Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 12, Sayfalar 285 - 319 2018-12-03

Examining the Knowledge Construction Process of 7th Grade Secondary School Students Concerning the Greatest Common Divisor and the Lowest Common Multiple RBC+C Model
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi

Özlem ÇUBUKLUÖZ [1] , Tuba ADIGÜZEL [2] , Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR [3] , Recai AKKAYA [4]

53 112

The aim of this study is to examine the  greatest common divisor (gcd), lowest common multiple (lcm) knowledge construction process of 7th grade students in a designed learning environment with the RBC+C abstraction model. The study group consisted of six 7th grade students receiving education at a public secondary school. The knowledge construction process was explored with teaching experiment method, which is among qualitative research methods based on an interpretative approach.  The process of students to attain the knowledge of the concepts of gcd and lcm was evaluated according to cognitive action steps of recognizing, building with, construction and consolidation. As a data collection tool, research problems were prepared by the researchers within the scope of each action step.  As a result of the study, it was observed that the students were able to structure the concepts of gcd and lcm at the end of the activity. 

Bu çalışmanın amacı, 7.sınıf öğrencilerinin tasarlanmış bir öğrenme ortamında en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat (ebob-ekok) bilgisini oluşturma süreçlerinin RBC+C soyutlama modeli ile incelenmesidir. Çalışma grubu, bir devlet ortaokulunda öğrenim gören altı 7. Sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bilgi oluşturma süreci, nitel araştırma yöntemlerinden, yorumlayıcı yaklaşımı temel alan öğretim deneyi yöntemi ile incelenmiştir. Öğrencilerin ebob-ekok bilgisine ulaşma süreçleri tanıma, kullanma, oluşturma, pekiştirme bilişsel eylem adımlarına göre değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından her bir eylem adımı kapsamında araştırma problemleri hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin ebob-ekok kavramlarını etkinlik sonunda yapılandırdıkları gözlemlenmiştir.

