Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 30 - 37 2018-06-01

Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students

Seyhan Bekir [1] , Selami Yıldırım [2]

132 249

The study is aimed to adapt the Online Gaming Addiction Questionnaire for university students. The research sample consists of 254 university students receiving education in Sakarya and İzmir provinces and playing online games. Three subscales, explaining 63.1% of the total variance, were obtained in compliance with the original scale via factor analysis. The analysis for criterion validity showed that, there is 59.7% positive correlation between the present research and that of Young’s Questionnaire on Internet Addiction. Also, the scale’s overall internal consistency coefficient was found as .93, and those of the “success”, “inconveniences”, and “economic gain” subscales were found as .93, .89, and .84 respectively. Application of test-retest resulted in a correlation coefficient of .86. The findings supported the validity and reliability of The Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students as a measurement tool. 

Online Gaming, Addiction, Validity, Reliability, Factor Analysis
 • Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem-leri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226.
 • Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar, 1(1), 55-67
 • Balcı, Ş., & Gülnar, B. (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(1), 5-22.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Çakır, Ö., Ayas, T., & Horzum, M. B. (2011). Üniversite öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 95-117.
 • Chak, K., & Leung, L. (2004). Shynessandlocus of control as predictors of internet addiction and internet use. CyberPsychology & Behavior, 7(5), 559-570.
 • Chen, Y. F., & Peng, S. S. (2008). University students' Internet use and its relationships with academic performance, interpersonal relationships, psychosocial adjustment, and self-evaluation. CyberPsychology & Behavior, 11(4), 467-469.
 • Doğan, N., & Başokçu, T. O. (2010). İstatistik tutum ölçeği için uygulanan faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 65-71.
 • Egger, O., & Rauterberg, M. (1996). Internet behavior and addiction. Semester thesis (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, 1996).
 • Esen, E., & Siyez, D. M. (2011). An investigation of psycho-social variables in predicting internet addic-tion among adolescents. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(36), 127-138.
 • IWS, 2017. İnternet user in the world by geocrapic region. Retrieved 12.04.2018 from http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 • Karakoyun, F. (2017). Öğretmen adaylarının internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi: Dicle üniversitesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(64), 1140-1149.
 • Karaman, M. K., & Kurtoğlu, M. (2009). Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı hakkındaki görüşleri. Akademik Bilişim, 11(13), 641-650
 • Kaya, A. B. (2013). Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Master's thesis. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kim, S., & Kim, R. (2002). A study of internet addiction: Status, causes, and remedies. Journal of Korean Home EconomicsAssociation English Edition, 3(1), 1-19.
 • Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. C., Chen, S. H., & Yen, C. F. (2005). Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. The Journal of nervous and mental disease, 193(4), 273-277.
 • Kutlu, M., Savci, M., Demir, Y., & Aysan, F. (2016). Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg, 17(Supplement 1), 69-76.
 • Madran, D., & Çakılcı, F. (2014). Çok oyunculu çevrimiçi video oyunu oynayan bireylerde video oyunu bağımlılığı ve saldırganlık. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 99-107.
 • Matthews, D., & Schrum, L. (2003). High-speed Internet use and academic gratifications in the college residence. The Internet and Higher Education, 6(2), 125-144.
 • McInroy, L. B., & Mishna, F. (2017). Cyberbullying on online gaming platforms for children and youth. Child and Adolescent Social Work Journal, 34(6), 597-607.
 • Mehroof, M., & Griffiths, M. D. (2010). Online gaming addiction: the role of sensation seeking, self-control, neuroticism, aggression, state anxiety, and trait anxiety. Cyberpsychology, behavior, and social networking, 13(3), 313-316.
 • Müezzin, E. (2015). An investigation of high school students' online game addiction with respect to gender. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET.
 • Ng, B. D., & Wiemer-Hastings, P. (2005). Addiction to the internet and online gaming. Cyberpsychology & behavior, 8(2), 110-113.
 • Öncel, M., & Tekin, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ve yalnızlık du-rumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(4), 7-17.
 • Peltoniemi, T. (2002, March). Net addiction in Finland. In First prevent conference of telematics in addic-tion prevention, Athens, Greece.
 • Şenormancı, Ö., Konkan, R., & Sungur, M. Z. (2010). İnternet bağımlılığı ve bilişsel davranışçı tera-pisi. Psychiatry, 11, 261-268.
 • TÜİK,(2016). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. Retrieved 27.06.2017 from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779.
 • Young, K. (2009). Understanding online gaming addiction and treatment issues for adolescents. The American Journal of Family Therapy, 37(5), 355-372.
 • Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype. Psychological reports, 79(3), 899-902.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & behavior, 1(3), 237-244.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Seyhan Bekir (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Selami Yıldırım
Kurum: Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jfce403131, journal = {Journal of Family, Counseling and Education}, issn = {}, eissn = {2548-1290}, address = {Eyüp ÇELİK}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {30 - 37}, doi = {10.32568/jfce.403131}, title = {Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students}, key = {cite}, author = {Bekir, Seyhan and Yıldırım, Selami} }
APA Bekir, S , Yıldırım, S . (2018). Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students. Journal of Family, Counseling and Education, 3 (1), 30-37. DOI: 10.32568/jfce.403131
MLA Bekir, S , Yıldırım, S . "Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students". Journal of Family, Counseling and Education 3 (2018): 30-37 <http://dergipark.gov.tr/jfce/issue/35949/403131>
Chicago Bekir, S , Yıldırım, S . "Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students". Journal of Family, Counseling and Education 3 (2018): 30-37
RIS TY - JOUR T1 - Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students AU - Seyhan Bekir , Selami Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32568/jfce.403131 DO - 10.32568/jfce.403131 T2 - Journal of Family, Counseling and Education JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 37 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-1290 M3 - doi: 10.32568/jfce.403131 UR - http://dx.doi.org/10.32568/jfce.403131 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Family, Counseling and Education Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students %A Seyhan Bekir , Selami Yıldırım %T Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students %D 2018 %J Journal of Family, Counseling and Education %P -2548-1290 %V 3 %N 1 %R doi: 10.32568/jfce.403131 %U 10.32568/jfce.403131
ISNAD Bekir, Seyhan , Yıldırım, Selami . "Adaptation of Questionnaire on Online Gaming Addiction for University Students". Journal of Family, Counseling and Education 3 / 1 (Haziran 2018): 30-37. http://dx.doi.org/10.32568/jfce.403131