Amaç

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED)'nin amacı, dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, siyaset, iletişim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalar ve derlemelerin bilimsel bir çerçevede okuyucuya sunulmasını sağlamaktır.

Kapsam

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan hakemli bir dergidir. SBED Sosyal Bilimler alanındaki her türlü çalışmayı kapsamaktadır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler yayımlanmaktadır.