Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ

1.        FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 

2.        Dergiye gönderilebilecek makale konuları bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel ve hayvansal üretim, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni’dir

3.        Dergide orijinal araştırma makalesi, derleme, teknik not yayımlanabilir.

4.        Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

5.        FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler (toplam yayınların %20) yayınlamayı planlamaktadır. Ayrıca, FBED diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

6.        Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

7.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.

8.        Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9.        Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10.    Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

11.    Sunulan metinler en çok 15 sayfa olmalıdır.

12.    Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |
Kapak Resmi

72.125

249.667

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ

1.        FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 

2.        Dergiye gönderilebilecek makale konuları bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel ve hayvansal üretim, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni’dir

3.        Dergide orijinal araştırma makalesi, derleme, teknik not yayımlanabilir.

4.        Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

5.        FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler (toplam yayınların %20) yayınlamayı planlamaktadır. Ayrıca, FBED diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

6.        Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

7.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.

8.        Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9.        Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10.    Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

11.    Sunulan metinler en çok 15 sayfa olmalıdır.

12.    Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

YIL:2019, CİLT:9, SAYI:1 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - Mar 2019
 1. Kiraz Tomurcuklarında Kültür Başlatılmasına Bazı Sitokininlerin Etkisi
  Sayfalar 150 - 157
  Zafer AKTÜRK, Ahmet ONAY, Hakan YILDIRIM
 2. Knockdown of TIGAR Induces Apoptosis and Autophagy with Modulates NF-κB and HO-1 Expression in A549 Lung Cancer Cells
  Sayfalar 310 - 320
  Can Ali AĞCA, Osama Hamid SHAREEF
 3. Bazı Tarım Bitkileri Kullanılarak Arıtma Çamurundan Kurşun Kirliliğinin Şelat Destekli Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilmesi
  Sayfalar 458 - 467
  Dudu Duygu Kılıç, Aslıhan İPEK
 4. Koyunlarda Paraziter Kaynaklı Karaciğer Fibrozisinde İmmunohistokimyasal İncelemeler
  Sayfalar 244 - 253
  AYHAN AKGÜN, FATMA İLHAN
 5. Dianthus zonatus s.l. ve D. preobrazhenskii’ninTaksonomisi
  Sayfalar 321 - 329
  Ergin Hamzaoğlu, Murat Koç
 6. Glaucium flavum Crantz (Papaveraceae) Türünün Morfolojik Özellikleri ve Türkiye’deki Yayılış Alanları
  Sayfalar 415 - 422
  fatma mungan kılıç, kemal yıldız, murat kılıç
 7. Cypermethrin Etken Maddeli Bir İnsektisitin Cucumis sativus L. (Hıyar) Üzerine Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri
  Sayfalar 39 - 47
  Aylin Eşiz Dereboylu, Ulaş Uğuz, Nedret Şengonca Tort
 8. Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği Bazı Performans Göstergeleri, Sulama Problemleri ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 76 - 84
