About

Journal of Europe-Middle East Social Science Studies, NHB TURKEY tarafından yılda dört kez çıkarılmakta olan uluslararası hakemli bir akademik dergidir. 
 
JEMSOS; siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, güvenlik çalışmaları, işletme, iktisat, kamu yönetimi ve sosyoloji alanlarındaki yayınlara ev sahipliği yaparak bilim dünyasına nitelikli çalışmalar sunma gayretindedir. Bu amaçla yola çıkan JEMSOS; dünyanın farklı coğrafyalarından önde gelen bilim insanlarıyla koordineli çalışarak bu hedefine varmayı planlamaktadır. Bundan dolayı da ABD'den Hindistan'a, İngiltere'den Endonezya'ya kadar birçok ülkeden yayın ve danışma kurulu üyeleri ve hakemlerle çalışmaktadır. 
 
JEMSOS, yayın ilkelerinden, etik değerlerden ve bilimsel nitelikten ödün vermeden alanında akademik dünyanın saygınlığını kazanmış bir dergi olma iddiasında ve niyetindedir. Bundan sebeple de bilim etiğine aykırı hiçbir yayını kabul etmemeyi ve bilimsel kaliteden taviz vermemeyi kendisine ilke edinmiştir. 
 
JEMSOS, bu ilkeli duruşunu reel politikalarla da hayata geçirerek dergiye gönderilen her yayını mutlaka alanında uzman iki hakeme göndermektedir. 

1-JEMSOS’a gönderilen her çalışma iThenticate intihal programıyla analiz edilir. Analiz sonucunda %30’dan fazla intihal belirlenen çalışmalar hakemlik sürece dâhil edilmeksizin elenir.

2-Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır. İki hakemden bir olumlu birde olumsuz rapor geldiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakemin raporu esas alınmaktadır

3-Yazarlar, çalışmalarını göndermek için “Makale Ekle” butonuna tıklayarak öncelikle üye olmak zorundadırlar. Üyelik aktif hale geldikten sonra çalışmalarını aynı panelden gönderebilirler. JEMSOS mail yoluyla makale kabul etmemektedir.

4-JEMSOS'ta her şey online olarak yapılmaktadır. Online olarak dergiye gönderilen çalışmalardan Türkçe olanlar Türk editör, İngilizce olanlar ise yabancı editör tarafından incelenerek alanına uygun hakemlere online olarak gönderilmektedir. Hakemler kendilerine verilen giriş kodları ile www.jemsos.com adresine girerek çalışmaları online olarak değerlendirmektedirler. Değerlendirme raporları ilgili editörlere online gönderildikten sonra editörler de yazarları nihai sonuç hakkında bilgilendirmektedirler.

YAYIN İLKELERİ

1-JEMSOS’a gönderilecek olan yazılar, çalışma alanına yeni bir boyut getirecek özgünlükte olup daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış veya yayınlanması için gönderilmemiş olmalıdır.

2-JEMSOS’a gönderilen her çalışma iThenticate intihal programıyla analiz edilir. Analiz sonucunda %30’dan fazla intihal belirlenen çalışmalar hakemlik sürece dâhil edilmeksizin elenir.

3-Gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları JEMSOS’a ait olacaktır. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi mecburidir. Çalışmanın tamamının kullanılması ise JEMSOS’un izni ile yapılabilir. 

4-Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır. İki hakemden bir olumlu birde olumsuz rapor geldiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakemin raporu esas alınmaktadır.

5-Yayınlanan çalışmalardaki tüm fikri görüşler ve doğabilecek hukuki sorumluluklar yazarlarına aittir. Çalışmalardaki görüşler JEMSOS’a mâl edilemez.

6-Çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın hiçbir şekilde iade edilmezler.

7-Yazarlar, çalışmalarını göndermek için “Makale Ekle” butonuna tıklayarak öncelikle üye olmak zorundadırlar. Üyelik aktif hale geldikten sonra çalışmalarını aynı panelden gönderebilirler. JEMSOS mail yoluyla makale kabul etmemektedir.

8-JEMSOS'ta yayınlanacak makale ve çalışmalar örnek şablona göre düzenlenmelidir. 

