Tarih ve Gelecek Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-7672 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi |

ARALIK 2017 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Hakem listesini içeren jenerik kısım için tıklayınız

Tarih ve Gelecek Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Yerel Tarih alanlarında özgün çalışmaların yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Tarih ve Gelecek Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Açık Erişim Politikası'nı benimseyen dergimiz, gönderilen eserlerin değerlendirmesinde Kör Hakemlik sistemini kullanmaktadır. Yayın sürecinin hiç bir aşmasında eser sahibinden ücret talep etmeyen dergimiz yayınladığı eserlere doi numarası atama yetkisine sahiptir. 3. yılına giren Tarih ve Gelecek Dergisi her yıl 3 sayı (Aralık, Nisan ve Ağustos) yayınlayarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimizi tarayan indekslerin sayısı her geçen gün artmakla birlikte dergimiz her sayısında kalitesini bir adım öteye taşımaya çalışarak Impact Factor'ünü artırmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilen eserler intihal programından geçirilerek olası intihallerin önüne geçilmesine önem verilmektedir. Alanında uzman 3 hakeme gönderilen eserlerin her birini en az 2 hakemin Olur'u ile yayınlayan dergimiz alanına katkı yapabilecek özgün eserlerin tercih edilmesine özen göstermektedir. Tarih ve Gelecek Dergisi an itibariyle E- DERGİ şeklinde yayınlanmakta ve Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne uygundur.

Tarih ve Gelecek Dergisi

e-ISSN 2458-7672 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi |
Kapak Resmi

23.939

44.640

ARALIK 2017 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Hakem listesini içeren jenerik kısım için tıklayınız

Tarih ve Gelecek Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Yerel Tarih alanlarında özgün çalışmaların yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Tarih ve Gelecek Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Açık Erişim Politikası'nı benimseyen dergimiz, gönderilen eserlerin değerlendirmesinde Kör Hakemlik sistemini kullanmaktadır. Yayın sürecinin hiç bir aşmasında eser sahibinden ücret talep etmeyen dergimiz yayınladığı eserlere doi numarası atama yetkisine sahiptir. 3. yılına giren Tarih ve Gelecek Dergisi her yıl 3 sayı (Aralık, Nisan ve Ağustos) yayınlayarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimizi tarayan indekslerin sayısı her geçen gün artmakla birlikte dergimiz her sayısında kalitesini bir adım öteye taşımaya çalışarak Impact Factor'ünü artırmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilen eserler intihal programından geçirilerek olası intihallerin önüne geçilmesine önem verilmektedir. Alanında uzman 3 hakeme gönderilen eserlerin her birini en az 2 hakemin Olur'u ile yayınlayan dergimiz alanına katkı yapabilecek özgün eserlerin tercih edilmesine özen göstermektedir. Tarih ve Gelecek Dergisi an itibariyle E- DERGİ şeklinde yayınlanmakta ve Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne uygundur.

Cilt 3 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Osmanlı Devleti'nin Gayrimüslim Tebaaya Yaklaşımında Dönemsel Değişimler
  Sayfalar 12 - 26
  Doç.Dr. Mehmet GÜNEŞ
 2. Arapgir Hâfıziye (Ispanakçı) Medreseleri ve Kütüphânesi
  Sayfalar 27 - 45
  Dr. Murat ALANOĞLU
 3. Angelo Giuseppe Roncalli’nin İstanbul Günleri
  Sayfalar 46 - 61
  Bekir Zakir ÇOBAN
 4. Birinci Dünya Harbinde Romanya’nın Savaş Diplomasisi
  Sayfalar 62 - 76
  Musa GÜMÜŞ
 5. Türk Modernleşmesine Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Karikatür Üzerinden Bir Bakış
  Sayfalar 77 - 96
  Doç.Dr. Fahri YETİM, Sultan Berna AKKOYUNLU
 6. Antik Lydia Bölgesinde Bir Kent ve Neokorosluğu: Philadelpheia
  Sayfalar 97 - 109
  Ömer GÜNGÖRMÜŞ, Hüseyin ÜRETEN
 7. Diyarbakır’da Bir Misyoner Hastanesi: Diyarbakır Amerikan Hastanesi (1908-1915)
  Sayfalar 110 - 122
  Yrd.Doç.Dr. Faruk TAŞKIN
 8. Genel Türk Tarihinin Kaynaklarından Süreli Yayınlara Bir Örnek: Kırım Mecmuası
  Sayfalar 123 - 140
  Yrd.Doç.Dr. Hasan IŞIK, Ahmet DOĞAN
 9. Yozgat İlinde İki Osmanlı Kalesinin Dünü ve Bugünü Karahisar-ı Behramşah (Müşalim) Kalesi ve Akçakale
  Sayfalar 141 - 164
  Yrd.Doç.Dr. Murat HANİLÇE
 10. Necip Asım Yazıksız’ın Meclis Çalışmaları
  Sayfalar 165 - 172
  Nermin AYDIN
 11. Ahkâm Defterlerine Göre 18. Yüzyılda Amid Kazâsı’nda Gündelik Yaşamı Etkileyen Şikâyet Konuları (1700-1800)
  Sayfalar 173 - 207
  Yrd.Doç.Dr. Gürkan CEVGER
 12. Kenesarı İsyanı (1837-1847)
  Sayfalar 208 - 220
  Yunus Emre TANSÜ, Yüksek Lisans Ali ÖZDEMİR
 13. Hatıratlar Bağlamında Milli Mücadele Lider Kadrosunun Bolşevikliğe Karşı Yaklaşımları
  Sayfalar 221 - 235
  Arş.Gör. Kenan DEMİREL
 14. Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi
  Sayfalar 236 - 247
  Salih AKKANAT
 15. Neolitik Dönem Anadolu Mimarisinden Bir Kesit: Çayönü
  Sayfalar 248 - 265
  Muammer ÖZDEMİR
 16. Ahmet Cevdet Paşa’ya Göre Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Ricali
  Sayfalar 266 - 297
  osman karlangıç
 17. Müştak-ı Bitlisî’nin Divan’ında Yer Alan Farsça Şiirlerde Tasavvuf Unsurları Ve Kişiler
  Sayfalar 298 - 320
  İbrahim Burçin ASNA
 18. Kavramsal Olarak Diaspora, Ermeni Diasporası Ve Lübnan Ermeni Diasporası
  Sayfalar 321 - 341
  Dr. Mehmet Çelik
 19. Tarih Boyunca Kent
  Sayfalar 342 - 347
  Arş.Gör. Şeyhmus BİNGÜL
 20. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kadın
  Sayfalar 348 - 353
  Doç.Dr. Hüseyin ÜRETEN