İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
Kapak Resmi
ISSN 2149-3820 | e-ISSN 2651-5342 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | http://www.izu.edu.tr/isefam/ana-sayfa

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (ISSN 2149-3820; e-ISSN 2651-5342) 2015’ten itibaren yılda iki defa (Bahar ve Güz) bir cilt ve iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

 • Dergi Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanmış özgün akademik makaleleri kabul etmektedir.
 • Dergide İslam Ekonomisi ve Finansı ile alakalı güncel ve gelecekle ilgili problemleri özgün bir bakış açısıyla değerlendiren bilimsel yazılara yer verilir.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda özgün nitelik ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması şartı aranır.
 • Dergi, İslam ekonomisi, İslam iktisat düşüncesi ve tarihi, İslami finansman ve enstrümanları, katılım bankacılığı ve İslam ekonomisi ve finansı ile ilgili diğer konularda yazılan orijinal makaleleri yayımlamaktadır.
 • Dergiye gelen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.
 • Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 
 • Dergi hakkında daha geniş bilgi http://www.izu.edu.tr/isefam/ana-sayfa veya http://dergipark.gov.tr/jief adreslerinde yer almaktadır.
 • İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi; İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)Scientific Indexing Services (SIS), ASOS Index, Journal Factor tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. 


İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)

ISSN 2149-3820 | e-ISSN 2651-5342 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | http://www.izu.edu.tr/isefam/ana-sayfa
Kapak Resmi

8.454

10.741

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (ISSN 2149-3820; e-ISSN 2651-5342) 2015’ten itibaren yılda iki defa (Bahar ve Güz) bir cilt ve iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

 • Dergi Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanmış özgün akademik makaleleri kabul etmektedir.
 • Dergide İslam Ekonomisi ve Finansı ile alakalı güncel ve gelecekle ilgili problemleri özgün bir bakış açısıyla değerlendiren bilimsel yazılara yer verilir.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda özgün nitelik ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması şartı aranır.
 • Dergi, İslam ekonomisi, İslam iktisat düşüncesi ve tarihi, İslami finansman ve enstrümanları, katılım bankacılığı ve İslam ekonomisi ve finansı ile ilgili diğer konularda yazılan orijinal makaleleri yayımlamaktadır.
 • Dergiye gelen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.
 • Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 
 • Dergi hakkında daha geniş bilgi http://www.izu.edu.tr/isefam/ana-sayfa veya http://dergipark.gov.tr/jief adreslerinde yer almaktadır.
 • İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi; İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)Scientific Indexing Services (SIS), ASOS Index, Journal Factor tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.