Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-8819 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Yavuz YAKUT | http://www.jetr.org.tr

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, egzersiz ve rehabilitasyon konuları ile ilgili orijinal araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektupları kabul eder.

Türkçe makalelerde dil uygunluğu Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts) temel alınarak yapılmalıdır. İngilizce makaleler ve özetler ise, bu dilin kullanımında yetkin kişiler tarafından incelenmiş olmalıdır.

* Dergimize yayın göndermeden önce "yazarlara bilgi" kısmındaki yazım kurallarını okuyunuz ve yayınınızı  bu kurallara göre düzenledikten sonra sisteme yükleyiniz.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation

e-ISSN 2148-8819 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Yavuz YAKUT | http://www.jetr.org.tr
Kapak Resmi

8.861

28.290

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, egzersiz ve rehabilitasyon konuları ile ilgili orijinal araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektupları kabul eder.

Türkçe makalelerde dil uygunluğu Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts) temel alınarak yapılmalıdır. İngilizce makaleler ve özetler ise, bu dilin kullanımında yetkin kişiler tarafından incelenmiş olmalıdır.

* Dergimize yayın göndermeden önce "yazarlara bilgi" kısmındaki yazım kurallarını okuyunuz ve yayınınızı  bu kurallara göre düzenledikten sonra sisteme yükleyiniz.