Journal of Computer and Education Research
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2896 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tamer KUTLUCA |

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır.

Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe öz'e yer verilmeyecektir.

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE 2019 YILI 14. SAYIDAN İTİBAREN İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, AkademikDizin,  Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH Plus, SOBIAD Indexing, Asian Education Index

Journal of Computer and Education Research

e-ISSN 2148-2896 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tamer KUTLUCA |
Kapak Resmi

26.110

48.446

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır.

Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe öz'e yer verilmeyecektir.

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE 2019 YILI 14. SAYIDAN İTİBAREN İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, AkademikDizin,  Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH Plus, SOBIAD Indexing, Asian Education Index

Yıl 2018 Cilt 6 Sayı 12 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 12 - Ara 2018
 1. Orta Ergenlik Döneminde Problemli İnternet Kullanımının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 123 - 141
  Öner ÇELİKKALELİ, Rıdvan ATA, Raşit Avcı
 2. Student Consultancy Service: Prediction of Course Grades in Course Selection Phases Using Artificial Intelligence Techniques
  Sayfalar 142 - 162
  Sümeyye Kaynak, Baran Kaynak, Hayrettin Evirgen
 3. Okul Yöneticilerinin Çokkültürlü Eğitim Tutumlarına ve Demokratik Tutumlarına İlişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması
  Sayfalar 163 - 194
  Aysel ARSLAN, Hilal ÇALMAŞUR
 4. Matematik Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Soruların İncelenmesi: Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Yansımalar
  Sayfalar 195 - 221
  Fatma CUMHUR, Bülent GÜVEN
 5. Teacher Roles in the Blended Classroom – Swedish Lower Secondary School Teachers’ Boundary Management between Physical and Virtual Learning Spaces
  Sayfalar 222 - 246
  Annaliina Gynne, Marcus Persson
 6. Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri
  Sayfalar 247 - 284
  Neslihan USTA
 7. Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi
  Sayfalar 285 - 319
  Özlem ÇUBUKLUÖZ, Tuba ADIGÜZEL, Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Recai AKKAYA
 8. Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği
  Sayfalar 320 - 341
  Meral CANSIZ-AKTAŞ
 9. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Serbest Zaman Sıkılma Algısı, Yaşam Doyumu ve Sosyal Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 342 - 357
  Feyza Meryem Kara, Bülent Gürbüz, Sonnur Küçük Kılıç, Erman Öncü
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarının, Merak, Motivasyon ve Tutum Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 358 - 376
  Mehtap SARAÇOĞLU, Mustafa KAHYAOĞLU
İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLMESİ

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE 14. SAYIDAN İTİBAREN İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Resources