Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 10, Sayfalar 335 - 359 2017-12-03

Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables
Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Yeterlikleri ile İlgili Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Sadrettin AKYIL [1] , Rıfat EFE [2]

113 200

In this study, biology teachers' views on laboratory competencies were examined. The study was carried out with the participation of 86 biology teachers working in the high school in Diyarbakır city center. The data was collected through "Laboratory Qualification Scale" and interviews with the teachers. The quantitative data was analyzed by using SPSS 22 program through percentage, frequency, independent sample t-test, one way variance analysis (ANOVA) and Scheffe test of multiple comparison tests. The qualitative data analyzed by content analysis. The analysis of the date revealed that the laboratory method was important for biology teachers but their opinions about the laboratory competencies were low. The study also found that the participant” biology teachers” opinions about the laboratory competencies were not affected by the variables of higher education institutions and their teaching experiences. Male biology teachers ‘competences were higher than the female biology teachers ’competences and Biology teachers ‘working in science high school had higher competences of laboratory than biology teachers working in other school types.

Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar yeterlikleri ile ilgili görüşlerinin incelendiği bu araştırma, Diyarbakır il merkezindeki liselerde çalışan 86 biyoloji öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, geliştirilen “Laboratuvar Yeterlikleri Belirleme Ölçeği” ve öğretmenlerle yapılan mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS 22 programı yardımıyla yüzde, frekans, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testinden yararlanılarak, nitel veriler ise içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak araştırmaya katılan biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar yöntemini önemli buldukları ancak laboratuvar yeterlikleri ile ilgili görüşlerinin düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar yeterlikleri ile ilgili görüşlerinin, mezun oldukları yükseköğretim kurumu ve hizmet süresi değişkenlerinden etkilenmediği, Erkek öğretmenlerin yeterlik görüşlerinin kadın öğretmenlerden daha yüksek düzeyde olduğu ve fen liselerinde çalışan öğretmenlerin yeterlik görüşlerinin diğer okul türlerinde çalışan öğretmenlere göre yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

  • Akar, E.Ö. (2007). Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlemlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(143), 68-79.
  • Akaydın, G., Güler, M. H. & Mülayim, H. (2000). Liselerimizin Biyoloji Laboratuvar Araç ve Gereçleri Bakımından Durumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-4.
  • Akpınar, E., Ünal, G. & Ergin, E. (2005). Farklı Alanlardan Mezun Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları. Milli Eğitim Dergisi, 33(168), 202–212.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3121-7598
Yazar: Sadrettin AKYIL (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Rıfat EFE
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jcer331163, journal = {Journal of Computer and Education Research}, issn = {}, eissn = {2148-2896}, address = {Tamer KUTLUCA}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {335 - 359}, doi = {10.18009/jcer.331163}, title = {Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables}, key = {cite}, author = {AKYIL, Sadrettin and EFE, Rıfat} }
APA AKYIL, S , EFE, R . (2017). Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 335-359. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/32522/331163
MLA AKYIL, S , EFE, R . "Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables". Journal of Computer and Education Research 5 (2017): 335-359 <http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/32522/331163>
Chicago AKYIL, S , EFE, R . "Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables". Journal of Computer and Education Research 5 (2017): 335-359
RIS TY - JOUR T1 - Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables AU - Sadrettin AKYIL , Rıfat EFE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Computer and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 359 VL - 5 IS - 10 SN - -2148-2896 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Computer and Education Research Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables %A Sadrettin AKYIL , Rıfat EFE %T Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables %D 2017 %J Journal of Computer and Education Research %P -2148-2896 %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD AKYIL, Sadrettin , EFE, Rıfat . "Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Yeterlikleri ile İlgili Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Journal of Computer and Education Research 5 / 10 (Aralık 2017): 335-359.