Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-8350 | e-ISSN 2149-1410 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Genç Bilge Yayıncılık Ltd. Şti. | http://dergipark.gov.tr/jgedc

Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (ISSN:2149-1410), üstün zekalılar eğitimi, üstün zekalılık, üstün zekalılar eğitiminde farklılaştırma, yaratıcılı (sanat, bilimsel gibi), üstün zekalıklar eğitimine yönelik politikalar gibi konuları kapsayıcı yayın yapan bilimsel ve akademik bir dergidir. ÜZEYAD, üstün zekalılar eğitimi ve yaratıcılık alanında bilimsel araştırmalar, uygulamalar, kuramlar ve fikirlerin paylaşıldığı bir ortam olma amacındadır. ÜZEYAD, Türkçe ve İngilizce olarak makaleleri yılda 3 kez olarak (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlar. ÜZEYAD, kar amacı gütmeyen, açık erişim bir dergidir.

 

    ÜZEYAD, uluslararası, hakemli bir dergi olup, derleme, araştırma makalesi, kitap incelemesi, gezi notları, örnek olayları, röportajları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlar. Dergiye gönderilen makaleler, tekli-körleme tekniğine göre hakem incelemesinden geçer. ÜZEYAD, yayınlanan tüm makalelerin telif hakkını kendinde tutar. Yazarlar makalelerinin içeriğinden sorumludurlar.

Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi

ISSN 2149-8350 | e-ISSN 2149-1410 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Genç Bilge Yayıncılık Ltd. Şti. | http://dergipark.gov.tr/jgedc
Kapak Resmi

3.557

9.662

Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (ISSN:2149-1410), üstün zekalılar eğitimi, üstün zekalılık, üstün zekalılar eğitiminde farklılaştırma, yaratıcılı (sanat, bilimsel gibi), üstün zekalıklar eğitimine yönelik politikalar gibi konuları kapsayıcı yayın yapan bilimsel ve akademik bir dergidir. ÜZEYAD, üstün zekalılar eğitimi ve yaratıcılık alanında bilimsel araştırmalar, uygulamalar, kuramlar ve fikirlerin paylaşıldığı bir ortam olma amacındadır. ÜZEYAD, Türkçe ve İngilizce olarak makaleleri yılda 3 kez olarak (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlar. ÜZEYAD, kar amacı gütmeyen, açık erişim bir dergidir.

 

    ÜZEYAD, uluslararası, hakemli bir dergi olup, derleme, araştırma makalesi, kitap incelemesi, gezi notları, örnek olayları, röportajları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlar. Dergiye gönderilen makaleler, tekli-körleme tekniğine göre hakem incelemesinden geçer. ÜZEYAD, yayınlanan tüm makalelerin telif hakkını kendinde tutar. Yazarlar makalelerinin içeriğinden sorumludurlar.