Accepted Submissions

  • DOĞAL BOYAMANIN FARKLI TEKSTİL LİFLERİ İLE OLUŞTURULAN YÜZEYLERE ETKİSİ
    Esra Sunerli, Muazzez Çakır Aydın Feb 4, 2019
  • YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE MODERNİZMİN ELEŞTİRİSİ VE SİBERNETİK İNSAN TİPİ
    Hilal Akça Mar 3, 2019
  • LİSE DİL BÖLÜMÜNDE OKUYAN 11. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE GÖRE ETKİLİ İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ
    Yafes Can, Fevzi Dursun Apr 9, 2019