Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 213 - 218 2018-04-27

EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YARGI SÜRECİNİN VE AKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat ÇEVİKBAŞ [1] , Almula KÖKSAL [2]

138 168

A project contains numerous tasks coordinated with associated resources to achieve specific goals. The nature of a project depending on its density of multidisciplinary tasks is considered to be very sophisticated. Therefore, encountering many challenges and risks is probable. When the number of tasks and resources along with their interactions are considered, dispute in a project could be inevitable. In this situation, project parties mostly tend to resolve their disputes through litigation. Nevertheless, in our previous studies, it was detected that 96.1% of the cases were rejected by the Courts of Cassation due to inadequate expert witness, lack of expert witness report, missing review or wrong assessment etc.  Hence, it is thought that examining the actors of litigation process is vital in terms of their qualifications and competency levels. Expert witnessess are inavitable parts of litigation process as they play significant roles in the cases concerning construction. Judges mostly rely on the opinions of expert witnesses for the cases containing technical and specific subjects like construction ralated cases. To investigate the qualifications and competency levels of these actors in detail, semi-structured interviews were made with expert witnesses as a qualitative study. Consequently, via analysing the opinions and advices of the expert witnesses, the lack of knowledge in construction terminology and process have been detected for the concerned judicial actors as well as insufficient qualifications and their levels of competency. 

Projeler, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için, ilişkili kaynaklarla koordine edilmiş çok sayıda çalışmayı içerir. Birden çok disiplini bünyesinde barındıran projelerin doğası gereği karmaşık yapıda oldukları düşünülmektedir. Bu nedenle projelerde birçok zorluk ve risk ile karşılaşılması olağandır. Proje bünyesindeki işler ve bu işler ile ilişkili kaynaklar arasındaki etkileşimler göz önüne alındığında, proje içinde çatışma kaçınılmaz olabilmektedir. Bu durumda, taraflar uyuşmazlıklarını mahkeme yoluyla çözme eğilimindedirler. Ancak Önceki çalışmalarımızda, yetersiz bilirkişi raporu ya da bilirkişi raporunun olmaması, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme gibi  nedenlerden dolayı davaların % 96.1’inin Yargıtay tarafından reddedildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle,  yargı sürecini aktörlerin nitelikleri açısından incelemenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bilirkişiler inşaatla ilgili davalarda çok önemli rol oynadıkları için yargı sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hakimler, inşaat davaları gibi özel ve teknik bilgi gerektiren  davaların karar aşamasında çoğunlukla bilirkişi raporlarına güvenmektedir. Bu aktörlerin nitelikleri ve yeterlilik düzeylerini ayrıntılı olarak incelemek amacı ile bilirkişiler ile nitel bir çalışma olan yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, bilirkişilerin fikir ve tavsiyeleri analiz edilerek, ilgili aktörlerin nitelikleri ve yeterlilik seviyelerinde eksikliklerin yanı sıra, inşaat terminolojileri ve süreçlerine de tam hakim olmadıklarının tespiti yapılmıştır. 
  • Directorate-General-for-Legislation-Development-and-Publications, 2017. Resmî Gazete. [Online] Available at: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170803-2.htm [Accessed 07 11 2017].
  • Gözler, K., 2014. Hukukun Temel Kavramları. 12 ed. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
  • oxfordbusinessgroup, 2017. Oxford Business Group. [Online] Available at: https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/turkeys-construction-sector-maintain-its-significant-role-economy-several-large-projects-under-way [Accessed 05 05 2017].
  • TBMM, 1969. Avukatlık Kanunu. [Online] Available at: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1136.pdf [Accessed 07 11 2017].
  • TBMM, 1983. Hakimler ve Savcılar kanunu. [Online] Available at: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2802.pdf [Accessed 07 11 2017].
  • Yargıtay, n.d. [Online] Available at: http://www.yargitay.gov.tr/sayfa/organization-chart/673 [Accessed 16 05 2017].
  • Yıldırım, A. & Şimşek, H., 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. ed. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Derleme Makaleler \ Review Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8421-6591
Yazar: Murat ÇEVİKBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2630-9711
Yazar: Almula KÖKSAL
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd403713, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {213 - 218}, doi = {10.21923/jesd.403713}, title = {EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE}, key = {cite}, author = {ÇEVİKBAŞ, Murat and KÖKSAL, Almula} }
APA ÇEVİKBAŞ, M , KÖKSAL, A . (2018). EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (2), 213-218. DOI: 10.21923/jesd.403713
MLA ÇEVİKBAŞ, M , KÖKSAL, A . "EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 213-218 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/36481/403713>
Chicago ÇEVİKBAŞ, M , KÖKSAL, A . "EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 213-218
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE AU - Murat ÇEVİKBAŞ , Almula KÖKSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21923/jesd.403713 DO - 10.21923/jesd.403713 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 218 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.403713 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.403713 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE %A Murat ÇEVİKBAŞ , Almula KÖKSAL %T EVALUATION OF LITIGATION PROCESS IN TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY FROM EXPERT WITNESSES’ PERSPECTIVE %D 2018 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 6 %N 2 %R doi: 10.21923/jesd.403713 %U 10.21923/jesd.403713
ISNAD ÇEVİKBAŞ, Murat , KÖKSAL, Almula . "BİLİRKİŞİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YARGI SÜRECİNİN VE AKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 / 2 (Nisan 2018): 213-218. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.403713