Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 595 - 600 2017-12-20

KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ
THE IMPORTANCE OF THE SHORE LINE IN THE USE OF COASTAL AREAS: THE CASE STUDY OF EĞIRDIR SETTLEMENT AREA

MEHMET ÖZÇELİK [1]

95 1212

Son yıllarda kıyı alanlarında beşeri (antropojen) kökenli etkilerle yoğun değişimler meydana gelmektedir. Beşeri kökenli etkiler göl kıyı alanlarından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılmaktadır. Yapılan müdahalelerle, kıyı kenar çizgisi ile birlikte kıyı alanının değişmesi, karadan göle ve gölden karaya doğru değişimlerle birlikte kıyıların kullanımında da değişimler olmaktadır. Kıyı alanlarına yapılan en büyük etmenin dolgu olduğu bir gerçektir. Dolgu yapılan alanlarda kıyı kenar çizgisinin yeniden belirlenmesi farklı kıyı kenar çizgilerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bir yarımada üzerinde kurulan Eğirdir ilçesi, Eğirdir Gölü kıyısındaki en önemli yerleşim yeridir. Bu yarımadanın uzantısında iki ada bulunmaktadır. Bu çalışmada, Eğirdir yerleşim yeri içinde kalan kıyı bandında dolgu yapılarak kazanılan alanların kullanımı kıyı kanunu açısından incelenmiştir. Çalışmanın sonunda; kıyılarda kamunun kullanımına açık yeterli alanlar bırakılmasının, kıyı ekosisteminin korunmasının ve kıyı ve sahil şeridinde yapılacak planlamanın ilk adımı, kıyı kenar çizgisinin doğal ve bilimsel verilere uygun bir biçimde tespit edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

There has been an intense change in the coastal areas in the last several years due to effects primarily caused by human (anthropogenic) activities. Human (anthropogenic) activities are done in order to benefit more from the lakeshore area. With the intervention, there is a change in the use of coastal areas due to the changes in the shoreline as well as in the direction perpendicular to the shoreline. It is a known fact that the land filling is the biggest factor in such changes. Re-determination of the shorelines in the fill areas results in different shorelines. Eğirdir is the most important settlement founded along the shores of Eğirdir Lake at Lakes Peninsula. There are two islands on extension of the peninsula. In this study, the uses of the areas captured by filling along coastal settlements were investigated in terms of the law. It is concluded that; leaving enough open space for public use, and determination of the shoreline in accordance with the natural and scientific data, as a first step in coastal planning for the protection of ecosystems and shores/coastlines, are required essentials.

  • Akça, N., 2004. Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Uygulama Sorunları, Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Bildiriler Kitabı, 4-7 Mayıs 2004, sayfa 275-284, Adana.
  • Garipağaoğlu, N., Özcan, S., Uzun, S.M., 2014. Moda-Caddebostan (Kadıköy) Arası Kıyı Alanındaki Değişimin İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi 29, 60-80.
  • Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A., Dumont, J.F., 1979. Geologie des Taurides occidentales (Turquie). Memories Société géologique de France 137, 1–112.
  • Kesici, E., Kesici, C., 2006. Eğirdir Gölü (Isparta)’nün Doğal Yapısına Yapılan Müdahalelerin Gölün Ekolojik Yapısına Etkileri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23, 99-103.
  • Kıyı kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr
  • Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 1992
  • Oğlakçı, H.M., 1991. Isparta-Eğirdir ilçesi merkez ve yakın çevresinin jeoteknik haritası. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi. 114 sayfa.
  • Tağıl, Ş., Cürebal, İ. 2005., Altınova (Balıkesir) Sahilinde Kıyı Çizgisi Değişimini Belirlemede Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi 15(2), 51-68.
  • Turoğlu, H., 2009. 3621 Sayılı Kıyı Kanunun ve Onun Uygulama Problemleri, Türk Coğrafya Dergisi 53, 31-40.
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4511-1946
Yazar: MEHMET ÖZÇELİK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd350289, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {595 - 600}, doi = {10.21923/jesd.350289}, title = {KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZÇELİK, MEHMET} }
APA ÖZÇELİK, M . (2017). KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (3), 595-600. DOI: 10.21923/jesd.350289
MLA ÖZÇELİK, M . "KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 595-600 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/31477/350289>
Chicago ÖZÇELİK, M . "KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (2017): 595-600
RIS TY - JOUR T1 - KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ AU - MEHMET ÖZÇELİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21923/jesd.350289 DO - 10.21923/jesd.350289 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 595 EP - 600 VL - 5 IS - 3 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.350289 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.350289 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ %A MEHMET ÖZÇELİK %T KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ %D 2017 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 5 %N 3 %R doi: 10.21923/jesd.350289 %U 10.21923/jesd.350289
ISNAD ÖZÇELİK, MEHMET . "KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 / 3 (Aralık 2017): 595-600. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.350289