Kabul Edilmiş Makaleler

  • Bilirkişi Görüşlerine Göre Türk İnşaat Sektörüne İlişkin Yargı Sürecinin Değerlendirilmesi
    murat cevikbas, Almula Köksal 20 Nis 2018