Yıl 2017, Cilt 41, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2017-05-01

INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS
Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması

Müjde ERYILMAZ [1] , Sibel Suna GÜRPINAR [2]

83 97

Staphylococcus epidermidis, a commensal bacterium, commonly found on the surfaces of the human body especially on skin. It is a member of human normal flora. Nowadays, S. epidermidis is regarded as the most frequent cause of nosocomial infections especially in immunocompromised patients. Biofilm formation is essential for its pathogenicity in these infections. The aim of this study was to investigate the antibacterial efficacy of five commonly used antiseptics (7.5% povidone-iodine, 10% povidone-iodine, 70% ethanol-0.5% chlorhexidine digluconate, 70% 2-propanol- chlorhexidine digluconate, 70% 2-propanol) against biofilm forming (S. epidermidis ATCC 35984) and non-biofilm forming (S. epidermidis ATCC 12228) S. epidermidis strains. Susceptibilities of the strains to antiseptics were investigated by quantitative suspension test at contact times of 30 seconds and one minute. According to the results of this in vitro study, there is no difference found between the antibacterial efficacies of tested antiseptics against biofilm forming and non-biofilm forming S. epidermidis.
Staphylococcus epidermidis insan vücudunun dış ortamla temas eden yüzeylerinde özellikle deride, kommensal olarak bulunan normal flora bakterisidir. Günümüzde immün sistemi baskılanmış hastalarda, hastane infeksiyonlarına en sık neden olan bakterilerden biri olarak kabul edilmektedir. Biyofilm oluşturma özelliği, bu infeksiyonlarda başlıca patojenite faktörü olarak rol oynamaktadır. Bu çalışmada hastanelerde sık kullanılan beş antiseptik solüsyonun (%7,5 povidon iyot, %10 povidon iyot, %70 etanol-%0,5 klorheksidin diglukonat, %70 2-propanol-klorheksidin diglukonat, %70 2-propanol), biyofilm oluşturan (S. epidermidis ATCC 35984) ve oluşturmayan (S. epidermidis ATCC 12228) S. epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliği, kantitatif süspansiyon testi ile 30 saniye ve bir dakikalık temas sürelerinde araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan bütün antiseptikler her iki temas süresinde de, her iki suşa karşı yeterli antibakteriyel aktivite göstermiştir. In vitro yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre biyofilm oluşturan ve oluşturmayan S. epidermidis suşlarının test edilen antiseptiklere karşı duyarlılığında fark bulunmamıştır.
Konular
Diğer ID JA83UP56CD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Müjde ERYILMAZ

Yazar: Sibel Suna GÜRPINAR

Bibtex @ { jfpanu394037, journal = {Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University}, issn = {1015-3918}, eissn = {2564-6524}, address = {Ankara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {41}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ, Müjde and GÜRPINAR, Sibel Suna} }
APA ERYILMAZ, M , GÜRPINAR, S . (2017). INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 41 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jfpanu/issue/35473/394037
MLA ERYILMAZ, M , GÜRPINAR, S . "INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS". Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 41 (2017): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/jfpanu/issue/35473/394037>
Chicago ERYILMAZ, M , GÜRPINAR, S . "INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS". Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 41 (2017): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS AU - Müjde ERYILMAZ , Sibel Suna GÜRPINAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 41 IS - 1 SN - 1015-3918-2564-6524 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS %A Müjde ERYILMAZ , Sibel Suna GÜRPINAR %T INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF SOME COMMONLY USED ANTISEPTICS IN HOSPITALS AGAINST BIOFILM FORMING AND NON-BIOFILM FORMING STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS STRAINS %D 2017 %J Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University %P 1015-3918-2564-6524 %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD ERYILMAZ, Müjde , GÜRPINAR, Sibel Suna . "Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması". Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 41 / 1 (Mayıs 2017): 0-0.