Yıl 2017, Cilt 67, Sayı 2, Sayfalar 123 - 135 2017-04-04

Ormanların işlevleriyle bazı sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin irdelenmesi: Türkiye örneği
Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey

Seçil Yurdakul Erol [1] , Hasan Tezcan Yıldırım [2]

302 248

Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey

Abstract: While human beings first utilized forests as sources of nutrition and shelter, by the industrial age, forests were seen as sources of raw materials. Through variation in forest usage, interactions between forest and society have undergone obvious changes. Thus, to investigate relationships between forest functions and socioeconomic data and, additionally, to estimate related trends, this papermain aim was to present the current situation in forestrelations. In this context, through regression analysis, areal data on forest functions were associated with population, education, and income level. Findings revealed that population and income are variables estimated to have the greatest effect on related areal change. Results also indicated that the area managed for economic and social functions will increase, and that managed for ecological functions will decrease. Therefore, considering these results in the context of policy formulation on sustainable forest management is crucial.

Keywords: Forest, society, forestry, functions of forests, sustainable forest management

Ormanların işlevleriyle bazı sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin irdelenmesi: Türkiye örneği

Özet: Önceleri beslenme ve barınma ihtiyacı için ormandan yararlanan insan daha sonra ormanı endüstride kullanılmak üzere bir hammadde kaynağı olarak görmeye başlamıştır. Ormanların işlevlerinin çeşitlenmesi ile orman ve toplum arasındaki etkileşimde farklılaşmalar olmuştur. Çalışmanın amacı söz konusu etkileşimi güncel sayısal verilerle ortaya koymak, ülke genelinde ormanların işlevleri ile sosyo-ekonomik veriler arasındaki ilişkileri irdelemek ve bu kapsamda geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmaktır. Bu çerçevede ormanların işlevleriyle ilgili alansal veriler; nüfus, nüfusun eğitim düzeyi ve gelir düzeyi verileri ile ilişkilendirilmiş ve regresyon analizi yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında ormanların işlevlerine göre işletilmesindeki alansal değişimi en çok etkilemesi beklenen değişkenler nüfus ve gelir düzeyidir. Özellikle öngörülen değişimlere paralel şekilde alansal olarak ormanların ekonomik ve sosyal işlevlerinin artış göstereceği, ekolojik işlevlerininse azalış göstereceği beklenmektedir. Bu çalışma ile ulaşılan sonuçların sürdürülebilir orman yönetiminin sağlanması yönünde politikaların geliştirilmesi kapsamında dikkate alınması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orman, toplum, ormancılık, ormanların işlevleri, sürdürülebilir orman yönetimi

Received (Geliş): 17.03.2017 - Revised (Düzeltme): 31.03.2017 -   Accepted (Kabul): 04.04.2017

Cite (Atıf) : Erol Yurdakul, S., Yildirim, H.T., 2017. Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey. Journal of the Faculty of  Forestry Istanbul University 67(2): 123-135. DOI: 10.17099/jffiu.298588

Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey

Abstract: While human beings first utilized forests as sources of nutrition and shelter, by the industrial age, forests were seen as sources of raw materials. Through variation in forest usage, interactions between forest and society have undergone obvious changes. Thus, to investigate relationships between forest functions and socioeconomic data and, additionally, to estimate related trends, this papermain aim was to present the current situation in forestrelations. In this context, through regression analysis, areal data on forest functions were associated with population, education, and income level. Findings revealed that population and income are variables estimated to have the greatest effect on related areal change. Results also indicated that the area managed for economic and social functions will increase, and that managed for ecological functions will decrease. Therefore, considering these results in the context of policy formulation on sustainable forest management is crucial.

