Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 154 - 160 2018-03-30

EFFECT OF CALSIUM ALUMINATE CEMENT ON LIGHTWEIGHT PUMICE AGGREGATE CONCRETE PROPERTIES
POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ

Hakan YILMAZ [1] , Özlem SALLI BİDECİ [2] , Alper BİDECİ [3]

105 259

The production of special concrete has accelerated together with the advancement of technology. In this study, it is aimed to compare the physical and mechanical properties of concrete which were made 500 doses of CEM I 42,5R and Calcium Aluminate Cement (CAC) and prepared by replacing the pumice in different proportions (25% and 100%) to the coarse aggregate (screen diameter 4/8 - 8/16 mm) of 100%. Unit weight and spread test on fresh concrete specimens produced for this purpose; dry unit weight, compressive strength, bending strength and tensile strength were tested on hardened concrete specimens. As a result of this study, in all concrete samples the highest compressive strength was obtained from concrete samples of CEM I 42.5 R (100-CSCEM) with 100% crushed stone aggregate.    

B Teknolojinin ilerlemesiyle beraber özel betonların üretimi hız kazanmıştır. Bu çalışmada, %100 kırmataş agregalı betonun iri agregasına (elek çapı 4/8 - 8/16 mm) farklı oranlarda (%25 ve %100) pomza agregası ikame edilerek üretilen CEM I 42,5R ve Kalsiyum Alüminat Çimentolu (CAC) betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla üretilen taze beton numuneleri üzerinde birim ağırlık ve yayılma deneyi; sertleşmiş beton numuneleri üzerinde kuru birim ağırlık, basınç dayanımı, yarmada çekme ve eğilme dayanımı deneyleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, tüm beton numuneleri içerisinde en yüksek basınç dayanımı %100 kırmataş agregalı CEM I 42,5 R (100-CSCEM) beton numunelerinden elde edilmiştir.
 • Akçakale, A. H., 2010. Bazaltik Pomza ve Bims Agregalı Hafif Betonun Bazı Dayanıklılık Karakteristiklerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye.
 • Ann, K.Y., Cho, C.G., 2014. Corrosion Resistance of Calcium Aluminate Cement Concrete Exposed to a Chloride Environment. Materials (Basel), Feb, 7(2): 887–898.
 • Bideci, Ö,. 2013. Bor Katkılı Hafif Agregalı Betonların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Mimarlık Bölümü, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 • Ceylan, H., 2005. Farkli Pomza Agrega Türlerinden Elde Edilen Hafif Betonun Sicaklik Etkisindeki Karakteristiği,” Doktora Tezi, Maden Mühendisliği ve Madencilik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • Chen, B., Liu, J., 2005. Contribution of Hybrid Fibers on the Properties of High Strength Lightweight Concrete Having Good Workability. Cement and Concrete Research, vol. 35, no. 5, pp. 913-917.
 • Çağlayan, M., Kahriman, A., 2003. Alternatif Beton Agregasi Olarak Pomza ve Kent Mobilyalarında Kullanılabilirliği. III Ulusal Kırma Taş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 285-291.
 • Düzgün, O. A., 2001.“Çelik Liflerin Hafif Betonların Dayanımları Üzerindeki Etkisi,” Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Erzurum Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Erişim: (2017, 11 Kasım). http://www.betonvecimento.com/cimento/cimento-tipleri
 • Fishwick, J. H., 1982. Calcium Aluminate Cement Concrete. Concrete Construction. Erişim: (2017), http://www.concrete construction.net.
 • Kırıkoğlu, S., Yavuz, F., 2017.Endüstriyel Ham Maddeler, Çimento Hammaddeleri Ders Notları. Teknik İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
 • Okuyucu, E., 2005. Farklı Lif Katkılı Hafif Betonların Bazı Özelliklerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Sucu, M., Delibaş, T., 2015. Kalsiyum Alüminat Çimentosu Bazlı Tamir Betonları. Hazır Beton, ss: 88-94.
 • Şapcı, T., 2008. Aksaray Bölgesi Volkanik Hafif Agrega Oluşumlarinin İncelenmesi ve Endüstriyel Kullanilabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • Şatır, Y., 2000. Taşıyıcı Hafif Betonlarda Çelik Lif Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elâzığ, Türkiye.
 • Şimşek, O., 2016. Beton ve Beton Teknolojisi. 5. Baskı, Ankara, Türkiye, Seçkin Yayıncılık.
 • Türk Standartları Enstitüsü. 2002. TS EN 197–1. Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri.
 • Türk Standartları Enstitüsü. 2010. TS EN 12350-5. Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yayılma Tablası Deneyi.
 • Türk Standartları Enstitüsü. 2010. TS EN 12350–6.Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yoğunluk.
 • Türk Standartları Enstitüsü. 2010. TS EN 12390-7. Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 7: Sertleşmiş Beton Yoğunluğu Tayini
 • Türk Standartları Enstitüsü. 2010. TS EN 12390–3.Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini.
 • Türk Standartları Enstitüsü. 2010. TS EN 12390–6. Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini.
 • Türk Standartları Enstitüsü. 2002.TS EN 206-1. Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk.
 • Ünal, O., Uygunoğlu, T., Yıldız, A., 2005. Pomza ve Diyatomitle Üretilen Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, ss:211-217, Isparta, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3841-4420
Yazar: Hakan YILMAZ
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9699-6003
Yazar: Özlem SALLI BİDECİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2385-7552
Yazar: Alper BİDECİ
Kurum: Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd400770, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {154 - 160}, doi = {10.21923/jesd.400770}, title = {POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {SALLI BİDECİ, Özlem and YILMAZ, Hakan and BİDECİ, Alper} }
APA YILMAZ, H , SALLI BİDECİ, Ö , BİDECİ, A . (2018). POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (1), 154-160. DOI: 10.21923/jesd.400770
MLA YILMAZ, H , SALLI BİDECİ, Ö , BİDECİ, A . "POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 154-160 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/33308/400770>
Chicago YILMAZ, H , SALLI BİDECİ, Ö , BİDECİ, A . "POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 154-160
RIS TY - JOUR T1 - POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ AU - Hakan YILMAZ , Özlem SALLI BİDECİ , Alper BİDECİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21923/jesd.400770 DO - 10.21923/jesd.400770 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 160 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.400770 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.400770 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ %A Hakan YILMAZ , Özlem SALLI BİDECİ , Alper BİDECİ %T POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ %D 2018 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21923/jesd.400770 %U 10.21923/jesd.400770
ISNAD YILMAZ, Hakan , SALLI BİDECİ, Özlem , BİDECİ, Alper . "POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSUNUN ETKİSİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 / 1 (Mart 2018): 154-160. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.400770