Yıl 2017, Cilt 41, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2017-05-01

Tryfuzol - New original veterinary drug
TRİFUZOL - YENİ ÖZGÜN VETERİNER İLAÇ

Inna BUSHUEVA [1] , Volodymyr PARCHENKO [2] , Roman SHCHERBYNA [3] , Andriy SAFONOV [4] , Andriy KAPLAUSHENKO [5] , Bogdan GUTYJ [6] , Ivan HARIV [7]

62 79

Our team of scientists has explored scientific journals for the recent years. It was found that furan substituted 1,2,4-triazoles are promising for the future studying because of their low toxicity and wide range of activity. Ukrainian publications about the studying physical, chemical and biological properties of furan substituted 1,2,4-triazoles prove their prospects as future drugs. The aim of the study was to explore existing publications of scientists about various properties studies of the active pharmaceutical ingredient of veterinary drug "Tryfuzol". This work shows the analysis result of the publications about studying the properties of piperidine 2-(5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3- ylthio)acetate – the active pharmaceutical ingredient of new original veterinary drug "Tryfuzol". First time the molecule of the active ingredient of the drug "Tryfuzol" - piperidine 2-(5-(furan-2-yl)-4- phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate is mentioned in the PhD (candidate) where the method of synthesis was described, the physical-chemical properties and the acute toxicity were studied, primary pharmacological screening was conducted. At this stage scientists proved prospect for further study of the biological properties of piperidine 2-(5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate. In the work the authors investigated the possibility of qualitative and quantitative determination of compound in 1% and 2,5% solutions and publication is devoted to the developing of quantification methods of piperidine 2-(5-(furan-2-yl)-4-phenyl- 4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate by non-aqueous potentiometric titration. Interesting results about the determination of possible metabolites of the active pharmaceutical ingredient of the future drug substance show scientists in the following publications.
Bilimsel ekibimiz, son yıllardaki incelediği bilimsel yayımlar sonucunda furan ile sübstitüe 1,2,4- triazollerin düşük toksisitesi ve çeşitli aktivitelerinden dolayı gelecek çalışmalar için umut verici olduğunu bulmuştur. Ukrayna’da yayımlanan makalelere göre, furan ile sübstitüe 1,2,4-triazol bileşiğinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile geleceğin ilacı olarak beklentileri karşılayacağını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, veteriner ilaç olan “Tryfuzol”ün aktif farmasötik içeriğinin çeşitli özellik çalışmaları ile ilgili bilim insanlarının mevcut yayınlarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, yeni orijinal veteriner ilaç "Tryfuzol" un farmasötik aktif bileşeni piperidin 2-(5-(furan-2-il)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3- iltiyo)asetatın incelenen özellikleri ile ilişkili yayınların analiz sonuçlarını göstermektedir. "Tryfuzol"un aktif bileşen molekülü olan piperidin 2-(5-(furan-2-il)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3- iltiyo)asetatın sentez metodu, fiziksel-kimyasal özellikleri, akut toksisite çalışmaları ve birincil farmakolojik taramaları ilk kez bir doktora aday çalışmasında bahsedilmiştir. Bu aşamada, bilim adamları, piperidin 2-(5- (furan-2-il)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-iltiyo)asetatın biyolojik özelliklerinin ileriki çalışmalara yol gösterici olabileceğini kanıtlamışlardır. Çalışmada, susuz potansiyometrik titrasyon metodu ile piperidin 2-(5-(furan-2- il)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-iltiyo)asetatın % 1 ve % 2,5'lik solüsyonlarda bileşiğin nitel ve nicel olarak geliştirilmiş miktar tayin yöntemlerini içeren yayınlar incelenmiştir. Gelecekteki ilaç aktif farmasötik maddesinin olası metabolitlerinin belirlenmesiyle ilgili ilginç sonuçlar, bilim insanları tarafından gösterilecektir.
Konular
Diğer ID JA33JP86UT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Inna BUSHUEVA

Yazar: Volodymyr PARCHENKO

Yazar: Roman SHCHERBYNA

Yazar: Andriy SAFONOV

Yazar: Andriy KAPLAUSHENKO

Yazar: Bogdan GUTYJ

Yazar: Ivan HARIV

Bibtex @ { jfpanu394042, journal = {Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University}, issn = {1015-3918}, eissn = {2564-6524}, address = {Ankara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {41}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Tryfuzol - New original veterinary drug}, key = {cite}, author = {BUSHUEVA, Inna and PARCHENKO, Volodymyr and SHCHERBYNA, Roman and SAFONOV, Andriy and KAPLAUSHENKO, Andriy and GUTYJ, Bogdan and HARIV, Ivan} }
APA BUSHUEVA, I , PARCHENKO, V , SHCHERBYNA, R , SAFONOV, A , KAPLAUSHENKO, A , GUTYJ, B , HARIV, I . (2017). Tryfuzol - New original veterinary drug. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 41 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jfpanu/issue/35473/394042
MLA BUSHUEVA, I , PARCHENKO, V , SHCHERBYNA, R , SAFONOV, A , KAPLAUSHENKO, A , GUTYJ, B , HARIV, I . "Tryfuzol - New original veterinary drug". Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 41 (2017): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/jfpanu/issue/35473/394042>
Chicago BUSHUEVA, I , PARCHENKO, V , SHCHERBYNA, R , SAFONOV, A , KAPLAUSHENKO, A , GUTYJ, B , HARIV, I . "Tryfuzol - New original veterinary drug". Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 41 (2017): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Tryfuzol - New original veterinary drug AU - Inna BUSHUEVA , Volodymyr PARCHENKO , Roman SHCHERBYNA , Andriy SAFONOV , Andriy KAPLAUSHENKO , Bogdan GUTYJ , Ivan HARIV Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 41 IS - 1 SN - 1015-3918-2564-6524 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Tryfuzol - New original veterinary drug %A Inna BUSHUEVA , Volodymyr PARCHENKO , Roman SHCHERBYNA , Andriy SAFONOV , Andriy KAPLAUSHENKO , Bogdan GUTYJ , Ivan HARIV %T Tryfuzol - New original veterinary drug %D 2017 %J Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University %P 1015-3918-2564-6524 %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD BUSHUEVA, Inna , PARCHENKO, Volodymyr , SHCHERBYNA, Roman , SAFONOV, Andriy , KAPLAUSHENKO, Andriy , GUTYJ, Bogdan , HARIV, Ivan . "TRİFUZOL - YENİ ÖZGÜN VETERİNER İLAÇ". Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 41 / 1 (Mayıs 2017): 0-0.