JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce kısa özetleri yazılmalıdır.


Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe özete yer verilmeyecektir.

Abstracting and Indexing : IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, AkademikDizin, Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH Plus, SOBIAD Indexing, Asian Education Index


Cilt 5 Sayı 10 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 10 - Ara 2017