Örnek şablonu görmek için tıklayınız: JEMSOS_ÖRNEK_MAKALE_ŞABLONU

9-Kenar Boşlukları: Sayfaların sol ve üst kenarlarından 3 cm, sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

10-Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler olmadan örnek şablona uygun olarak kullanılmalıdır.

11-Makaleler; dipnotlar dâhil en az 4.000 en fazla 7.000 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri 1500–2000 kelime arasında olmalıdır. Olay incelemeleri dipnotlar dâhil 2000–3000 kelime arasında olmalıdır.

12-Çalışmalar Microsoft Office Programlarından olan Word ile Times New Roman karakterinde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır. Gövde metni 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ve 1 satır aralığında olmalıdır.

13-Çalışmalar her iki yana yaslanmış şekilde olmalıdır.

14-Çalışmalara Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama 100 - 150 kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adet olmalıdır.

15-Çalışmaların sonunda yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır.

16-Kaynakça hazırlanırken internet sitelerine yapılan atıflar kaynakçanın sonunda gösterilir.

17-Çalışmalarda en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılacaktır. Her alt başlık bir TAB içerden başlamalıdır.  İlk alt başlık koyu, ikinci alt başlık koyu ve italik yazılmalıdır. Alt başlıklarda rakam kullanılmalıdır. (Örnek: 1.1,  2.1 gibi)

18-Makale içinde vurgulanmak istenen ifadeler için “OECD” örneğinde olduğu gibi çift tırnak kullanılmalıdır.

19-JEMSOS’ta parantez içi atıf değil; dipnot sistemi kullanılmaktadır.

20-Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak ilk atıflarda belirtilen yazım kurallarının kullanılması gerekmektedir. 

Dipnot ve Kaynakça Örnekleri için tıklayınız: JEMSOS_DİPNOT_KAYNAKCA 

21-JEMSOS, Dipnot ve Kaynakça Hazırlanmasında APA Yöntemini kullanmaktadır. APA ile ilgili detaylı bilgi için: www.apastyle.org ve www.apa.org internet sitelerinden de istifade edilebilir. 

Journal of Europe-Middle East Social Science Studies (JEMSOS), NHB TURKEY tarafından yılda dört kez çıkarılmakta olan uluslararası hakemli bir akademik dergidir. Journal of Europe-Middle East Social Science Studies (JEMSOS), NHB TURKEY tarafından yılda dört kez çıkarılmakta olan uluslararası hakemli bir akademik dergidir. Journal of Europe-Middle East Social Science Studies (JEMSOS), NHB TURKEY tarafından yılda dört kez çıkarılmakta olan uluslararası hakemli bir akademik dergidir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.
NHB TURKEY adına İLHAN KOCAMAZ
www.nhbturkey.org
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

THE JOURNAL OF EUROPE - MIDDLE EAST SOCIAL SCIENCE STUDIES (JEMSOS) TELİF SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

THE JOURNAL OF EUROPE - MIDDLE EAST SOCIAL SCIENCE STUDIES
Ehlibeyt Mah. 1267.Sok. No: 1/3  Çankaya / Ankara / Türkiye

İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca “DERGİ” olarak anılacaktır.

1.2. Makalenin yazarı sözleşmede kısaca “YAZAR” olarak anılacaktır.

1.3. TANIMLAR

İş bu sözleşmede geçen;

a) YAZI, DERGİ için hazırlanmış her türlü makale, araştırma, kitap incelemesi, vak’a takdimi, kronoloji v.b. akademik nitelikli yazılı eserdir.

b) MAKALE, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu test etek gayesiyle yazılan ilmi yazılara MAKALE denir.