Keywords: Forest, society, forestry, functions of forests, sustainable forest management

Ormanların işlevleriyle bazı sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin irdelenmesi: Türkiye örneği

Özet: Önceleri beslenme ve barınma ihtiyacı için ormandan yararlanan insan daha sonra ormanı endüstride kullanılmak üzere bir hammadde kaynağı olarak görmeye başlamıştır. Ormanların işlevlerinin çeşitlenmesi ile orman ve toplum arasındaki etkileşimde farklılaşmalar olmuştur. Çalışmanın amacı söz konusu etkileşimi güncel sayısal verilerle ortaya koymak, ülke genelinde ormanların işlevleri ile sosyo-ekonomik veriler arasındaki ilişkileri irdelemek ve bu kapsamda geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmaktır. Bu çerçevede ormanların işlevleriyle ilgili alansal veriler; nüfus, nüfusun eğitim düzeyi ve gelir düzeyi verileri ile ilişkilendirilmiş ve regresyon analizi yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında ormanların işlevlerine göre işletilmesindeki alansal değişimi en çok etkilemesi beklenen değişkenler nüfus ve gelir düzeyidir. Özellikle öngörülen değişimlere paralel şekilde alansal olarak ormanların ekonomik ve sosyal işlevlerinin artış göstereceği, ekolojik işlevlerininse azalış göstereceği beklenmektedir. Bu çalışma ile ulaşılan sonuçların sürdürülebilir orman yönetiminin sağlanması yönünde politikaların geliştirilmesi kapsamında dikkate alınması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orman, toplum, ormancılık, ormanların işlevleri, sürdürülebilir orman yönetimi

Received (Geliş): 17.03.2017 - Revised (Düzeltme): 31.03.2017 -   Accepted (Kabul): 04.04.2017

Cite (Atıf) : Erol Yurdakul, S., Yildirim, H.T., 2017. Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey. Journal of the Faculty of  Forestry Istanbul University 67(2): 123-135. DOI: 10.17099/jffiu.298588

 • Akesen A, Ekizoğlu A (2010). Ormancılık. In “Ormancılık Politikası” (Akesen A, Ekizoğlu A eds) Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi Yayın No: 6, Özdoğan Matbaa, Ankara, Türkiye, pp: 19-36.
 • Atmış, E, Günşen HB (2016). Kentleşmenin Türkiye Ormancılığının dönüşüme etkisi (1990-2010 dönemi). Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 (1): 16-29.
 • Daşdemir İ, Güngör E (2010). Çok Kriterli ve katılımcı Yaklaşımla Orman Kaynaklarının İşlevsel Önceliklerinin Belirlenmesi: Ulus Devlet Orman İşletmesi Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 12 (17): 11-25.
 • Daşdemir İ (2011). Ormancılık İşletme Ekonomisi. Sürat Matbaacılık, Bartın Üniversitesi Yayın No:5, Bartın.
 • Drushka K (2003). Canada’s Forests: A History. Forest History Society Issues Series, McGill-Queen’s University Press, Canada.
 • Ekizoğlu A, Erdönmez C (2011). Ormancılık Tarihi Ders Notları. Yayımlanmamış.
 • FAO (2012). State of World Forests: 2012. Food and Agriculture Organization of United Nations Publications, Rome.
 • FAO (2015). Global Forest Resource Assessment: 2015. FAO Publications, Rome, 2015.
 • Janse G, Ottitsch A (2005). Factors Influencing the Role of Non-Wood Forest Products and Services. Forest Policy and Economics 7: 309-319.
 • Kaplan JO, Krumhardt KM, Zimmermann N (2009). The Prehistoric and Preindustrial Deforestation of Europe. Quaternary Science Reviews 28: 3016-3034.
 • Keenan RJ, Reams GA, Achard F, Freitas JV, Grainger A, Lindquist E (2015). Dynamics of Global Forest Area: Results from FAO Global Forest Resources Assessment 2015. Forest Ecology and Management 352: 9-20.
 • Köhl M, Lasco R, Cifuentes M, Jonsson Ö, Korhonen KT, Mundhenk P, Navar JJ, Stinson G (2015). Changes in Forest Production, Biomass and Carbon: Results from the 2015 UN FAO Global Forest Resource Assessment. Forest Ecology and Management 352: 21-34.
 • Kuvan Y (2012). Doğa Koruma ve Korunan Alanlar. İÜ Basım ve Yayınevi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5066, İstanbul.
 • Kuvan, Y., Yurdakul Erol, S., Yıldırım, HT (2011). Forest Managers’ Perception of Foremost Forestry Issues, Problems and Forest Functions in Turkey. Polish Journal of Environmental Studies 2 (2): 393-403.
 • Macdicken KG, Sola P, Hall JE, Sabogal C, Tadoum M, Wasseige C (2015). Global Progress Toward Sustainable Forest Management. Forest Ecology and Management 352: 47-56.
 • Miura S, Amacher M, Hofer T, San-Muguel-Ayanz J, Thackway R (2015). Protective Functions and Ecosystem Services of Global Forests in Past Quarter- Century. Forest Ecology and Management 352: 35-46.
 • Morales-Hidalgo D, Oswalt SN, Somanathan E (2015). Status and Trends in Global Primary Forest, Protected Areas, and Areas Designated for Conservation of Biodiversity from the Global Forest Resources Assessment 2015. Forest Ecology and Management 352: 68-77.
 • GDF (General Directorate of Forestry) (2014). Türkiye Orman Varlığı Kitabı. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No: 115, Envanter Serisi No: 17. http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye%20Orman%20Varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
 • Özdönmez M, Istanbullu T, Akesen A, Ekizoğlu A (1996). İÜ Basımevi, Ormancılık Politikası. İÜ Yayın No: 3968, İstanbul.
 • Ritter E (2011). Chapter 2: Forests in Landscapes- the Myth of Untouched Wilderness. New Perspectives on People and Forests. (Ritter E, Dauksta D, eds) World Forests 9, DOİ 10.1007/978-94-007-1150-1_2, Springer Science+Business Media, pp:11-28, 2011.
 • Sieferle RP (2010). The Subterranean Forest: Energy Systems and the Industrial Revolution. The White Horse Press, Germany.
 • Sloan S, Sayer JA (2015). Forest Resources Assessment of 2015 Shows Positive Global Trends but Forest Loss and Degradation Persist in Poor Tropical Countries. Forest Ecology and Management 352: 134-145.
 • Trosper RL, Parotta JA (2012). Introduction: The Growing Importance of Traditional Forest-Related Knowledge. Traditional Forest-Related Knowledge. (Parrotta JA, Trosper RL, eds) pp: 1-36, Springer, USA.
 • Ünal S, Mançuhan E, Sayar AA (2001). Çevre Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi. Marmara Üniversitesi Yayın No: 68, Marmara Üniversitesi Matbaası, İstanbul.
 • Whiteman A, Wickramasinghe A, Pina L (2015). Global Trends in Forest Ownership, Public Income and Expenditure on Forestry and Forest Employment. Forest Ecology and Management 352: 99-108.
 • Yılmaz, S., Bulut, Z., Yeşil, P., 2006. Benefits of the urban forest to the urban place. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1): 131-136.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi (Research Article)
Yazarlar

