Amaç ve Kapsam

AMAÇ VE KAPSAM

Journal of Anatolian Medical Research (JAMER)  Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nin süreli, bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı, bütün tıp ve ilgili sağlık alanları ve klinik uygulamaları hakkında, orijinal ve güncel, araştırma ve klinik gözlemleri senede 3 kez, Türkçe veya İngilizce  yayınlamaktır. Tüm yayınların ingilizce özeti vardır.

Journal of Anatolian Medical Research Makale; Olgu Sunumu; Derleme; Yorum; Editöre Mektup ve cevaplarını yayınlar.


Aims and Scope

Journal of Anatolian Medical Research (JAMER)  is an official scientific journal of Kayseri Education and Research Hospital. Its purpose is to publish original, peer-reviewed, up-to-date basic research and clinical reports, on  all fields of medicine and related health sciences, three times a year in Turkish or English. All have abstracts in English. It gives high priority to articles describing effectiveness of therapeutic interventions and the evaluation of new techniques and methods.

Journal of Anatolian Medical Research (JAMER)  publishes: Original Articles; Case Reports, Commentaries; Review Articles; Editorials; Letters to the Editor and Correspondence.