The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Kapak Resmi
ISSN 2458-9012 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses

Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara, kitap değerlendirmelerine, çeviri eserlere ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

JILSES yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayınlanır, bu sayı yayın kurulu tarafından artırılabilir. 

 Hakemlik Süreci

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); çifte-kör hakemlik süreci sonunda kabul edilen bilimsel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

JILSES’e gönderilen çalışmalar editör kontrolünden geçtikten sonra çalışma içeriğine uygun alanında uzman iki (2) hakeme editör tarafından gönderilir. Çalışmalar elektronik ortamda isimsiz olarak hakemlere gönderilir. Hakemlerin bilgileri gizli tutulur. İstendiğinde hakem olarak katkı sağlayan hakemlere yazılı belge verilir. 

Hakemlik değerlendirmesi yapıp yapmama kararı en fazla 15 gün içerisinde editöre bildirilir.

 Özgünlük İlkeleri

JILSES yalnızca özgün çalışmaları kabul eder. Çalışmada kullanılan alıntılar APA formatına uygun olmalıdır.

JILSES’e gönderilen çalışmalara intihal (Turnitin veya Ithenticate) programları kullanılarak taranır.

 Telif Hakkı

JILSES dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları JILSES’e aittir. Yayınlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

ISSN 2458-9012 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses
Kapak Resmi

9.537

45.557

Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara, kitap değerlendirmelerine, çeviri eserlere ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

JILSES yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayınlanır, bu sayı yayın kurulu tarafından artırılabilir. 

 Hakemlik Süreci

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); çifte-kör hakemlik süreci sonunda kabul edilen bilimsel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

JILSES’e gönderilen çalışmalar editör kontrolünden geçtikten sonra çalışma içeriğine uygun alanında uzman iki (2) hakeme editör tarafından gönderilir. Çalışmalar elektronik ortamda isimsiz olarak hakemlere gönderilir. Hakemlerin bilgileri gizli tutulur. İstendiğinde hakem olarak katkı sağlayan hakemlere yazılı belge verilir. 

Hakemlik değerlendirmesi yapıp yapmama kararı en fazla 15 gün içerisinde editöre bildirilir.

 Özgünlük İlkeleri

JILSES yalnızca özgün çalışmaları kabul eder. Çalışmada kullanılan alıntılar APA formatına uygun olmalıdır.

JILSES’e gönderilen çalışmalara intihal (Turnitin veya Ithenticate) programları kullanılarak taranır.

 Telif Hakkı

JILSES dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları JILSES’e aittir. Yayınlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

Cilt: 4 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI NEREYE DOĞRU GİDİYOR?
  Sayfalar 111 - 125
  Yasin Doğan, Fatma Torun
 2. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİNE VE BU FAALİYETLERİN YAPILDIĞI YERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 126 - 134
  Ramazan Özbek, Ezlam Susam, Mehmet Caner Onat, Nur Özbek
 3. ULUSLARARASI GÜVENLİK YAKLAŞIMLARININ TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ TEHDİTLER
  Sayfalar 135 - 152
  Selahaddin Bakan, Sonay Şahin
 4. İNSAN, DİL VE KUR’AN
  Sayfalar 153 - 164
  Ali Taştekin
 5. TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?
  Sayfalar 165 - 173
  Tuncay Çelik, Ebru Aykan, Doğan Barak
 6. THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON SOCIAL PRESENCE IN TEACHINGA FOREIGN LANGUAGE
  Sayfalar 174 - 185
  Sibel Ergün Elverici, Şirin Karadeniz
 7. YEDİNCİ SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 186 - 202
  Oktay Kızkapan, Oktay Bektaş
 8. ALTERNATİF TURİZM POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KIŞ TURİZMİ: TÜRKİYE'YE YÖNELİK SWOT ANALİZİ
  Sayfalar 203 - 213
  Gülçin Özbay
 9. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 214 - 228
  Fethi Anıl Mayda, Sibel Vurkun
 10. YAZILI BASINA YANSIYAN RUS EĞİTİM SİSTEMİ
  Sayfalar 229 - 241
  Emine Kaya, Ali Ünişen, Kemal Duruhan
 11. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUMUNDA PROBLEM ÇÖZMEYE DAYALI PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 242 - 262
  Arzu Yüksel, Fatma Öz
 12. HASTANE ORTAMINDA İYİLEŞTİRME SÜRECİNE KATKI SAĞLAYAN DİSİPLİNLER ARASI BİR TASARIM: KEMALİ HOCA’NIN GÖKYÜZÜ ODASI PROJESİ
  Sayfalar 263 - 276
  Bülent Salderay
 13. TÜRKÇE 7. SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 277 - 287
  Nejla Ecerkale
 14. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 288 - 295
  Selim Gündoğan, Nurten Sargın
 15. BATI MEDYASINDA TERÖRÜN İSLAM’LA İLİŞKİLENDİRİLMESİ SORUNU
  Sayfalar 296 - 309
  Ayhan Küngerü, Güliz Uluç
 16. TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE MÜZİKTE MODERNLEŞME
  Sayfalar 310 - 318
  Mümtaz Levent Akkol
Duyurular

DERGİMİZİN ARALIK 2018 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

SAYI HAKEM LİSTESİNE Jenerik DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

YENİ SAYI  İÇİN MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ.