of salivary gland cancer. Int J Epidemiol 1991;20:628-633. 2. Lin CC, Tsai MH, Huang CC, Hua CH, Tseng HC, Huang ST. Parotid tumors: a 10 year experience. Am J Otolaryngol. 2008;29:94-100. 3. Eveson JW, Cawson RA. Salivary gland tumors. A review of 2410 cases with particular reference to histological types, site age and sex distribution. J Pathology 1985;146:51-58. 4. Maahs GS, Oppermann Pde O, Maahs LG, Machado Filho G, Ronchi AD. Parotid gland tumors: a retrospective study of 154 patients. Braz J Otorhinolaryngol 2015;81:301-306. 5. Satko I, Stanko P, Longauerova I. Salivary gland tumours treated in the stomatological clinics in Bratislava. J Craniomaxillofac Surg 2000;28:56-61. 6. Takahama A. Parotid neoplasms: analysis of 600 patients attended at a single institution. Braz J Otorhinolaryngol 2009;75:497-501. 7. Topak M, Çelebi Ş, Develioğlu Ö, et al. Parotis Kitlelerinde Tanı ve Tedavi Sonuçlarımız. Selçuk Tıp Derg 2013;29:64-67. 8. Özbay M, Şengül E, Topçu İ. Parotis Kitlelerinde Tanı ve Cerrahi Tedavi Sonuçları. Dicle Med J 2016;43:315-318. 9. Baysal E, Çelenk F, Durucu C, et al. Parotis bezi tümörleri: 207 vakanın analizi. Journal of Harran University Medical Faculty 2012;9:55-57. 10. Batsakis JG, Sneige N, el-Naggar AK. Fine-needle aspiration of salivary glands: its utility and tissue effects. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992;101:185-188. 11. Fakhry N, Antonini F, Michel J, et al. Fine-needle aspiration cytology in the management of parotid masses: evaluation of 249 patients. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2012;129:131-135. 12. Özdamar K, Aydın S, Altaş B, et al. Parotis bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin önemi. KBB Uygulamaları 2015;3:20-24. 13. Neumann A, Rosenberger D, Vorsprach O, Dazert S. The incidence of Frey syndrome following parotidectomy: results of a survey and follow-up. HNO 2011;59:173-178. 14. Öçalan R, Akın Öçalan FA, Genç S, Yılmaz YF, Ünal A. Parotidektomi sonrası Frey sendromu insidansı. Kocaeli Tıp Dergisi 2013;2:1-4.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ali bayram (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Altan Kaya

Yazar: murat doğan

Yazar: mehmet yaşar

Yazar: ibrahim özcan

Yazar: cemil mutlu

Bibtex @araştırma makalesi { jamer368220, journal = {Journal of Anatolian Medical Research}, issn = {}, eissn = {2587-1153}, address = {Kayseri EAH}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {59 - 68}, doi = {}, title = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi}, key = {cite}, author = {doğan, murat and yaşar, mehmet and özcan, ibrahim and mutlu, cemil and bayram, ali and Kaya, Altan} }
APA bayram, a , Kaya, A , doğan, m , yaşar, m , özcan, i , mutlu, c . (2018). Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi. Journal of Anatolian Medical Research, 3 (2), 59-68. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jamer/issue/38895/368220
MLA bayram, a , Kaya, A , doğan, m , yaşar, m , özcan, i , mutlu, c . "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi". Journal of Anatolian Medical Research 3 (2018): 59-68 <http://dergipark.gov.tr/jamer/issue/38895/368220>
Chicago bayram, a , Kaya, A , doğan, m , yaşar, m , özcan, i , mutlu, c . "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi". Journal of Anatolian Medical Research 3 (2018): 59-68
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi AU - ali bayram , Altan Kaya , murat doğan , mehmet yaşar , ibrahim özcan , cemil mutlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Anatolian Medical Research JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 68 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-1153 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolian Medical Research Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi %A ali bayram , Altan Kaya , murat doğan , mehmet yaşar , ibrahim özcan , cemil mutlu %T Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi %D 2018 %J Journal of Anatolian Medical Research %P -2587-1153 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD bayram, ali , Kaya, Altan , doğan, murat , yaşar, mehmet , özcan, ibrahim , mutlu, cemil . "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde parotidektomi yapılan hastaların geriye dönük incelenmesi". Journal of Anatolian Medical Research 3 / 2 (Ağustos 2018): 59-68.