Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation

e-ISSN 2148-8819 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Yavuz YAKUT | http://www.jetr.org.tr
Kapak Resmi

5.574

14.826

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, egzersiz ve rehabilitasyon konuları ile ilgili orijinal araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektupları kabul eder.

Türkçe makalelerde dil uygunluğu Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts) temel alınarak yapılmalıdır. İngilizce makaleler ve özetler ise, bu dilin kullanımında yetkin kişiler tarafından incelenmiş olmalıdır.

* Dergimize yayın göndermeden önce "yazarlara bilgi" kısmındaki yazım kurallarını okuyunuz ve yayınınızı  bu kurallara göre düzenledikten sonra sisteme yükleyiniz.

Cilt: 2 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Tem 2016
 1. Sağlıklı kadınlarda Yoga temelli egzersizlerin esneklik, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 41 - 46
  Esra ATILGAN, Devrim TARAKCI, Başak POLAT, Z. Candan ALGUN
 2. Serebral palsili çocuklarda ayak-ayak bileği ortezi kullanım süresini etkileyen faktörlerin incelenmesi: pilot çalışma
  Sayfalar 47 - 52
  Burcu DİLEK, Gözde GÜR, Yavuz YAKUT
 3. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında çok boyutlu hastalık şiddeti ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Sayfalar 53 - 60
  Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ, Hülya ARIKAN, Melda SAĞLAM, Naciye VARDAR YAĞLI, Deniz İNAL İNCE, Çiğdem ÖKSÜZ, Sema SAVCI, Tülin DÜGER, Lütfi ÇÖPLÜ
 4. Kanser hastalarında dört farklı günlük yaşam aktivitesi indeksi arasındaki ilişkinin araştırılması
  Sayfalar 61 - 65
  Yasin EKİNCİ, Vesile YILDIZ KABAK, Songül ATASAVUN UYSAL, Tülin DÜGER
 5. Fiziksel aktivite seviyesi ile konstipasyon şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Sayfalar 66 - 73
  Ceren ORHAN, Türkan AKBAYRAK, Serap KAYA, Taylan KAV, Mintaze KEREM GÜNEL
 6. Ramsay Hunt sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları: olgu raporu
  Sayfalar 74 - 78
  Öznur BÜYÜKTURAN, Emine Eda KURT, Buket BÜYÜKTURAN