Journal of Aviation
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1676 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Vedat Veli Çay | http://dergipark.gov.tr/jav

Journal of Aviation (JAV), havacılık biliminin çeşitli alanlarındaki araştırmalarla ilgilenen herkes için ilgi çekici ve faydalı olmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Ayrıca, Journal of Aviation (JAV), önümüzdeki yıllarda önemli bir referans kaynağı olarak hizmet vererek literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı, Havacılık Bilimi veya havacılık bilimiyle yakın ilişkili alanlardaki teorik ve deneysel bulguları içermektedir. Dergi ayrıca, havacılık alanındaki son araştırmalara, teknik notlara, eleştirel inceleme makalelerine de yer vermektedir.

www.javsci.com 

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

Journal of Aviation

e-ISSN 2587-1676 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Vedat Veli Çay | http://dergipark.gov.tr/jav
Kapak Resmi

2.769

4.959

Journal of Aviation (JAV), havacılık biliminin çeşitli alanlarındaki araştırmalarla ilgilenen herkes için ilgi çekici ve faydalı olmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Ayrıca, Journal of Aviation (JAV), önümüzdeki yıllarda önemli bir referans kaynağı olarak hizmet vererek literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı, Havacılık Bilimi veya havacılık bilimiyle yakın ilişkili alanlardaki teorik ve deneysel bulguları içermektedir. Dergi ayrıca, havacılık alanındaki son araştırmalara, teknik notlara, eleştirel inceleme makalelerine de yer vermektedir.

www.javsci.com 

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

Aralık 2017 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. KAPAK
  Sayfalar 1 - 1
  . ., . .
 2. KÜNYE
  Sayfalar 2 - 3
  .. ..
 3. İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 4 - 4
  .. ..
 4. Hava Savunma Sanayinde Yatırım Projelerinin Çok Ölçütlü Karar Verme ve Hedef Programlama ile Seçimi
  Sayfalar 39 - 63
  Bahri Uçakcıoğlu, Tamer Eren
 5. Mapping of Airline Destinations According to Share Behavior in Social Media Using Multi-Dimensional Scale
  Sayfalar 64 - 73
  Bahri Baran KOÇAK, Özlem ATALIK, Cem Burak KOÇAK
 6. Stratejik Yönetim Kapsamında Küresel Havayolu İşbirliklerinin SWOT Analizi
  Sayfalar 74 - 86
  Engin KANBUR, Harun KARAKAVUZ
 7. Yatay Kuyruklarda Kıvrık Kanat Ucu Kullanımının Aerodinamik Etkileri
  Sayfalar 87 - 98
  Öztürk Özdemir Kanat, Durmuş Sinan Körpe, Ali Osman Kurban
 8. Kablosuz Uçak İçi Eğlence Sistemi Uygulaması ve Gömülü Sistemlere Göre Analizi
  Sayfalar 99 - 106
  Yusuf ATEŞ, Satılmış Ürgün
 9. Düz Uçuş için Kanat Profili Eniyilemesi
  Sayfalar 107 - 119
  Sinan Körpe, Hakan Darak
 10. Kara ve Havacılık Haberleşmeleri İle İlişkili İyonosferik HF Tahminleri Üzerine Jeomanyetik Etkiler
  Sayfalar 120 - 127
  ERDİNÇ TİMOÇİN, İbrahim ÜNAL
 11. Bir Uçak Ana İniş Takımı Jantının Sıvı Penetrant Kontrol Yöntemi ile İncelenmesi
  Sayfalar 128 - 139
  Alper Uludağ
 12. Hava Hukukunun Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri, Yapısı ve Özellikleri
  Sayfalar 140 - 153
  Eser Gemici, Mehmet Yeşiller
 13. Türk Sivil Havacılık Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı
  Sayfalar 154 - 169
  Mahmut BAKIR, Hilal Tuğçe BAL, Şahap AKAN