Yazar: Seçil Yurdakul Erol
E-posta: htezcan@istanbul.edu.tr
Kurum: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Politkası ve Yönetimi Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan Tezcan Yıldırım
E-posta: htezcan@istanbul.edu.tr
Kurum: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Politkası ve Yönetimi Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jffiu298588, journal = {İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {0535-8418}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {67}, pages = {123 - 135}, doi = {10.17099/jffiu.298588}, title = {Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey}, key = {cite}, author = {Yurdakul Erol, Seçil and Yıldırım, Hasan Tezcan} }
APA Yurdakul Erol, S , Yıldırım, H . (2017). Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 67 (2), 123-135. DOI: 10.17099/jffiu.298588
MLA Yurdakul Erol, S , Yıldırım, H . "Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey". İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 67 (2017): 123-135 <http://dergipark.gov.tr/jffiu/issue/28363/298588>
Chicago Yurdakul Erol, S , Yıldırım, H . "Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey". İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 67 (2017): 123-135
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey AU - Seçil Yurdakul Erol , Hasan Tezcan Yıldırım Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17099/jffiu.298588 DO - 10.17099/jffiu.298588 T2 - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 135 VL - 67 IS - 2 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - doi: 10.17099/jffiu.298588 UR - http://dx.doi.org/10.17099/jffiu.298588 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey %A Seçil Yurdakul Erol , Hasan Tezcan Yıldırım %T Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey %D 2017 %J İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 0535-8418-1309-6257 %V 67 %N 2 %R doi: 10.17099/jffiu.298588 %U 10.17099/jffiu.298588