Telif Hakkı

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, çalışmanın hakemlik sürecinin başlatılabilmesi için çalışmaların hakkını JCER dergisine devretmek zorundadır. JCER, makalenin yayımlanması konusunda yetkil mercidir. 

Yazarların gönderdikleri makalenin hakemlik sürecinin başlatılabilmesi için "Telif Hakkı Devir Formu" ndaki bilgilerin eksiksiz ve tam doldurularak editor@joucer.com  göndermeleri gerekmektedir. Telif hakkı formunda beyan edilen sorumlu yazar makale yayınlanma aşamasında beyan edileceğinden önemlidir.

Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

Çalışmayı satmamak koşulu ile çoğaltma hakkı,

Yazarın gelecekteki çalışmalarında (kitap, kitap bölümü vs.) derginin kaynakçada belirtilmesi şartıyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

Çalışma künyesini belirtmek şartıyla şahsi web sitelerinde kullanma hakkı.