Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 399 - 409 2017-08-28

The Binder Layer Design with Recycling of Asphalt Pavement Materials Using the Taguchi Method for Iraq Highways
Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı

Mesut TIĞDEMİR [1] , Huda ABDULEHSAN DHANNOON [2]

191 230

Waste recycling, which has a very important place both in the world and in our country, has become not a necessity but an obligation nowadays. Especially for the asphalt recycling that contains 96 % aggregate, it has become of great importance both to protect natural resources and to reduce current deficit somewhat by decreasing the purchase and use of bitumen. While studies conducted in foreign countries oblige recycling as law and regulations, they also encourage and support practitioners in a lot of ways; our country is still new on this issue, thus applications and researches must be increased. In this study, Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) were used in Hot Mix Asphalt (HMA) samples, stability and flow resistance and Indirect Tensile Test (ITS) of HMA samples were investigated. In the experimental design, Taguchi design will be used. Initially, binder optimum quantity of bitumen for layer was determined by Marshall Stability test method and then RAP, 7 to 28 % in terms of total asphalt concrete samples weight was added to HMA samples at the predefined optimum bitumen content. Besides, control samples were performed and compared with the RAP added samples. Test results show that Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) can be used in wearing course as an additive in accordance with Iraq General specification limits. 

Dünyada ve ülkemizde çok önemli yeri olan atık geri dönüşümü günümüzde ihtiyaç değil zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle % 96 oranlarında agrega içeren asfalt geri dönüşümü için hem doğal kaynakların korunması bitüm kullanımını azaltarak cari açığı bir miktar olsun düşürmek büyük önem kazanmıştır. Dış ülkelerde yapılan çalışmalar geri dönüşüm çalışmalarını kanun ve yönetmelik olarak zorunlu kılarken, birçok açıdan uygulayıcılara teşvik ve destek de vermektedir, ülkemiz bu konuda henüz çok yenidir bu yüzden yapılan uygulama ve araştırmaların artırılması şarttır.Bu çalışmada Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) numunelerinin içerisine çeşitli oranlarda geri kazanılmış asfalt betonu malzemesi (RAP) ilave edilerek, Stabilite, Akma ve Indirekt Çekme (ITS) dayanımları incelenmiştir. Öncelikle binder tabakası için optimum bitüm miktarı Marshall metodu ile bulunmuş ve daha sonra optimum bitüm içeriğinde hazırlanan asfalt betonu numunelerine % 7 ile % 28 oranlarında RAP ilave edilmiştir. Bunun yanında RAP ilave edilmemiş asfalt betonu numuneler de teste tabi tutulmuş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Test sonuçları RAP ilave edilmiş BSK numunelerinin stabilite ve akma ve Indirekt Çekme Deneyi (ITS) yönünden Irak şartnamesindeki limitler içerisinde binder tabakasında kullanılabileceğini göstermiştir. deney tasarımında Taguchı tasarım kullanılmıştır. 

  • [1] ASTM D 1559-89, 1992, Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus. Annual Book of ASTM Standards USA.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Yazar: Mesut TIĞDEMİR
E-posta: mesuttigdemir@sdu.edu.tr
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Huda ABDULEHSAN DHANNOON
E-posta: qaysadnanali@gmail.com
Ülke: Iraq


Bibtex @araştırma makalesi { jesd291175, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {399 - 409}, doi = {10.21923/jesd.291175}, title = {Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı}, key = {cite}, author = {TIĞDEMİR, Mesut and ABDULEHSAN DHANNOON, Huda} }
APA TIĞDEMİR, M , ABDULEHSAN DHANNOON, H . (2017). Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (2), 399-409. DOI: 10.21923/jesd.291175
MLA TIĞDEMİR, M , ABDULEHSAN DHANNOON, H . "Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 399-409 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/31019/291175>
Chicago TIĞDEMİR, M , ABDULEHSAN DHANNOON, H . "Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 399-409
RIS TY - JOUR T1 - Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı AU - Mesut TIĞDEMİR , Huda ABDULEHSAN DHANNOON Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21923/jesd.291175 DO - 10.21923/jesd.291175 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 399 EP - 409 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.291175 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.291175 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı %A Mesut TIĞDEMİR , Huda ABDULEHSAN DHANNOON %T Irak Karayolları İçin Taguchı Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarımı %D 2017 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21923/jesd.291175 %U 10.21923/jesd.291175