http://isefam.izu.edu.tr

Türkiye’nin son 10 yılda dünya ekonomisinde ve finansında almış olduğu yol, kısa sürede İstanbul’u küresel finansın önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Tarihsel mirası ve kültürü İstanbul’u İslami finans kuruluşlarının da gözdelerinden biri yapmıştır. Yüzyıllık moladan sonra Türkiye’nin kendi gerçek kimliğine dönme çabasının bir sonucu olarak Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Asya toplumları Türkiye’nin geleceğine daha çok ilgi duymaya başlamıştır. Böyle önemli tarihsel bir süreçte İslam ekonomisi ve finansı gibi tarihsel ve kültürel olarak doğal mirasçısı olduğumuz alanda yeterli akademik çalışmanın yapılmamış olduğunu görmek böyle bir dergiyi çıkarmayı zaruri hale getirmiştir.

Bu sorumluluk duygusuyla ve İslam ekonomisi ve finansı alanında yapılan akademik araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak gayesiyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) desteği ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’ni (Journal of Islamic Economics and Finance) (ISSN 2149-3820) çıkartmaktadır.  

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, İslam ekonomisi ve finansı konusunda yapılan araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak amacı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) desteği ile 2015 Bahar Döneminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Derginin genel kapsamı, İslam ekonomisi ve finansı, katılım bankacılığı, İslami finansman, İslam iktisat tarihini de kapsayan İslam ekonomisi ve finansı konularını içermektedir. Dergi, Bahar ve Güz dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanmakta ve 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça) yayın kabul etmektedir.

 

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi;

Ø    İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi),

Ø    Scientific Indexing Services (SIS),

Ø    ASOS Index,

Ø    Journal Factor

tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.