Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 310 - 315 2018-06-23

CRACK ANALYSIS ON ASPHALT CONCRETES VIA ULTRASONIC METHOD
ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ

Sercan SERİN [1]

85 234

In this study, the ultrasonic pulse velocity measurement device was used to predict crack depth in asphalt concrete. The tests were carried out using the indirect reading method. In experimental procedures, notches were opened with the help of a diamond saw to obtain controlled crack formation. In this way, un-notched and 5, 10, 15, 20 cm deep notched sample groups were constituted.  In addition to the empirical formulas used in the literature for the prediction of cracks using experimental data, new statistical models were developed in which the physical properties of the material are analyzed. These developed statistical models were examined in two separate groups for analyses by considering with and without un-notched situations. Thus, in both models, the determination coefficients (R2) between the actual values and the predicted values were obtained as 0,95 and 0,91 respectively. As a result, it was determined that crack depth can be successfully predicted by the proposed model in asphalt concrete.

Bu çalışmada, asfalt betonlarda ultrases geçiş hızı test cihazı kullanılarak çatlak derinliği tahmini yapılmıştır. Testler, endirekt okuma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlemlerde kontrollü çatlak oluşumunu elde etmek amacıyla, numunelere elmas testere yardımıyla çentik açılmıştır. Böylece çentiksiz ve 5, 10, 15, 20 cm derinliklerde çentikli numune grupları oluşturulmuştur.  Deneysel veriler kullanılarak literatürde bulunan ve çatlak tahmininde kullanılan ampirik formüle ek olarak, bu çalışmada malzemenin fiziksel özelliklerinin analize dahil edildiği yeni istatistiksel modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen bu modeller ise, çentiksiz numunelerin analize dahil edildiği ve dahil edilmediği olmak üzere iki ayrı grupta incelenmiştir. Böylece, her iki modelde gerçek değerler ile tahmin edilen değerler arasındaki determinasyon katsayıları (R2) sırasıyla 0,95 ve 0,91 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, asfalt betonlarda çatlak derinliğinin önerilen model ile başarılı bir şekilde tahmin edilebileceği tespit edilmiştir.
 • Abi, E., 2007. Yapı seramiklerinde ultrases geçim hızı ile malzeme parametreleri ilişkisinin incelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Abo-Qudais, S., Suleiman, A., 2005. Monitoring Fatigue Damage and Crack Healing by Ultrasound Wave Velocity, Nondestructive Testing and Evaluation, 20(2), 125-145.
 • Al-Qadi, I.L., and Riad, S.M., 1996. Characterization of Portland Cement Concrete: Electromagnetic and Ultrasonic Measurement Techniques. Report Submitted to The National Science Foundation.
 • Anonim(2017): http://insaatteknigi.blogspot.com.tr/2014/06/ultrasonik-test-cihaz.html
 • Bungey, J.H., Millard, S.G., Grantham, M.G., 2006. Testing of Concrete in Structures, Fourth edition published by Taylor & Francis, Abingdon, Oxon.
 • Dunning, M.R., 2006. Feasibility for the Use of Non-contact Ultrasound for Application in Asphalt Concrete Materials. PhD thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Nevada, Las Vegas, 32812 p. U.S.A.
 • Garbacz, A., Garboczi, E.J., 2003. Ultrasonic Evaluation Methods Applicable to Polymer Concrete Composites. NISTIR 6975; 73 p. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
 • Jiang, Z.Y., Ponniah, J., Cascante, G., Charlottetown, P.E.I., 2006. Improved Ultrasonic Pulse Velocity Technique for Bituminous Material Characterization, Annual Conference & Exhibition of the Transportation Association of Canada, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada.
 • Khazanovich, L., Velasquez, R., Nesvijski, E.G., 2005. Evaluation of Top-Down Cracks İn Asphalt Pavements by Using A Self-Calibrating Ultrasonic Technique, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1940, 63-68.
 • Özen, F. S., 2011. Karayolları Esnek Üstyapılarında Tabaka Ara Yüzeylerindeki Süreksizliklerin Sismik Yöntemle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • Pellinen, T.K., Witczak, M.W., 2002. Use of Stiffness of Hot-Mix Asphalt as A Simple Performance Test. Transportation Research Record: Journal of The Transportation Research Board, 1789, 80-90.
 • Russel W. Lenz, P.E., 2011. Pavement Design Guide. Texas Department of Transportation.
 • Serin, S., 2014. Tahribatsız Test Yöntemleri ile Esnek Üstyapıların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Shahin, M.Y., 2002. Pavement Management for Airports, Roads and Parling Lots. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, U.S.A.
 • Underwood, S., Kim, Y.R., 2003. Determination of Depth of Surface Cracks in Asphalt Pavements, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Volume 1853
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6025-6233
Yazar: Sercan SERİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd398339, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {310 - 315}, doi = {10.21923/jesd.398339}, title = {ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {SERİN, Sercan} }
APA SERİN, S . (2018). ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (2), 310-315. DOI: 10.21923/jesd.398339
MLA SERİN, S . "ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 310-315 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/36481/398339>
Chicago SERİN, S . "ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 310-315
RIS TY - JOUR T1 - ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ AU - Sercan SERİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21923/jesd.398339 DO - 10.21923/jesd.398339 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 310 EP - 315 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.398339 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.398339 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ %A Sercan SERİN %T ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ %D 2018 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 6 %N 2 %R doi: 10.21923/jesd.398339 %U 10.21923/jesd.398339
ISNAD SERİN, Sercan . "ULTRASONİK YÖNTEM İLE ASFALT BETONLARDA ÇATLAK ANALİZİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 / 2 (Haziran 2018): 310-315. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.398339