Amaç

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES) Temel amacı;  Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde on-line açık-erişimli yayınlar yaparak bu alanlarda bilimsel gelişime katkı sunmaktır. 

Kapsam

Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara, kitap değerlendirmelerine, çeviri eserlere ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

JILSES yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayınlanır, bu sayı yayın kurulu tarafından artırılabilir. 

 Hakemlik Süreci

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); çifte-kör hakemlik süreci sonunda kabul edilen bilimsel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

JILSES’e gönderilen çalışmalar editör kontrolünden geçtikten sonra çalışma içeriğine uygun alanında uzman iki (2) hakeme editör tarafından gönderilir. Çalışmalar elektronik ortamda isimsiz olarak hakemlere gönderilir. Hakemlerin bilgileri gizli tutulur. İstendiğinde hakem olarak katkı sağlayan hakemlere yazılı belge verilir. 

Hakemlik değerlendirmesi yapıp yapmama kararı en fazla 15 gün içerisinde editöre bildirilir.

 Özgünlük İlkeleri

JILSES yalnızca özgün çalışmaları kabul eder. Çalışmada kullanılan alıntılar APA formatına uygun olmalıdır.

JILSES’e gönderilen çalışmalara intihal (Turnitin veya Ithenticate) programları kullanılarak taranır.

 Telif Hakkı

JILSES dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları JILSES’e aittir. Yayınlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.