  SERTAN SESVEREN, Fatma Gül KARAKAYA
 9. Biyohidrojen Üretim Yöntemleri ve Biyohidrojen Üretiminde Biyoreaktörlerin Kullanımı
  Sayfalar 66 - 75
  Nesrin Dursun, Hakki Gülşen
 10. Bölgesel Doğal Malzeme ile Sulardan Arsenik Giderimi
  Sayfalar 85 - 90
  Oğuzhan Gök, Özgül ÇİMEN MESUTOĞLU
 11. MOSFET tabanlı kayıplı Endüktans benzetimi
  Sayfalar 30 - 38
  YUNUS BABACAN, Abdullah YESIL
 12. Determination of the Optical Properties of ppTh Nanostructured Films Obtained by RF Plasma Polymerisation Technique
  Sayfalar 374 - 381
  ÖZKAN BAYRAM
 13. A Study of the Effect of DC Conditions on a 5.8 GHz Power Amplifier’s S-Parameters
  Sayfalar 195 - 202
  BİLGE ŞENEL, Mesud KAHRİMAN
 14. Pentacene/n-Si Heteroeklem Aygıtlarının Yapımı ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 581 - 592
  Zakir ÇALDIRAN
 15. Elektronik Olarak Ayarlanabilir Memristör Tabanlı Chua Devresinin Gerçeklenmesi
  Sayfalar 121 - 129
  Abdullah YESIL, YUNUS BABACAN
 16. Polarizasyon Mod Bağımsız Üçlü Bant Mikrodalga Sinyal Emici
  Sayfalar 295 - 301
  Bilal TÜTÜNCÜ
 17. UV ile Işınlanmış Seryum Katkılı Sr3Y2(BO3)4 Fosforunun Termolüminesans Cevabı
  Sayfalar 169 - 176
  Sibel UYSAL SATILMIŞ, ARZU EGE
 18. Alyssum pateri subsp. prostratum Bitkisinin Kütle Azaltma Katsayılarının ve Molar Yok-Olma Katsayılarının Ölçülmesi
  Sayfalar 339 - 346
  fatma akdemir, Mehmet Fatih TURHAN, Ferdi AKMAN, İbrahim Halil GEÇİBESLER, Mustafa Recep KAÇAL, Rıdvan DURAK
 19. Farklı Alt Tabanlar Üzerinde Büyütülen Galyum Selenit (GaSe) İnce Filmlerinin Yapısal, Morfolojik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 11 - 19
  Hüseyin Ertap, Yunus Alkan, Mevlüt Karabulut
 20. Homojen 3D Nano Boşluklu Yapılar ile Şarj Edilebilir Pillerde Performans Artışı
  Sayfalar 265 - 271
  Serkan Demirel
 21. Preparation and Electo-optical Characterization of Poly (N-Vinyl Carbazole) Magnetite Composites
  Sayfalar 187 - 194
  Esma Ahlatcıoğlu Özerol
 22. Attosaniye Bilimi ve Gelecekteki Eğilimler
  Sayfalar 360 - 373
  Dilan ALP
 23. Mikroenkapsüle Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Kullanılarak Üretilen Kefirin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 572 - 580
  Selin Kalkan
 24. Kızartılmış Hamurların Farklı Kızartma Koşullarında Renk Değerlerindeki Değişimin Belirlenmesi
  Sayfalar 423 - 432
  Şule Keskin, Semra Turan, Rukiye Solak
 25. Şen Yöntemi ve Trend Yöntemleri Kullanılarak Doğu Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Analiz Edilmesi
  Sayfalar 254 - 264
  Gökmen Çeribaşı
 26. Konsol İstinat Duvar Tasarımı Üzerine Parametrik Bir Çalışma
  Sayfalar 203 - 210
  Engin Binici, Şevki Öztürk
 27. Investigation of Short Column Behaviors at 1/5 Scaled Reinforced Concrete Frames Using Different Strengthening Methods
  Sayfalar 433 - 445
  FATİH SÜLEYMAN BALIK, FATİH BAHADIR
 28. Üretim Planlaması Yapılarak Su Bazlı Boyaların Üretimi Esnasında Oluşan Su Kirliliğinin ve Boya Kaybının Önlenmesi
  Sayfalar 57 - 65
  Jülide Erkmen, Erbil KAVCI, Mahmut Adıgüzel
 29. Synthesis and Characterization of the Novel Thiophene Derivatives
  Sayfalar 111 - 120
  Adnan ÇETİN, Havva Kurt, Sedat Bozarı
 30. Synthesis and characterization of poly(styrene-b-methyl methacrylate) block copolymers via ATRP and RAFT
  Sayfalar 139 - 149
  Melahat Göktaş
 31. Türkiye Çanakkale’den Hünnap Meyvesinin (Zizyphus Jujuba.) Sulu Ekstresinin Toplam Fenolik Miktarı ve Antioksidan Aktivitesi
  Sayfalar 158 - 165
  Hasniye Yaşa
