YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

Journal of Anatolian Medical Research

 

 

YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ / TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT

 

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar, Anadolu Tıp Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderdiğimiz

yazımızın orijinal olduğunu; eşzamanlı olarak herhangi bir başka dergiye değerlendirilmek üzere sunulmadığını; daha önce yayınlanmadığını; gerekli görülen düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkımızı, yazı yayına kabul edildiği taktirde Anadolu Tıp Araştırmaları Dergisine devrettiğimizi kabul ederiz.

 

 

 

The author(s) undersigned hereby declare that the manuscript submitted for publication in the Journal of Anatolian medical

research  is original; has not previously been published elsewhere nor is it under consideration by any other journal; and agree to transfer all copyright ownership to the “Journal of Anatolian medical research” effective upon acceptance of the manuscript for publication with all necessary revisions.

 

 

Tarih / Date: ……………………...

 

Yazının Adı / Title of manuscript: ……………………………………………………………………....……………………….....…

 

……………………………………………………………………………………………………………...………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………....…………….......

 

(Makaledeki Sırasıyla / In the order that they appear in the manuscript)

 

Yazarların Adı / Authors' Printed Name                                                  Yazarların Imzası / Authors' Signature

1)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

2)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

3)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

4)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

5)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

6)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

7)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

8)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………….


 

 

 

                                                                     Adres: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği 38010 Kayseri Tel: 03523368884