Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ

1.        FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 

2.        Dergiye gönderilebilecek makale konuları bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel ve hayvansal üretim, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni’dir

3.        Dergide orijinal araştırma makalesi, derleme, teknik not yayımlanabilir.

4.        Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

5.        FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler (toplam yayınların %20) yayınlamayı planlamaktadır. Ayrıca, FBED diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

6.        Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

7.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.

8.        Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9.        Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10.    Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

11.    Sunulan metinler en çok 15 sayfa olmalıdır.

12.    Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |
Kapak Resmi

69.187

216.175

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ

1.        FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 

2.        Dergiye gönderilebilecek makale konuları bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel ve hayvansal üretim, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni’dir

3.        Dergide orijinal araştırma makalesi, derleme, teknik not yayımlanabilir.

4.        Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

5.        FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler (toplam yayınların %20) yayınlamayı planlamaktadır. Ayrıca, FBED diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

6.        Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

7.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.

8.        Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9.        Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10.    Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

11.    Sunulan metinler en çok 15 sayfa olmalıdır.

12.    Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

YIL:2018, CİLT:8, SAYI:4 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Karadeniz Bölgesi Meyveciliğinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli
  Sayfalar 11 - 20
  Ahmet Öztürk, Sevgi Serttaş
 2. Kapsaisin ve Tarımda Kullanımı
  Sayfalar 21 - 27
  Levent Arın
 3. New Floristic Records for C2 Square in the Flora of Turkey
  Sayfalar 29 - 32
  Yeliz DEĞERLİ, Ömer VAROL
 4. Effect Of Astaxanthin On Rat Brains Against Oxidative Stress Induced By Cadmium:Biochemical, Histopathological Evaluation
  Sayfalar 33 - 39
  Hürrem Turan AKKOYUN, Aydin Sukru Bengu, Aykut Ulucan, Mahire Bayramoglu Akkoyun, Suat Ekin, Yusuf Temel, Mehmet Çiftçi
 5. Kahramanmaraş Piyasasında Satışa Sunulan Maraş Dondurmasında Patojen Mikroorganizmaların Membran Filtrasyon Yöntemiyle Araştırılması
  Sayfalar 41 - 46
  metin tansu uğuz, Ekrem KİREÇCİ
 6. Su Kıtlığına Maruz Bırakılmış C3 ve C4 Bitkilerinin Fotosentetik Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 47 - 54
  Özlem Arslan
 7. Yeşil Çaydaki Antioksidan Moleküllerin Özelliklerinin Kuantum Kimyasal Yöntemler ile İncelenmesi
  Sayfalar 55 - 65
  VİLDAN ENİSOĞLU ATALAY
 8. Kerozende Di-2-etilhekzil Fosforik Asit İçeren Bulk Sıvı Membranla Çinko İyonlarının Taşınımına Karıştırma Hızının Etkisi
  Sayfalar 67 - 75
  Züleyha BİNGÜL
 9. Real-Time Implementation of Sliding Mode Control Technique for Two-DOF Industrial Robotic Arm
  Sayfalar 77 - 85
  KAĞAN KORAY AYTEN, Ahmet Dumlu
 10. X Band Radar Sistemleri için Mikroşerit Yürüyen Dalga Anten Tasarımı
  Sayfalar 87 - 96
  Mehmet Ali Belen, Peyman MAHOUTI
 11. Güneş Enerji Santralleri İçin Uygunluk Haritasının Elde Edilmesi: Bir Uygulama
  Sayfalar 97 - 106
  HASAN EROĞLU
 12. Karayolları Bakım Çalışmasında Kullanılan Araçların Güzergâhlarının Hiyerarşik Çinli Postacı Problemi Kullanılarak Düzenlenmesi
  Sayfalar 107 - 115
  Mustafa YILMAZ
 13. An Investigation about the Factors Influence on the Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer Measurement Results
  Sayfalar 117 - 124
  NURAY ÜST, BURCU AKÇA, SALİH ZEKİ ERZENEOĞLU
