Kabul Edilmiş Makaleler

  • Orta Ergenlik Döneminde Problemli İnternet Kullanımının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
    Öner ÇELİKKALELİ, Rıdvan ATA, Raşit Avcı 8 May 2018