Journal of Economy Culture and Society
Kapak Resmi
ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jecs.istanbul.edu.tr

Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Makale Çağrısı Özel Sayı

Journal of Economy Culture and Society

ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jecs.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi

158.928

756.844

Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Makale Çağrısı Özel Sayı

Sayı 58 - Ara 2018
 1. Branding the Social: Leisure, Consumption, and the Corvette Community
  Sayfalar 1 - 16
  Virginia D’ANTONIO
 2. Sermaye Savaşları: Türkiye’de Gençlerin İşgücü Piyasası Avantajlarına Erişme Kanalları ve Sosyal Ağlar
  Sayfalar 17 - 44
  Şenol BAŞTÜRK
 3. Sermayenin Temsili Bağlamında Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kültür ve Meslek Derslerine Yönelik Görüşleri: Eskişehir İli Örneği
  Sayfalar 45 - 65
  Çağdaş Ümit YAZGAN
 4. Ortaöğretimde Okul Terki ve Sosyal Sermaye: Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 67 - 89
  Adnan BOYACI, Yakup ÖZ
 5. Social Capital, Relations and Music World: Networks in New Media
  Sayfalar 91 - 103
  Tugba AYDIN OZTURK
 6. Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 105 - 126
  Tuba AKAR, Ahmet AY
 7. Türkiye’de Kültürel Sermayenin Öğrenim Başarısı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 127 - 152
  Mehmet CANSIZ, Bilgehan ÖZBAYLANL, Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
 8. Do We Need Friendship in the Workplace? The Theory of Workplace Friendship and Employee Outcomes: The Role of Work Ethics
  Sayfalar 153 - 176
  Mehmet Ferhat OZBEK
 9. Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye
  Sayfalar 177 - 194
  Barış BÜYÜKOKUTAN
 10. Tüketim Yoluyla Sosyal Sermaye Edinimi ve Tahvil Aracı Olarak Borçlanma
  Sayfalar 195 - 215
  Beyzade Nadir Nadir ÇETİN
 11. Sosyal Sermaye ve Toplumsal Hareketler: Toplumsal Eşitsizliğin İlişkisel Dönüşümü
  Sayfalar 217 - 227
  Füsun KÖKALAN ÇIMRIN
 12. Beyond the Conventional -A Sociological Criticism of Sen’s Capability Approach-
  Sayfalar 229 - 245
  M. Onur ARUN
 13. İslâm Medeniyeti Söylemi
  Sayfalar 247 - 248
  İhsan ALTINTAŞ
 14. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı
  Sayfalar 249 - 254
  Duygu DİNÇER
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Sosyoloji Konferansları 1304-0243 2458-8245 1960-2018
Derginin Yeni Adı

Journal of Economy Culture and Society

2017 yılının 57. sayısından itibaren yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.

Derginin Eski Adı

Sosyoloji Konferansları

Derginin 1960-2017 yılları arasında çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.