 14. Kuru Gıdaların Rengini Muhafaza Etmeye Yönelik Yeni bir Teknik: İndirgen Atmosferik Kurutma
  Sayfalar 125 - 131
  Duried Alwazeer
 15. Physicochemical Properties of Soy Protein Concentrate Treated with Ultrasound at Various Amplitudes
  Sayfalar 133 - 139
  Gülçin Yıldız
 16. Demiryolları Yolcularının Tutum ve Davranışlarının Farklı İstatistiksel Yöntemler ile Modellenmesi
  Sayfalar 141 - 151
  Halim Ferit BAYATA, Hacer Nur Sağlamyürek, Osman Ünsal BAYRAK
 17. Iğdır İlinin Yerel Üzümü Kırmızı Kişmişi (Vitis vinifera L.) Çeşidinden Polifenol Oksidazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 153 - 161
  Elif Duygu Kaya, Ayşe TÜRKHAN, Sadiye Peral Eyduran, Melekşen Akın
 18. Siyah Çay (Camellia sinensis) Sulu Ekstraktı Kullanılarak Nanotanecikli ZnO İnce Filminin Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi
  Sayfalar 163 - 170
  HAKAN ÇOLAK
 19. Glikoz Yağ Asidi Esterlerinin Bitkisel Bazlı Yenilebilir Yağların Termal Bozunmasına Etkisi
  Sayfalar 171 - 179
  Neslihan ŞAKİ, Mustafa AKIN
 20. Identification of chemical components from the Rhizomes of Acorus calamus L. with gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS\MS)
  Sayfalar 181 - 187
  Mehmet Nuri ATALAR, Fikret Türkan
 21. 4-Formilbenzoat’ın Co(II), Cu(II) ve Zn(II) ile İzonikotinamid Komplekslerinin Sentezi; Spektroskopik, Termik Özelliklerinin ve Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 189 - 195
  Mustafa Sertçelik, Füreya Elif ÖZBEK, Serkan SUGEÇTİ, Hacali NECEFOĞLU
 22. Determination of Essential Oil Composition and Investigation of Phenolic Substance and Antioxidant Effect of “Helichrysum stoechas” from Hatay
  Sayfalar 197 - 203
  İsmail AKÇA, Mahir TİMUR
 23. Linalool Baskılı Polimer Sentezi
  Sayfalar 205 - 212
  Mert SOYSAL
 24. Investigation of Antioxidant Properties and Bioactive Composition of Allium tuncelianum ((Kollman) Ozhatay, Matthew & Siraneci) and Allium sativum L.
  Sayfalar 213 - 221
  Müşerref Hilal Şehitoğlu, Faika Yaralı Karakan, Bayram Kızılkaya, Rahime Özlem Öztopuz, İlhami Gülçin
 25. Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisinin Prostat Kanseri Teşhisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 223 - 227
  MEVLUT ALBAYRAK
 26. 2-(3-Hidroksi-4-metoksibenzilidenamino)-5-merkapto-1,3,4- tiyadiazol Bileşiğinin Sentezi, Moleküler Yapısı, Spektral ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 229 - 238
  Murat BEYTUR, Onur AKYILDIRIM, Sevda MANAP, Haydar YÜKSEK
 27. Cloud Point Extraction and Spectrophotometric Determination of Allura Red (E129) in Foodstuffs
  Sayfalar 239 - 246
  Abdullah Taner BİŞGİN
 28. Çoklu Mikrokanallarda Ferroakışkanların Isı Transferi ve Basınç Düşümü Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
  Sayfalar 247 - 258
  Eyüphan Manay
 29. A numerical investigation on vibration analysis of fiber reinforced and truncated conical hollow shells with different fiber orientations
  Sayfalar 259 - 269
  MEHMET BULUT
 30. A Two-parameter Deformation of Supergroup GL(1|2)
  Sayfalar 271 - 279
  Sultan Abacı Çelik
 31. Soft k-Uni Ideals of Semirings and its Algebraic Applications
  Sayfalar 281 - 294
  Filiz Çıtak
 32. New Travelling Wave Solutions for Time-Space Fractional Liouville and Sine-Gordon Equations
  Sayfalar 295 - 303
  Orkun Taşbozan, Ali Kurt
 33. Lidokain, Bupivakain ve Bunların Karışımının Meyve Sineklerinde Ömür Uzunluğu Üzerine Olan Etkisi
  Sayfalar 305 - 313
  Hakan AŞKIN, Ümmügülsüm TÜKENMEZ
 34. Koruma-Kentleşme Döngüsünde Zamana Bir Yolculuk: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği
  Sayfalar 315 - 324
  Zeynep Rabiye Ardahanlıoğlu, Yahya BULUT
 35. Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi
  Sayfalar 325 - 335
  Bakiye Kılıç Topuz, Mehmet BOZOĞLU
 36. Ekim Zamanının Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genotiplerinde Yağ Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 337 - 349
  Ferhat Öztürk
 37. Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L. cv. Palancı-I) In Vitro Tuzlu Koşullarda Gelişimi Üzerine Etil Metansülfonat (EMS) Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 351 - 359
  Demet ALTINDAL, Nüket ALTINDAL
 38. Keçiboynuzu Kırığının Çayır Otu Silajının In vitro ve In situ Parçalanmasına Etkisi
  Sayfalar 361 - 367
  Ali İhsan ATALAY, Adem KAMALAK