Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 601 - 608 2017-12-21

WATER LEVEL ESTIMATION: LAKE EĞİRDİR
GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ

M. EROL KESKİN [1] , YUSUF RONA AKSOY [2] , ALİ SONER AKSOY [3] , BARIŞ YILMAZKOÇ [4]

130 496

In this study, monthly lake water level and storage volume of Lake Egirdir are statistically analysed for the period of 1986-2016. It is aimed to determine if a trend exists or not through the observation period. Fort his aim, the Mann-Kendall trend test and simple linear regression are used. It is observed that Lake Egirdir experiences temporary increasing and decreasing trends in the observation period. However, when the observation period is taken into account as a whole, it is concluded that no significant trend is available in the water level and storage volume of Lake Egirdir although a non-significant increasing trend is determined.

Bu çalışmada 1986-2016 yılları arası Eğirdir Gölü su seviyesi ve göl hacmi aylık zaman serilerinin istatistik analizi yapılmıştır. Göl su seviyesinde ve göl hacminde gözlem süresi boyunca herhangi bir eğilim olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Mann-Kendall eğilim testi kullanılmış, ayrıca basit doğrusal regresyon yapılmıştır. Eğirdir Gölü, gözlem süresi boyunca belli dönemlerde azalma ya artma şeklinde eğilimler içine girmiştir. Gözlem süresi bir bütün olarak ele alındığında ise her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artma eğilimi belirlenmiş ise de göl su seviyesinde ve hacminde belirgin bir artış olmadığı sonucuna varılmıştır.

 • Aksoy H., Ünal N.E., Eriş E., Yüce M.İ., 2013, Stochastic modeling of Lake Van water level time series with jumps and multiple trends, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 2297-2303.
 • Barka A., 1996, Van Gölü ve Çevresinin Aktif Tektonik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Göl Taraçalarının Yaşlandırılması, İTÜ Maden Fak. Genel Jeoloji ABD, Ayazağa, İst.
 • Batur E., 1996, Van Gölü Su Bütçesi ve Havza İklimi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İst.
 • Bayazıt M., 2013, Mühendisler İçin İstatistik, Birsen Yayınevi 2. Baskı
 • Cengiz T.M., Kahya E., 2006, Türkiye Göl Su Seviyelerinin Eğilim ve Harmonik Analizi, İTÜDer./d, Sayı:3, Kısım: 2, Cilt:5, 215-224
 • Çelik M., 1999, Van Gölü su seviyesinin yükselme nedenleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Deren S., 1996, Van Gölü Seviye Yükselmesi ve Fiziksel Çevre Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enst., İst.
 • Erol F., 1996,Van Gölü seviye değişimlerine matematik model yaklaşımı, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enst.,
 • Gençsoy İ., 1997, Van Gölü’ndeki su seviyesi değişimlerinin Hidrometeorolojik parametrelerle ilişkisi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enst., İst.
 • Kadıoğlu M.,1995a,Van Gölü ve Yükselen Su seviyesi, Türkiye Müh. Haberleri Dergisi, 379, 95-96
 • Kadıoğlu M., 1995b,Van Gölü’ndeki Su Seviyesi Yükselmesinin Meteorolojik Faktörler ile Olan ilgisi,Van Gölü Su Seviyesi Yükselmesi Nedenleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 20-22 Haziran 1995,Van
 • Khavich V., Ben-zvi A., 1995, Forest of daily water Levels for Lake Kinret, Isreal. Bullettin of Hydrological Science, 40,2.
 • Keskin, M. E., Terzi, Ö. 2006a, Evaporation estimation models for Lake Eğirdir, Turkey. Hydrological Processes, 20(11), 2381-2391.
 • Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2006b, Artificial Neural Network Models of Daily Pan Evaporation. J. Hydrol. Eng., 11(65), 65-70.
 • Keskin, M.E., Terzi Ö., Taylan D., 2009, Estimating daily pan evaporation using adaptive neural-based fuzzy inference system, Theoretical and Applied Climatology, 98 (1), 79-87.
 • Mather, J.R., 1961,The Climatic Water Balance. Publications in Climatology, 14(3) 251-264.
 • Önöz, B., Yeğen, E.B. and Cebe, E.N. 2007. Türkiye Akarsularında Mevsimsel Trend Analizi. V. Ulusal Hidroloji Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 267-277, Ankara.
 • Quinn, F.H., 1982, Trends and extrems of Lake Erie water supplies. Proceedings International Symposium on Hydrometeorology, American Water Resources Association, Minnepolis 267-270.
 • Quinn, F.H., Guerra, B., 1986, Current Perspectives on the Lake Erie Water Balance, Journal of Great Lakes Res., 12(2) 109-116.
 • Sezen, G., 1996, Van Gölü Su Seviyesinin Yağışla Alakası, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İst.
 • Şen, Z., Kadıoğlu, M., Batur, E., 2000, Stochastic Modeling of the Van Lake Monthly Level Fluctations in Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 65, 99-110.
 • Terzi, Ö., Keskin, M.E., Taylan, E.D., 2006, Estimating Evaporation Using ANFIS, ASCE Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 132:5, 503-507.
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3749-5169
Yazar: M. EROL KESKİN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0995-1024
Yazar: YUSUF RONA AKSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0995-1024
Yazar: ALİ SONER AKSOY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0995-1024
Yazar: BARIŞ YILMAZKOÇ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd340383, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {601 - 608}, doi = {10.21923/jesd.340383}, title = {GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ}, key = {cite}, author = {AKSOY, YUSUF RONA and KESKİN, M. EROL and YILMAZKOÇ, BARIŞ and AKSOY, ALİ SONER} }
APA KESKİN, M , AKSOY, Y , AKSOY, A , YILMAZKOÇ, B . (2017). GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (3), 601-608. DOI: 10.21923/jesd.340383
MLA KESKİN, M , AKSOY, Y , AKSOY, A , YILMAZKOÇ, B . "GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 601-608 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/31477/340383>
Chicago KESKİN, M , AKSOY, Y , AKSOY, A , YILMAZKOÇ, B . "GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 601-608
RIS TY - JOUR T1 - GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ AU - M. EROL KESKİN , YUSUF RONA AKSOY , ALİ SONER AKSOY , BARIŞ YILMAZKOÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21923/jesd.340383 DO - 10.21923/jesd.340383 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 601 EP - 608 VL - 5 IS - 3 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.340383 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.340383 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ %A M. EROL KESKİN , YUSUF RONA AKSOY , ALİ SONER AKSOY , BARIŞ YILMAZKOÇ %T GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ %D 2017 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 5 %N 3 %R doi: 10.21923/jesd.340383 %U 10.21923/jesd.340383
ISNAD KESKİN, M. EROL , AKSOY, YUSUF RONA , AKSOY, ALİ SONER , YILMAZKOÇ, BARIŞ . "GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 / 3 (Aralık 2017): 601-608. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.340383