Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 675 - 684 2017-12-25

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOIL STABILITY ON THE SOIL CHARACTERISTICS BY THE LIMIT EQUILIBRIUM METHOD
ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ

MURAT PINARLIK [1] , PINAR SEZİN ÖZTÜRK KARDOĞAN [2] , RÜYA KILIÇ DEMİRCAN [3]

120 1122

Geosynthetics; Geotextile, geomembrane, geonet, geocomposite and similar products are materials that provide the functions of natural building materials (sand, gravel, clay, etc.). Developments in the production network have increased the use of geosynthetics in the construction sector. Geosynthetics are widely used in deep excavation and road projects. In geotechnical engineering, geosynthetics are used especially in solving slope stability problems. The high stresses and deformations resulting from the stability losses of the slopes have led the engineers to develop slope reinforcement systems. In this study, geotextile was used in order to affect long term behavior of slope stability and to counter the underground water level. Samples both with and without geotextiles with the same slope angle were resolved by limit equilibrium method in the study. In each analyzes, the ground deformation and factor of safety were compared. The contribution of geotextiles to increasing bearing capacity of soil is emphasized.

Geosentetik; geotekstil, geomembran, geonet, geokompozit ve buna benzer ürünler, doğal yapı malzemelerinin (kum, çakıl, kil vb…) gördüğü işlevleri sağlayan malzemelerdir. Üretim ağındaki gelişmeler, inşaat sektöründe geosentetik kullanım alanlarını arttırmıştır. Geosentetiklerin, derin kazı ve yol projelerinde kullanım alanları oldukça yaygındır. Geoteknik mühendisliğinde geosentetikler özellikle şev stabilitesi problemlerinin çözülmesinde kullanılmaktadır. Şevlerin stabilite kayıpları sonucunda oluşan yüksek gerilme ve deformasyonlar mühendisleri şev güçlendirme sistemleri geliştirmeye yönlendirmiştir. Şev stabilitesinin uzun dönemdeki davranışını etkilemek ve yer altı su seviyesine karşı koymak amacıyla bu çalışmada geotekstil kullanılmıştır. Çalışmada, aynı şev açılarına sahip geotekstil kullanılan ve kullanılmayan örnekler limit denge yöntemi ile çözümlenmiştir. Her iki analizde meydana gelen zemin deformasyonları ve güvenlik katsayıları karşılaştırılmıştır. Geotekstillerin zemin taşıma gücünün artırılmasına olan katkısı vurgulanmıştır.

