Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-330X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Ahmet GÜVEN | http://www.jimep.org

Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (JIMEP), 2013 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

 

Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisinin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi

e-ISSN 2602-330X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Ahmet GÜVEN | http://www.jimep.org
Kapak Resmi

7.307

24.840

Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (JIMEP), 2013 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

 

Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisinin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.