Editör

Hüseyin Aydın, Ph.D.

Batman Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Batman/Turkey

huseyin.aydin@batman.edu.tr

Batman Üniversitesi