Hakkında

GENEL BİLGİ

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından, 1951 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan, 1998 yılında ulusal hakemli dergi ve 2010 yılından itibaren ise uluslararası hakemli dergi olan "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)" ormancılık bilimleri ve bağlantılı disiplinler alanında sağlanan gelişmeleri ve araştırmaları uluslararası alanda araştırmacı, eğitimci ve uygulamacıların bilgisine sunan uluslararası hakemli bir dergidir. 65 yıllık yayın geçmişiyle Türkiye'deki en köklü ormancılık yayını ünvanına sahiptir.

 "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin resmi dergisi olup, ormancılık, odun bilimi ve teknolojisi ve peyzaj mimarlığı ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişi için ulusal ve uluslararası düzeyde bir forum temin etmeye amaçlamaktadır.

2014 yılından itibaren dergimiz kapsamında yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) ve CrossRef verilmektedir.

    

KISALTILMIŞ DERGİ ADI

J FAC FOR ISTANBUL U


YAYIN PERİYODU

 "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)", Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)"ne gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 45 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.


AMAÇ VE KAPSAM

 "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)"nin amaçları yüksek bilimsel standartta orjinal makaleler, kısa makaleler ve derleme makaleleri yayınlamak, ormancılık, orman ürünleri ve peyzaj mimarlığı ile ilişkili alanlarda güncel çalışmalar için, araştırıcılar, kanun yapıcılar, karar vericiler, endüstri, üniversite, araştırma kurumları ve diğer profesyonel kişiler arasında bir tartışma ortamı yaratmaktır.

 "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)" aşağıda belirtilen alanlardan, temel ve uygulamalı çalışmalar içeren, hem lokal hem de global ilişkiler kuran yüksek kalitede makaleler kabul etmektedir: Silvikültür, Orman entomolojisi ve koruma, Orman amenajmanı, Orman hasılatı, biyometri ve dendrometri, Orman inşaatı ve transportu, Ölçme bilgisi ve kadastro, Toprak ilmi ve ekoloji, Ormancılık ve çevre politikası ve yönetimi, Ormancılık ekonomisi ve pazarlama, Orman ve çevre hukuku, Orman botaniği, Havza yönetimi, Yaban hayatı yönetimi, Şehir ormancılığı, Orman kullanımı ve planlama, Odun bilimi ve teknolojisi, Odun biyolojisi, Odun ve odun esaslı ürünler, Odun dışı orman ürünleri, Ağaç konstrüksiyonları ve mobilya, Odun kimyası, Kağıt ve selüloz, Odun patolojisi, Odun koruma, emprenye ve kurutma, Odun endüstri makinaları ve işletme, Orman ürünleri endüstrisinde çevre ve ekolojik konular, Odunsu biyokütle, Orman ürünleri endüstrisinde yeni teknolojiler, Peyzaj mimarlığı, Peyzaj düzenleme prensipleri, Peyzaj bitkileri, Şehir planlama, Peyzaj ekolojisi, Peyzaj teknikleri ve estetik düzenleme, Alan planlama vb.

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)"ne gönderilen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 45 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak gönderilen makaleler değerlendirmeye kabul edilir. Makale ilk olarak yayın kurulu başkanı ve yayın kurulu üyeleri tarafından görülerek gerektiğinde bilgisayar programı yardımıyla intihal taramasından geçirilebilir ve en az iki hakeme yönlendirilir. Hakemler makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir, küçük veya büyük düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. Hakemler arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde makale bir başka hakeme daha yönlendirilebilir. Makale ancak hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir; hakemlerin değerlendirmelerini dikkate alarak nihai karar yayın kurulu başkanına aittir. Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.

Creative Commons Lisansı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.gov.tr/jffiu bağlantısındaki esere dayalı olarak.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://dergipark.gov.tr/jffiu adresinde mevcut olabilir.Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.gov.tr/jffiu  bağlantısındaki esere dayalı olarak.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://dergipark.gov.tr/jffiu adresinde mevcut olabilir.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..© İstanbul Üniversitesi,Orman Fakültesi- Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
İstanbul Üniversitesi,Orman FakültesiDergisi'nin dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için dergilere yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - (İÜOFD)", Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

 

© İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir. İstanbul Üniversitesi,Orman FakültesiDergisi'nin dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için dergilere yapılacak atıfların bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tanımına uygun olarak Açık Erişim bir dergidir.  Açık Erişim "[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.http://dergipark.gov.tr/jffiu
 bağlantısındaki esere dayalı olarak.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://dergipark.gov.tr/jffiu adresinde mevcut olabilir.Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.