Kabul Edilmiş Makaleler

 • Orta Ergenlik Döneminde Problemli İnternet Kullanımının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Öner ÇELİKKALELİ, Rıdvan ATA, Raşit Avcı 8 May 2018
 • OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM TUTUMLARINA VE DEMOKRATİK TUTUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Aysel ARSLAN, Hilal ÇALMAŞUR 5 Tem 2018
 • A Case Study on Students’ Perceptions Using Literary Sources In Reading Courses
  Yıldırım Özsevgeç, Volkan Mutlu 11 Tem 2018
 • STUDENT CONSULTANCY SERVICE: PREDICTION OF COURSE GRADES IN COURSE SELECTION PHASES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES
  Sümeyye Kaynak, Baran Kaynak, Hayrettin Evirgen 13 Tem 2018
 • Investigating of Pre-Service Mathematics Teachers’ Questioning: The Reflections from Teaching Practice Course
  Fatma CUMHUR, Bülent Güven 27 Tem 2018