Journal of Immunology and Clinical Microbiology
Kapak Resmi
e-ISSN 2528-9470 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Erkan YULA | www.jiacm.com
İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
JICM Artık Türkçe Yayın Kabülüne Başladı !
* Türkiyenin ilk metin ve video dergisi !
* İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (Journal of immunology and clinical microbiology, JICM) uluslararası hakemli dergidir. Klasik makale tiplerine ek olarak video makale versiyonlarını da yayınlamaktadır (isteğe bağlı). 
* Doçentlik başvurularında ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında aşağıda yazılı yayın kriterlerini karşılamaktadır:
   Doçentlik Başvuruları:
   - Uluslararası Makale
  b)Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi
   Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği:
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan araştırma veya derleme yazıları 30 puan
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, kısa makale, yorum, olgu sunumu, editöre mektup, özet vb. yazıları 6 puan.
JICM Editoriyal Takımı
editorial@jiacm.com

Why publish in JICM ?
- Rapid processing and fast peer review (2-3 weeks)
- No publication charge.
- A minimum of two rounds of expert scientific editing.
- Advantages of Open Access for research dissemination (increased readership, visibility, usage and impact for your work).
- Authors retain copyright under a Creative Commons license.
- Access for researchers in ALL countries.
- JICM have the team of experienced scientists and academicians.
- Writing a research paper is a skill and the JICM have the team of scientists and academicians who are dedicated to help learn and improve that (your) skill by providing a guide for writing high quality research papers through peer reviewing. 
- The world's first peer reviewed immunology and microbiology video and text journal.

Journal of Immunology and Clinical Microbiology

e-ISSN 2528-9470 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Erkan YULA | www.jiacm.com
Kapak Resmi

3

0
İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
JICM Artık Türkçe Yayın Kabülüne Başladı !
* Türkiyenin ilk metin ve video dergisi !
* İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (Journal of immunology and clinical microbiology, JICM) uluslararası hakemli dergidir. Klasik makale tiplerine ek olarak video makale versiyonlarını da yayınlamaktadır (isteğe bağlı). 
* Doçentlik başvurularında ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında aşağıda yazılı yayın kriterlerini karşılamaktadır:
   Doçentlik Başvuruları:
   - Uluslararası Makale
  b)Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi
   Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği:
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan araştırma veya derleme yazıları 30 puan
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, kısa makale, yorum, olgu sunumu, editöre mektup, özet vb. yazıları 6 puan.
JICM Editoriyal Takımı
editorial@jiacm.com

Why publish in JICM ?
- Rapid processing and fast peer review (2-3 weeks)
- No publication charge.
- A minimum of two rounds of expert scientific editing.
- Advantages of Open Access for research dissemination (increased readership, visibility, usage and impact for your work).
- Authors retain copyright under a Creative Commons license.
- Access for researchers in ALL countries.
- JICM have the team of experienced scientists and academicians.
- Writing a research paper is a skill and the JICM have the team of scientists and academicians who are dedicated to help learn and improve that (your) skill by providing a guide for writing high quality research papers through peer reviewing. 
- The world's first peer reviewed immunology and microbiology video and text journal.
Cilt 1, Sayı 1 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Haz 2016