Journal of Computer and Education Research
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2896 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tamer KUTLUCA |

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce kısa özetleri yazılmalıdır.

Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe özete yer verilmeyecektir.

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE BİR SONRAKİ SAYIDAN İTİBAREN AĞIRLIKLI OLARAK İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Abstracting and Indexing : IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, AkademikDizin, Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH Plus, SOBIAD Indexing, Asian Education Index

Journal of Computer and Education Research

e-ISSN 2148-2896 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tamer KUTLUCA |
Kapak Resmi

18.099

25.676

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce kısa özetleri yazılmalıdır.

Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe özete yer verilmeyecektir.

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE BİR SONRAKİ SAYIDAN İTİBAREN AĞIRLIKLI OLARAK İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Abstracting and Indexing : IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, AkademikDizin, Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH Plus, SOBIAD Indexing, Asian Education Index

Yıl 2017 Cilt 5 Sayı 10 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 10 - Ara 2017
 1. Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri ile Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları
  Sayfalar 125 - 149
  Yüksek Lisans Fatih Ulukaya, Doç.Dr. Nail Yıldırım, Yrd.Doç.Dr. Vildan Özeke
 2. Looking for a Black Cat: EFL Teachers’ Perception of Democracy
  Sayfalar 150 - 173
  Öğretim Görevlisi Pınar UYANIKER
 3. Ayrılıp Birleşme ve ÖTBB (Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri) Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Akademik Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 174 - 193
  Yrd.Doç.Dr. Selçuk ilgaz, Yüksek Lisans Akif Çelen
 4. Duygusal Zekânın Işığında Bilişim Teknolojisi ve Öğrenci Duygularının Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 194 - 217
  Doktora Volkan Hasan KAYA
 5. Matematiksel Modelleme Problemlerinin Yapılandırılması Üzerine Tasarım Tabanlı İnceleme: Finansal İçerik Örneği
  Sayfalar 218 - 240
  Dr. Melike Tural Sönmez
 6. Computational Analysis of Igbo Numerals in a Number-to-text Conversion System
  Sayfalar 241 - 254
  Öğretim Görevlisi Iyanda Abimbola Rhoda
 7. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi
  Sayfalar 255 - 280
  Prof.Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Miyase Tutar, Gökhan Sontay
 8. Balık Kılçığı Tekniğinin Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 281 - 297
  Üzeyir BEKERECİ, Doç.Dr. Mustafa YAZICI
 9. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 298 - 316
  Doç.Dr. Zafer KUŞ, Erhan Güneş, Ugur BAŞARMAK, Hamza YAKAR
 10. Aktif Öğrenme Yaklaşımı Jigsaw II Tekniğinin 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 317 - 334
  Doç.Dr. ZEKİ APAYDIN, Yüksek Lisans MEHMET ALİ KANDEMİR
 11. Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Yeterlikleri ile İlgili Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 335 - 359
  Sadrettin AKYIL, Doç.Dr. Rıfat EFE
Makale Gönder
İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLMESİ

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE BİR SONRAKİ SAYIDAN İTİBAREN AĞIRLIKLI OLARAK İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Resources