Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 479 - 482 2017-12-18

HEAT TREATMENT EFFECT ON SPHEROIDAL GRAPHITE, MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF NI-RESIST DUCTILE CAST IRON
KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

SELÇUK YEŞİLTEPE [1] , MUSTAFA KELAMİ ŞEŞEN [2]

148 527

In this study high temperature behaviour of graphite nodules are investigated. Spheroidal Ni-Resist cast iron is used for specimen preparation. Prepared specimens are placed in furnace at set temperature, 900 and 1000 oC respectively. Time parameters were 1, 2 and 4 hours. In order to investigate cooling rate, specimens treated with same temperature and annealing time cooled with different cooling speeds; air cool and water quench. Metallographic and hardness tests are conducted to measure the effect of heat treatment. Results showed that carbon from graphite nodules are diffused in to ferritic matrix and formed pearlitic microstructure. At 900 oC, air cooled specimens have less pearlite than water quenched specimens in microstructure. Reverse diffusion declined pearlite rate in microstructure. On the other hand 1000 oC specimens completely transformed pearlite for air cooled specimens, martensite for water quenched specimens. Diffusion rate and austenite carbon solution at 900 and 1000 oC effects graphite nodule behaviour. 

Bu çalışmada grafit kürelerin yüksek sıcaklık davranışı incelenmiştir. Küresel Ni alaşımlı korozyona dayanıklı dökme demir numuneler ile çalışılmıştır. Hazırlanan numuneler 900 ve 1000 C sıcaklıklarda fırına yerleştirilmiştir. Zaman değişkeni 1, 2 ve 4 saat olarak belirlenmiştir. Soğuma hızının etkisinin ölçülebilmesi için aynı sıcaklık ve sürede ısıl işlem uygulanan numuneler su verme ve havada soğutma olmak üzere farklı soğutma hızları ile soğutulmuşlardır. Isıl işlemin etkilerini gözlemlemek için metalografik ve sertlik ölçümleri  uygulanmıştır. Sonuçlar küresel grafitten ferritik matrise karbon difüzyonu olduğunu ve perlitik mikroyapının oluştuğunu göstermiştir.  900 derecede havada soğutulan numuneler suda soğutulan numunelere oranla daha az perlit içermektedirler. Bu durum tersine difüzyon ile açıklanmıştır. Diğer taraftan 1000 derecede havada soğuyan numuneler tamamen perlitik mikroyapıya sahipken su verilen numuneler martensitik mikroyapıdadırlar. 1000 ve 900 derece grafit kürelerin davranışlarının  difüzyon oranı ve östenit - karbon çözünürlüğü olduğu görülmüştür. 

  • [1] Monchoux, J.P., Verdu, C., Fougeres, R., Effect of a ferritization heat treatment on the fracture toughness of ferritic spheroidal graphite cast iron, Scripta Materiala, 42, 1047 – 1052, 2000.
  • [2] Hafız, M., Mechanical properties of SG-iron subjected to variable and isothermal austempering temperatures heat treatment, Materials Science & Engineering A, A340, 1 – 7, 2003.
  • [3] Novikov, I. I., Metallerin Isıl İşlem Teorisi, Nobel, 2012, (Tr. Said, G.).
  • [4] Monchoux, J.P., Verdu, C., Thollet, G., Fougeres, R., Reynaud, A., Morphological changes of graphite spheroids during heat treatment of ductile cast irons, Acta Materiala, 49, 1355 – 4362, 2001.
  • [5] Properties and Applications of Ni-Resist and Ductile Ni-Resist Alloys, Nickel Institute, URL <https://www.nickelinstitute.org/~/media/files/technicalliterature/propertiesandapplicationsofni_resistandductileni_resistalloys_11018_.pdf>, date accessed (09.09.2016).
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0982-3439
Yazar: SELÇUK YEŞİLTEPE (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8113-6289
Yazar: MUSTAFA KELAMİ ŞEŞEN
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { jesd274226, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {479 - 482}, doi = {}, title = {KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YEŞİLTEPE, SELÇUK and ŞEŞEN, MUSTAFA KELAMİ} }
APA YEŞİLTEPE, S , ŞEŞEN, M . (2017). KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (3), 479-482. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/31477/274226
MLA YEŞİLTEPE, S , ŞEŞEN, M . "KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 479-482 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/31477/274226>
Chicago YEŞİLTEPE, S , ŞEŞEN, M . "KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 479-482
RIS TY - JOUR T1 - KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ AU - SELÇUK YEŞİLTEPE , MUSTAFA KELAMİ ŞEŞEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 479 EP - 482 VL - 5 IS - 3 SN - -1308-6693 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ %A SELÇUK YEŞİLTEPE , MUSTAFA KELAMİ ŞEŞEN %T KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ %D 2017 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD YEŞİLTEPE, SELÇUK , ŞEŞEN, MUSTAFA KELAMİ . "KOROZYANA DAYANIKLI NI ALAŞIMLI SÜNEK DÖKME DEMİRLERDE ISIL İŞLEMİN KÜRESEL GRAFİT, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 / 3 (Aralık 2017): 479-482.