Sayfalar 250 - 266 2015-11-08

FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS

Ali Ata , H. Ali ATA , Mehmet Korpi , Mustafa Ugurlu , Fethullah Sahin

253 646

Adverse selection and moral hazard problem that arise due to asymmetry of information is often observed in banking sector. Accordingly, banks use credit rationing mechanism in order to mitigate the losses that arise due to asymmetric information. In this study the concept of credit rationing mechanism applied by banks is examined by exploring the manufacturing firms from various sectors which applied for a corporate loan in 2103. Logistic regression and discriminant analysis were employed in order to estimate the credit rationing. The results indicate that morality, credit history, and liquidity variables have significant impact in the commercial lending process.
 • • Akyol, M. (2010). Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Asimetrik Bilgi Sorunu ve Kredi Tayınlaması Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Aydın, ss.55-59.
 • • Albayrak, A. S., (2006).Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara.
 • • Aras G. ve Müslümov, A. (2004). Kredi Piyasalarında Asimetrik Bilgi ve Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkileri, İktisat, İşletme –Finans Dergisi, 222, pp. 55-65.
 • • Atalan, B. (2005). KOBİ’lerin Kredilendirilmesi, Active, Ocak-Şubat.
 • • Atiyas, Z., Ersel, H. ve Öztürk, E. (1993). Türk Bankalarinda Müşteri Deseni Ve Kredi Tayinlamasi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Tartişma Tebliği, no 9301A.
 • • Ayça, T. (2010). Asimetrik Enformasyon Işığında Halka Arzların Uzun Dönemli Performanslarının Değerlendirilmesi. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:12, ss.102–121.
 • • Ayrıçay, Y. ve Kök, D. (2009). Kobilerin Finansmanında Kredi Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 11, ss. 109-131.
 • • Bekmez, S. ve Çalış, F. (2011). Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.16, S.2, ss.79-96.
 • • Bhaird C. ve Lucey B. (2006). “Capital Structure and the Financing of SMEs: Empirical Evidencefrom an Irish Survey”. Entrepreneurship: Occupational Choice andFinancing Conferance, 6-7 June, Copenhagen: Centre for Economic and BusinessResearch.
 • • Boot, A. W. A., ve Thakor, A. V. (1994). “Moral Hazard and Secured Lending inan Infinitely Repeated Credit Market Game”. International Economic Review, 35, 899–920.
 • • Cengiz, V. (2010). Finansal Piyasalarda Bilgi Problemlerinin Çözümünde Bankaların Rolü, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: V Sayı: I, ss. 151-162.
 • • Ceylan, S. ve Durkaya, M. (2010). Türkiye’de Kredi Kullanımı - Ekonomik Büyüme İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, ss. 21- 34.
 • • Çeviş, İ. (2005). Para krizlerine ampirik bir yaklaşım, Sermaye Piyasası Kurulu, 187.
 • • Çokluk, Ö. (2010). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (3) • Yaz / Summer 2010 • 1357-1407.
Birincil Dil en
Konular
Yazarlar

Yazar: Ali Ata

Yazar: H. Ali ATA

Yazar: Mehmet Korpi

Yazar: Mustafa Ugurlu

Yazar: Fethullah Sahin

Bibtex @ { jbef121680, journal = {Journal of Business Economics and Finance}, issn = {}, eissn = {2146-7943}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, pages = {250 - 266}, doi = {10.17261/Pressacademia.2015211618}, title = {FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS}, key = {cite}, author = {Ugurlu, Mustafa and Korpi, Mehmet and ATA, H. Ali and Sahin, Fethullah} }
APA Ata, A , ATA, H , Korpi, M , Ugurlu, M , Sahin, F . (2015). FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS. Journal of Business Economics and Finance, , 250-266. DOI: 10.17261/Pressacademia.2015211618
MLA Ata, A , ATA, H , Korpi, M , Ugurlu, M , Sahin, F . "FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS". Journal of Business Economics and Finance (2015): 250-266 <http://dergipark.gov.tr/jbef/article/121680>
Chicago Ata, A , ATA, H , Korpi, M , Ugurlu, M , Sahin, F . "FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS". Journal of Business Economics and Finance (2015): 250-266
RIS TY - JOUR T1 - FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS AU - Ali Ata , H. Ali ATA , Mehmet Korpi , Mustafa Ugurlu , Fethullah Sahin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2015211618 DO - 10.17261/Pressacademia.2015211618 T2 - Journal of Business Economics and Finance JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 266 SN - -2146-7943 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2015211618 UR - http://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2015211618 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Business Economics and Finance FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS %A Ali Ata , H. Ali ATA , Mehmet Korpi , Mustafa Ugurlu , Fethullah Sahin %T FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS %D 2015 %J Journal of Business Economics and Finance %P -2146-7943 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2015211618 %U 10.17261/Pressacademia.2015211618
ISNAD Ata, Ali , ATA, H. Ali , Korpi, Mehmet , Ugurlu, Mustafa , Sahin, Fethullah . "FACTORS INFLUENCING THE CREDIT RATIONING ON THE COMMERCIAL LENDING PROCESS". Journal of Business Economics and Finance (Kasım 2015): 250-266. http://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2015211618