 • ASTM D’4439 American Society for Testing and Materials International
 • Bajlan, H, G. F., 2016. Numerical Analysis of Geosynthetic Reinforced Earth Walls with Finite Element Method, University of Dicle, Institute Of Natural and Applied Sciences, Master Thesis, Diyarbakır.
 • Cheng, Y.M., Lansivaara, T., Wei, W.B., 2007. Two-dimensional slope stability analysis by limit equilibrium and strength reduction methods, Computers and Geotechnics, p.137-150
 • Duncan, J.M., Wright, S.G., 2005. Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, ISBN-13: 978-0471691631, Hoboken, N.J., USA:312p.
 • Göktepe A.B., Altun S., Lav A.H., 2005. Esnek Üstyapılarda Taban Zemini Dinamik Davranışının Geosentetiklerle İyileştirilmesi" 6. Ulaştirma Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka, İstanbul.
 • Huang, Y.W., 1993. “Pavement design and analysis” Prentice Hall Inc., NJ.
 • İnernet-1; Aaditya Verma, Daksh Langan, Shrey Agarwal, Vikas Kumar Bharti, Case study on the performance of reinforced soil slopes. 3.4.2017
 • İnernet-2; http://www.geogrid.com.tr/geokompozit, 05.04.2017
 • İnternet-3; https://theconstructor.org/building/geosynthetics-in-civil-engineering-construction works/14148/, 18.06.2017
 • İnternet-4; Zunjarrao B.K.,“Soil Improvement Technique” http://textilelearner.blogspot.com.tr, 03.04.2017
 • İnternet-5; http://www.tencate.com, “Geosynthetics for soil reinforcement” 04.04.2017.
 • İnternet-6; http://www.tencate.com/tr/emea/geosynthetics/applications/hydraulic-constructions/default.aspx, 20.05.2017
 • Kayabalı, K., 2006. Zemin şevlerinin duraylılığı, Gazi Kitabevi, ISBN: 975-6009-00-4, 299s
 • KGM, 2010. Karayollarında Zayıf Zemin Problemleri Ve Önlemler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesi Müdürlüğü
 • Kocaer, M., 2011. Geosentetiklerin Karayolu Yapılarında Kullanımı: Türkiye Örnekleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Liu, S.Y., Shao, L.T., Li, H.J., 2015. Slope stability analysis using the limit equilibrium method and two finite element methods, Computers and Geotechnics 63,pp. 291–298,
 • NRCS, 2007. (Natural Resources Conservation Service) Geosynthetics in Stream Restoration, Technical Supplement 14D, Part 654, National Engineering Handbook.
 • NYSDOT, 2016. (New York State Department of Transportation) Geotechnical Design Manual Chapter 18, Geosynthetic Design, Rev. 1
 • Özben M., 2006. Yol Yapımında Geosentetik Malzemelerin Kullanımı ve Karayolu Teknik Sartnamesi, İkinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, 16-17 Kasım 2006, İstanbul
 • Rai, R., 2017. Factors Affecting Slope Failure, Lecture Notes of Chapter 2
 • Sert T., Akpınar M. V., 2011. Pullout Test Aleti ile Karayolu Alttemelinde Geogrid Performansının Araştırılması, İMO Teknik Dergi, 2011 5285- 5304, Yazı 342
 • Shukla, S.K., 2002. Geosynthetics and their applications. Published by Thomas Telford, ISBN: 978-0727731173, London, UK: 430p.
 • Tunç A., 2002. Yol Mühendisliğinde Geoteknik ve Uygulamaları, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Umu, S. U., Işıkdağ, B., 2015. Şev Stabilizasyonunda Geosentetiklerin Kullanım Avantajları Ve Bilgisayar Destekli Örnek Tasarım Problemi, EJOİR, Aralık 2015 IWCEA Özel Sayısı Cilt 1. 94-108
 • Yıldız L., 2005. Donatıyla Güçlendirilmis Sevli Zemine Oturan Yüzeysel Temel Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Yılmaz H.R., Aklık P., 2002. Geotekstil veya Geogrid Kullanılarak Oluşturulan Dayanma Yapılarında Sağlanabilen Ekonomi Hakkında Bir İnceleme, ZMTM 9. Kongresi, Eskişehir, 1/312-321
 • Yılmaz H.R., Eskişar T., Aklık P., 2005, Donatılı Zemin Uygulamaları Kapsamında Donatılı İstinat Duvarlarının Tanıtımı ve Sağladığı Avantajlar Üzerine Bir İnceleme, İMO İzmir Şubesi Dergisi, 122/20-24.
 • Yılmaz, H. R., Eskişar, T., 2007. Geosentetik Ürünlerin Geoteknik Mühendisliği Sorunlarının Çözümünde Kullanımı ve Sağlanan Faydalar. TMMOB, İMO Adana Şubesi 2.Geoteknik Sempozyumu 22-23 Kasım Bildiriler Kitabı s:433-447
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8783-825X
Yazar: MURAT PINARLIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5212-4318
Yazar: PINAR SEZİN ÖZTÜRK KARDOĞAN
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7318-9383
Yazar: RÜYA KILIÇ DEMİRCAN
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd334909, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {675 - 684}, doi = {10.21923/jesd.334909}, title = {ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ}, key = {cite}, author = {KILIÇ DEMİRCAN, RÜYA and ÖZTÜRK KARDOĞAN, PINAR SEZİN and PINARLIK, MURAT} }
APA PINARLIK, M , ÖZTÜRK KARDOĞAN, P , KILIÇ DEMİRCAN, R . (2017). ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (3), 675-684. DOI: 10.21923/jesd.334909
MLA PINARLIK, M , ÖZTÜRK KARDOĞAN, P , KILIÇ DEMİRCAN, R . "ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 675-684 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/31477/334909>
Chicago PINARLIK, M , ÖZTÜRK KARDOĞAN, P , KILIÇ DEMİRCAN, R . "ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 675-684
RIS TY - JOUR T1 - ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ AU - MURAT PINARLIK , PINAR SEZİN ÖZTÜRK KARDOĞAN , RÜYA KILIÇ DEMİRCAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21923/jesd.334909 DO - 10.21923/jesd.334909 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 675 EP - 684 VL - 5 IS - 3 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.334909 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.334909 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ %A MURAT PINARLIK , PINAR SEZİN ÖZTÜRK KARDOĞAN , RÜYA KILIÇ DEMİRCAN %T ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ %D 2017 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 5 %N 3 %R doi: 10.21923/jesd.334909 %U 10.21923/jesd.334909
ISNAD PINARLIK, MURAT , ÖZTÜRK KARDOĞAN, PINAR SEZİN , KILIÇ DEMİRCAN, RÜYA . "ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 / 3 (Aralık 2017): 675-684. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.334909