Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 22 - 29 2018-06-30

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ YARDIMIYLA AMACA UYGUN PROGRAMLAMA DİLİ BELİRLENMESİ
DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS

Muhammer İLKUÇAR [1]

47 66

Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemlerin yaygınlaşması ve kullanım alanlarının çeşitlenmesi ile birlikte farklı amaçlar için farklı yeteneklere sahip çok sayıda programlama dili geliştirilmektedir. Dolayısıyla pek çok alternatif programlama dili mevcuttur. Belirli bir konuda hangi programlama dilini kullanmalıyım sorusunun cevabını verebilmek için detaylı analiz, tecrübe ve uzman görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada kullanım amacına göre belirlenecek programlama dilleri, uzman görüşleri doğrultusunda, dilin özellikleri ve piyasadaki belirli kriterlere göre (popülerlik, iş olanakları, kodlama kolaylığı, vb.) değerlendirilip analitik hiyerarşik programlama yardımıyla sıralama yapılarak, karar vermeye yardımcı olunması amaçlanmıştır. Çalışmada yeni başlayan ve az bilen programcı adaylarının uygulama geliştirmek için belirlenmiş popüler programlama dillerinden C, C++, C#, Visual Basic.NET ve Java programlama dilleri,  kullanıcı ara yüzü, kodlama kolaylığı, popülerlik, iş bulma olanakları, doküman bulma kolaylığı gibi kriterler dikkate alınarak uzman görüşleri doğrultusun ikili karşılaştırmalar yapılarak analitik hiyerarşik programlama ile bir sıralama yapılmıştır. Sıralama sonucunda %28 ile Java ilk sırada, ikinci sırada %26 ile C#  ve C++, C, VB.NET sırasıyla %16, %15 ve %15 olarak bulunmuştur. 

With the widespread use of computer and computer systems and the diversity of fields of use, a large number of programming languages ​​with different abilities for different purposes are being developed. So there are many alternates for the programming language. Detailed analysis, experience and expert opinion are needed in order to be able to answer the question of what programming language should be used in one subject. The programming languages ​​to be determined according to the purpose of use in the study are aimed to help decision making by taking expert opinions, evaluating language characteristics and certain criteria in the market (popularity, job opportunities, coding convenience, etc.) and sorting with analytical hierarchical programming. Considering criteria such as user interface, simple of coding, popularity, job-finding facilities, and lots of finding documents from popular programming languages ​​designed to improve the application of new and less-experienced programmers a ranking was made by analytical hierarchical programming with pairwise comparisons according to expert opinions. As a result of ranking, Java is the first with 28%, second is C# with 26% and C ++, C, VB.NET is listed as 16%, 15% and 15% respectively.

 • AnalaticsVidhya (2017). https://www.analyticsvidhya.com/blog/2014/03/sas-vs-vs-python-tool-learn/ (Access date: 03.03.2017)
 • Burtch Works (2017). http://www.burtchworks.com/2016/07/13/sas-r-python-survey-2016-tool-analytics-pros-prefer/ (Access date: 03.03.2017)
 • Chen H. (2010). Comparative Study of C, C++, C# and Java Programming Languages, Vaasan Ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences Degree Program of Information Technology, (2010, Thesis)
 • DataCamp (2017).https://www.datacamp.com/community/tutorials/r-or-python-for-data-analysis#gs.uC28Gs8, (Erişim tarihi: 03.03.2017)
 • ITJobWatch, (2017). https://www.itjobswatch.co.uk/IT-Job-Market/UK/Programming-Languages, (Access date: 09/11/2017)
 • Dozic S. D. and Kalic M., (2014). An AHP approach to aircraft selection process. Transportation research Procedia 3(2014) 165-174.
 • Partibha Mrs., Khokhar Mrs. A. (2015). Comparative Study of C, C++, C# and Java Programming Languages, International Journal of Enhanced Research in Management & Computer Applications, ISSN: 2319-7471 Vol. 4 Issue 6, June-2015, pp: (7-12), Impact Factor: 1.296, Available online at: www.erpublications.com
 • Saaty L. T., (2008). Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008.
 • Saaty L. T., (1990), The Analytic Hierarchy Process In Conflict Management, International Journal of Conflict Management, Vol. 1 Issue: 1, pp.47-68, https://doi.org/10.1108/ eb022672
 • Saaty L. T., (1987). The Analytic Hierarchy Process-What It Is and How It Is Used. Math/ Modelling, Vol. 9, No. 3-5, pp. 161-176, 1987.
 • TIOBE Index (2017), http://www.tiobe.com/tiobe-index/ (Access date: 09.11.2017)
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4935-8148
Yazar: Muhammer İLKUÇAR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jilses363705, journal = {The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences}, issn = {2458-9012}, address = {Ahmet KARA}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {22 - 29}, doi = {}, title = {DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS}, key = {cite}, author = {İLKUÇAR, Muhammer} }
APA İLKUÇAR, M . (2018). DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (1), 22-29. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jilses/issue/38155/363705
MLA İLKUÇAR, M . "DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 (2018): 22-29 <http://dergipark.gov.tr/jilses/issue/38155/363705>
Chicago İLKUÇAR, M . "DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 (2018): 22-29
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS AU - Muhammer İLKUÇAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 29 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-9012- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS %A Muhammer İLKUÇAR %T DETERMINING PURPOSE PROGRAMMING LANGUAGE WITH DECISION SUPPORT SYSTEMS %D 2018 %J The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences %P 2458-9012- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD İLKUÇAR, Muhammer . "KARAR DESTEK SİSTEMLERİ YARDIMIYLA AMACA UYGUN PROGRAMLAMA DİLİ BELİRLENMESİ". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 / 1 (Haziran 2018): 22-29.