MADDE 2 – HAKLAR

YAZAR’ın DERGİ’ye devretmeyi kabul ettiği haklar: Yerli ve/veya Yabancı mevzuat hükümleri gereğince YAZAR’ın DERGİ için ürettiği makale/inceleme/araştırma yazısı/kitap incelemesi/vaka takdimi v.b. ile ilgili telif mali hakları ve her hangi bir şekil veya formatda veya mecrada kullanım hakları ile bu hakların mecra ve formatlarına bakılmaksızın (süre, yer ve sayı bakımından bir sınırlama olmaksızın) işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı (Free, Pay, Dijital, Kablolu, Uydu ve bunlarla sınırlı olmaksızın) İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı, İnternet’den veya diğer tüm sanal ortamlardan veya gsm veya cep telefon vasıtaları ile yayım ve iletim hakları dahil tüm telif veya mali hakları, dahil her hangi bir şekilde bir sınırlama olmaksızın tasarrufta bulunma haklarıdır. YAZAR DERGİ Editörü tarafından yayına hazırlanması maksadıyla Makalenin maddi hatalarının düzeltilmesi, redaksiyonu ve kısaltılmasına muvafakat eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

YAZAR’ın kendi eseri olan makale/inceleme/araştırma yazısı/kitap incelemesi/vaka takdimi v.b.’nin yayınlanması, bu yayının mümkün oluğunca geniş kitlelere ulaştırılması ve fikir hayatına katkısının sağlanması ve aynı zamanda YAZAR’ın ve söz konusu eserinin tanıtılması maksadıyla DERGİ kapsamında basımı ve yayını ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 4 – HÜKÜMLER

3.1. YAZAR, makale/inceleme/araştırma yazısı/kitap incelemesi/vaka takdimi v.b. ile ilgili olarak 2. maddede sayılan tüm hakları DERGİ’ye devreder. DERGİ’den herhangi bir şekilde bir ücret talep etmemeyi kabul eder.

3.2. YAZAR’ın DERGİ’ye yazı vermiş olması bu yazının mutlaka yayımlanacağı sonucunu doğurmaz. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez.

3.3. Devredilen HAKLAR koruma süresi boyunca DERGİ’e aittir. YAZAR, HAKLAR ile ilgili kendisi ve 3. kişilerin her hangi bir iddiada bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. YAZAR, Yazı’nın üzerinde vaki olabilecek suç isnatlarından, intihal iddialarından ve üçüncü kişilerin hak taleplerinden doğacak bütün sorumlulukları kabul eder.

3.4. DERGİ, YAZAR’ı Yazı üzerinde eser sahibi olarak kabul ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen bütün haklarına riayet etmeyi kabul eder.

3.5. 5846 Sayılı Kanun kapsamında YAZAR’ın eser sahibi olarak manevi hakları eğer DERGİ’de yayınlanmasının sonucu olarak bir tecavüze maruz kalmışsa bunun takibi, hem yazar hem de eğer DERGİ tarafından gerek görülürse de DERGİ tarafından yapılabileceğini taraflar kabul eder.

3.6. YAZAR, Yazı’yı DERGİ Editörünün belirlediği form ve kalıplar içerisinde ve zamanında teslimini ve talep edilecek değişiklikleri yapmayı kabul ve taahhüt eder.

3.7. YAZAR, DERGİ’ye teslim ettiği yazının özgün olduğunu, daha önce başka hiç bir yerde yayınlanmadığını, yayınlanmak üzere başka bir dergi/kuruma gönderilmediğini ve yazının akademik etik kurallar gözetilerek kaleme alındığını kabul ve taahhüt eder.

3.8. DERGİ, işbu sözleşme ile kendisine ait olan ve sözleşmenin bütününde tadat edilen her tür HAKLAR’ını ve vecibelerini kısmen veya tamamen, başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredebilir, 3. kişilerle ortaklıklar kurabilir.

3.9. Taraflar, işbu sözleşmede ve başvuru formunda belirtilen adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatın, adres değişikliği karşı tarafa Noter’lik marifetiyle yollanan bir ihbarname ile bildirilmedikçe, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.

3.10. Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ONAY

THE JOURNAL OF EUROPE - MIDDLE EAST SOCIAL SCIENCE STUDIES’ de yayınlanması uygun görülen yazıların yayın hakkının yayıncı Dergi’ye ait olduğunu kabul eder, çalışmamın özgün olduğunu, Türkçe veya yabancı dildeki halinin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere başka bir kuruma gönderilmediğini ve telif hakkı yasalarına uyduğumu onaylarım.

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.