 • Açan, H. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisinde bilgiyi oluşturma süreçlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların gerçekçi matematik eğitimi ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Altaylı-Özgül, D. & Kaplan, A. (2016). 7. sınıf öğrencilerinin silindirin yüzey alanı konusundaki soyutlama süreçlerinin ve paylaşılan bilgilerinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 344-364.
 • Altun, M. & Yılmaz, A. (2008). Lise öğrencilerinin tam değer fonksiyonu bilgisini oluşturma süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 237-271.
 • Baki, A. (2018). Matematiği öğretme bilgisi (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Bills, L., Dreyfus, T., Mason, J., Tsamir, P., Watson, A. & Zaslavsky, O. (2006). Examplification in mathematics education. In J. Novotna (Ed.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Prague, Czech Republic: PME.
 • Bolte, L. (1999). Enhancing and assessing preservice teachers’ integration and expression of mathematical knowledge. Journal of Mathematics Teacher Education, 2(2), 167-185.
 • Brown, A., Thomas, K., & Tolias, G. (2002). Conceptions of divisibility: Success and understanding. In S. Campbell & R. Zazkis (Eds.), Learning and teaching number theory: Research in cognition and instruction (pp. 41-82). Westport, CT: Ablex
 • Can-Şenay, Ş. & Özdemir, A. (2014). Matematik öğretmen adaylarının lineer kongrüanslara ilişkin soyutlamayı indirgeme eğilimleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 5(10), 59-72.
 • Czarnocha, B. (2008). Handbook of mathematics teaching-research: Teaching experiment- a tool for teacherresearchers. University of Rzeszow.
 • Dreyfus, T. (2007). Processes of abstraction in context the nested epistemic actions model. http://cresmet.asu.edu/news/i2/dreyfus.pdf. adresinden 10.09.2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Engelhardt, P. V., Corpuz, E. G., Ozimek D. J., & Rebello, N. S. (2004). The teaching experiment –What it is and what it isn’t? Proceedings of Physics Education Conference-AIP Conference (pp. 157-160). Madison, WI.
 • Hassan, I. & Mitchelmore, M. C. (2006). The role of abstraction in learning about rates of change. In P. Grootenboer, R. Zevenbergen, & M. Chinnappan (Eds.), Proceedings of the 29th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (Vol 1, pp. 278-285). Adelaide: MERGA.
 • Hershkowitz, R., Schwarz, B.B. & Dreyfus, T. (2001). Abstraction in context: epistemic actions. Journal for Research in Mathematics Education, 32(2), 195- 222.
 • Hershkowitz, R., Hadas, N., Dreyfus, T., & Schwarz, B. (2007). Abstracting processes, from individuals’ constructing of knowledge to a group’s shared knowledge. Mathematics Education Research, 19(2), 41-68.
 • Kaplan, A. & Açıl E. (2015). Ortaokul 4. sınıf öğrencilerinin eşitsizlik konusundaki bilgi oluşturma süreçlerinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 130-153.
 • Kobak-Demir, M. & Gür, H. (2016). Öğretmen adaylarının parabol bilgisini oluşturma süreçleri ve bu süreçte öğretmenin rolü: durum çalışması. Education Sciences, 11(4), 195-216.
 • Knuth, E. & Elliott, R. (1997). Preservice secondary mathematics teachers’ interpretations of mathematical proof. In J. Dossey, J. Swafford, M. Parmantie & A. Dossey (Eds.), Proceedings of the 19th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 545–551). Bloomington, IL.
 • Malatyalı, E. & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 320-332.
 • Özmantar, M. F. & Monaghan, J. (2007). A dialectical approach to the formation of mathematical abstractions. Mathematics Education Research Journal, 19(2), 89–112.
 • Özmantar, M. F. & Roper, T. (2004). Mathematical abstraction through scaffolding. In M. J. Hoines and A.B. Fuglesad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of MathematicsEducation, (Vol. 3, pp. 481-488). Bergen, Norway: PME.
 • Özmantar, M. F. (2004). Scaffolding, abstraction, and emergent goals. In O. McNamara (Eds)., Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, (Vol. 24, p. 2). Retrieved from http://www.bsrlm.org.uk/IPs/ip24-2/BSRLM-IP-24-214.pdf.
 • Özmantar, M.F. (2005). An investigation of the formation of mathematical abstractions through scaffolding. The University of Leeds, School of Education (Unpublished Doctoral Thesis), Leeds, United Kingdom.
 • Saraç, H. (2017). 7E öğretim modeline göre hazırlanan materyallerin öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramlarını anlamalarına etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(1), 1-19.
 • Sarıtaş, E. (1999). İlköğretim l. devrede işbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(6), 97-104.
 • Schwarz, B., Hershkowitz, R., & Azmon, S. (2006). The role of the teacher in turning claims to arguments. Proceedings of PME (Vol. 5, pp. 65-72). Prague.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim (9. Baskı). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Sezgin-Memnun, D. & Altun, M. (2012). İki altıncı sınıf öğrencisinin doğru denklemini oluşturma sürecinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 171-200.
 • Steffe, L. P. & Thompson, P. (2000). Teaching experiment methodology: Underlying principles and essential elements. In R. Lesh & A. E. Kelly (Eds.), Research design in mathematics and science education (pp. 267-306). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Toluk, Z. (2002). İlkokul öğrencilerinin bölme işlemi ve rasyonel sayıları ilişkilendirme süreçleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 81-101.
 • Tsamir, P. & Dreyfus, T. (2002). Comparing infinite sets—a process of abstraction: The case of Ben. The Journal of Mathematical Behavior, 21(1), 1-23.
 • Türk Dil Kurumu [TDK] Sözlüğü (2016). www.tdk.gov.tr adresinden 13.04.2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Yeşildere, S. (2006). Farklı matematiksel güce sahip ilköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ve bilgiyi oluşturma süreçlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yeşildere, S. & Türnüklü, E. (2008a). An investigation of the components affecting knowledge construction processes of students with differing mathematical power. Eurasian Journal of Educational Research, 31(2), 151-169.
 • Yeşildere, S. & Türnüklü, E. B. (2008b). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerin bilgi oluşturma süreçlerinin matematiksel güçlerine göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 485–510.
 • Yeşildere, S. & Türnüklü, E. B. (2008c, Ağustos). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel soyutlama süreçlerinin incelenmesi: üçgen eşitsizliği örneği. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi December
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem ÇUBUKLUÖZ
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Tuba ADIGÜZEL
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1551-0113
Yazar: Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5369-7612
Yazar: Recai AKKAYA
Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jcer459903, journal = {Journal of Computer and Education Research}, issn = {}, eissn = {2148-2896}, address = {Tamer KUTLUCA}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {285 - 319}, doi = {10.18009/jcer.459903}, title = {Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇUBUKLUÖZ, Özlem and ADIGÜZEL, Tuba and GÖKKURT ÖZDEMİR, Burçin and AKKAYA, Recai} }
APA ÇUBUKLUÖZ, Ö , ADIGÜZEL, T , GÖKKURT ÖZDEMİR, B , AKKAYA, R . (2018). Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6 (12), 285-319. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/40758/459903
MLA ÇUBUKLUÖZ, Ö , ADIGÜZEL, T , GÖKKURT ÖZDEMİR, B , AKKAYA, R . "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 285-319 <http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/40758/459903>
Chicago ÇUBUKLUÖZ, Ö , ADIGÜZEL, T , GÖKKURT ÖZDEMİR, B , AKKAYA, R . "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 285-319
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi AU - Özlem ÇUBUKLUÖZ , Tuba ADIGÜZEL , Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR , Recai AKKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Computer and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 319 VL - 6 IS - 12 SN - -2148-2896 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Computer and Education Research Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi %A Özlem ÇUBUKLUÖZ , Tuba ADIGÜZEL , Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR , Recai AKKAYA %T Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Computer and Education Research %P -2148-2896 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD ÇUBUKLUÖZ, Özlem , ADIGÜZEL, Tuba , GÖKKURT ÖZDEMİR, Burçin , AKKAYA, Recai . "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi". Journal of Computer and Education Research 6 / 12 (Aralık 2018): 285-319.