Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2018-03-23

SOME MECHANICAL PROPERTIES OF WASTE PAPER ADDED CEMENT MORTARS
ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI

Ayşe KAÇAR [1]

471 865

Nowadays, one of the most important problem of settlements is environmental problem. The world has to faced environmental problems such as global warming, forest destruction and environmental pollution. At the beginning of environmental problems, excessive consumption of natural resources and the inability to transfer them to future generations are coming, and sustainability is becoming more important in this point. In order to remove the resource incompleteness, it is necessary to use recycles of the waste. So this will ensure a more equitable and balanced distribution of energy use on a global scale. In recent years, it has become widespread that various waste materials are used for various purposes in civil engineering.

In this study, the cement mortars was produced with adding waste paper for recovery waste paper for this purpose of mix design was Based on the standard of TS EN 196-1,2016, keeping the mix ratio as(1:3:0,5)= (Cement:Sand:Water) and waste paper was added  0- 0.25-0.50, ratios of sand weight. The unit weight of of samples, ultrasound transition times, bending strength, pressure properties and dynamic modulus of elasticity  were determined and compared with the control sample. 

Günümüzde yerleşimlerin en önemli sorunlarından biri çevre sorunlarıdır. Dünya, küresel ısınma, orman yıkımı ve çevre kirliliği gibi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Çevre sorunlarının başında, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi ve gelecek nesillere bunların yeterli miktarda aktarılamaması gelmekte, bu noktada da sürdürülebilirlik konusu önem kazanmaktadır. Kaynak eksikliğini ortadan kaldırmak için atkların geri dönüşümlü olarak kullanılması gerekmektedir. Son yıllarda birçok atık malzemenin inşaat mühendisliğinde değişik amaçlarla kullanılması yaygınlaşmaktadır.

Bu çalışmada atık kâğıtların geri kazanımı amacıyla TS EN 196-1; 2016, standardı esas alınarak Çimento: kum oranı 1:3 olarak sabit tutularak, atık kağıt, kum ağırlığının 0- 0.25-0,50 oranlarında ilave edilmesiyle üretilen çimento pastalarına ait birim ağırlık, ultrases geçiş süreleri,ile eğilme dayanımı, basınç dayanımı ve dinamik elastisite modülü gibi mekanik   özellikleri belirlenerek kontrol numunesiyle ile karşılaştırılmıştır.
 • Çetinkaya Z, Ciravoğlu A., 2016. Sürdürülebilir Yerleşim Modellerinin Karşılaştırılması: Eko-Kent ve Yavaş Kent, İdealkent. Sayı 18,. ISSN: 1307-9905
 • Binici H.,, Kucukönder, A. Sevinç A. H., Eken, M., Tufenk N., 2013. Atık Kağıt Ve Mukavvaların Yalıtım Malzemesi ve Radyasyon Tutucu Materyal Olarak Uretiminde Kullanılması., C.U. Muh. Mim. Fak. Dergisi, 28(1), Haziran
 • Yetim A., 2014. Geri Dönüşüm Sektörünün Dünyadaki Genel Görünümü Ve Türkiye’deki Durumu. AR&GE BÜLTEN, Konuklar, M.2011. Kâğıt Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntem Araştırılması. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi
 • Avrupa Komisyonu, 2001. Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Executive Summary – Pulp and Paper Kağıt Hamuru ve Kağıt Sanayiinde Kullanılabilecek En İyi Teknikler Hakkında Referans Belgesi, , Aralık.
 • Akinwumi, I. I. , Olatunbosun, O. M., Olofinnade, O. M., Awoyera, P.O. 2014. Structural Evaluation of Lightweight Concrete Produced Using Waste Newspaper and Office Paper, Civil and Environmental Research www.iiste.org ISSN 2224-5790 (Paper) ISSN 2225-0514 (Online) Vol.6, No.7,
 • Topçu İ.B., Demir A. 2009. Farklı Çimentolarla Üretilen Lastik Agregalı Harçların Bazı Özellikleri, Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 3 s. 201-206.
 • Erdoğan T.Y.,2003. Beton. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayn. ve İletişim Şti, 130-160, Ankara, Mayıs,
 • Açıkgenç M., Arazsu U. and Alyamaç K.E., 2012. Farklı karışım oranlarına sahip polipropilen lifli betonların dayanım ve durabilite özellikleri. SDU International Technologic Science, 4(3): 41-54,
 • Topçu I.B., Demirel O.E., Uygunoğlu T., 2017. Polipropilen Lif Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelikleri” Politeknik Dergisi. 20 (1) : 91-96 Journal of Polytechnic,20 (1) : 91-96
 • Make Paper Crete http://makepapercrete.com/What-is-Papercrete-.html Erişim Tarihi:10/03/2017
 • Aciu, C., Ilutiu-Varvara, D.A., Cobirzan, N. & Balog, A. 2014. “Recycling of paper waste in the composition of plastering mortars”, Procedia Technology 12, 295-300.
 • Harris,J.M. 2000. Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and Environment Institute Working Paper:00-04, Tufts University, USA.
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1689-5967
Yazar: Ayşe KAÇAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd358714, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1 - 6}, doi = {10.21923/jesd.358714}, title = {ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI}, key = {cite}, author = {KAÇAR, Ayşe} }
APA KAÇAR, A . (2018). ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (1), 1-6. DOI: 10.21923/jesd.358714
MLA KAÇAR, A . "ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 1-6 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/33308/358714>
Chicago KAÇAR, A . "ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI AU - Ayşe KAÇAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21923/jesd.358714 DO - 10.21923/jesd.358714 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.358714 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.358714 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI %A Ayşe KAÇAR %T ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI %D 2018 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21923/jesd.358714 %U 10.21923/jesd.358714
ISNAD KAÇAR, Ayşe . "ATIK KAĞIT KATKILI ÇIMENTO HARÇLARININ MEKANIK ÖZELLIKLERI". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 / 1 (Mart 2018): 1-6. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.358714