 32. Determination of the Expression Rate of Ethyl Acetate Hydrolysis Reaction Depending on the Temperature
  Sayfalar 382 - 388
  Alime Çıtak, Arif Kıvrak
 33. (E)-2-((Fenilimino)metil) Fenol Molekülünün Teorik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 407 - 414
  Erhan Öztürk, Zeynep Turhan Irak, Selçuk Gümüş
 34. 4-Benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Teorik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 512 - 521
  Zeynep Turhan Irak, Murat BEYTUR
 35. Moleküler Baskılama Temelli Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörler ile Klorpirifos Tayini
  Sayfalar 48 - 56
  Oğuz ÇAKIR
 36. Quantitation of Fat Soluble Vitamins in Different Walnut Genotypes and Commercial Cultivars; a Comprehensive and Robust LC-MS/MS Method Validation
  Sayfalar 562 - 571
  Mustafa Abdullah YILMAZ
 37. One-Pot Synthesis of Substituted Phthalazine-5,10-dione Derivatives in the Presence of Triflate Catalyst
  Sayfalar 468 - 478
  Kadir Turhan
 38. Alkol Tedavisinde Kullanılan Disülfiram’ın Nanotaşıyıcısı Olarak Sistein-Altın Nanopartiküllerin Sentezi
  Sayfalar 479 - 486
  Fatma BAYRAKÇEKEN NİŞANCI
 39. Molibden Oksit-Oktadesilamin/Pluronic®F127 Kompozit Elektrotların Kapasitif Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 487 - 499
  Bahri GÜR, Muhammed Emre AYHAN
 40. Nano Bor İçerikli Yeni Nesil PEMFC Nanokompozit Membranların Üretimi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 20 - 29
  Ali Murat SOYDAN, Mert Akel, Recep Akdeniz
 41. Jeffamine® Core PAMAM Dendrimers as Solubility Enhancer of Carvedilol
  Sayfalar 130 - 138
  Ali Serol Ertürk, Mustafa Ulvi Gürbüz, Metin Tülü, Abdürrezzak Emin Bozdoğan
 42. Amid Sübstitüye Tiyenil Pirol/Karbon Nanomateryal Kompozit Yapısının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 177 - 186
  Hakan Can Söyleyici
 43. Donör-Akseptör Siklopropanların N-Metil İndol ile Gd(OTf)3 Katalizli Nükleofilik Halka Açılması
  Sayfalar 211 - 222
  Haydar KILIÇ
 44. Çan Linyitinin Katalitik Gazlaştırılması ile Hidrojen Eldesi
  Sayfalar 223 - 232
  Açelya Seçer, Arif Hasanoğlu
 45. Katalizörsüz Ortamda Benzaldehit Türevlerinin Malononitril Eşliğinde Knoevenagel Kondenzasyonu: Disiyano Bileşiklerinin Sentezi İçin Yeşil Kimya Yasalarına Uygun Etkin Bir Yöntem
  Sayfalar 500 - 511
  Bilal Nişancı
 46. Dairesel bir Mikrokanalda SiO2 Nanoakışkanların Isı Transferi ve Basınç Düşümü Karakteristiklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 446 - 457
  Bayram Şahin, Hourieh Bayramian, Emre Mandev, Eyüphan Manay
 47. Mycobacterium Tuberculosis için Genelleştirilmiş Kesirsel Mertebeden Matematiksel Modelin Kararlılık Analizi Üzerine
  Sayfalar 272 - 287
  Bahatdin Daşbaşı
 48. Projective Vector Fields on the Cotangent Bundle with Modified Riemannian Extension
  Sayfalar 389 - 396
  Lokman BİLEN
 49. Anadolu Karaçamı Meşçerelerinde Verimlilik İçin Gösterge Bitki Analizleri: Manisa-Demirci Yöresi Örneği
  Sayfalar 91 - 99
  Tunahan ÇINAR, Serkan GÜLSOY
 50. Aslantaş Baraj Gölü ve Çevresinin Su Yüzey Alanı ve Arazi Örtüsü Değişiminin Landsat Uydu Görüntüleri Kullanılarak İzlenmesi
  Sayfalar 100 - 110
  Sercan Gülci, Neşe Gülci, Kıvanç Yüksel
 51. Bazı Yabani ve Kültür Mantarı Turşularının Duyusal Analizleri
  Sayfalar 302 - 309
  AYŞENUR GÜRGEN, Atiye DEĞİRMENCİ, Sibel YILDIZ
 52. İklim Verilerinin Deniz Etkisi Altında Kentsel Kırsal Farklılığı, Samsun Kenti Örneği
  Sayfalar 330 - 338
  Savaş ÇAĞLAK, Tamer ÖZLÜ, Süleyman Toy
 53. Katılımcı Planlama İçin Yöntem Yaklaşımı: Sakarya Mahallesi Parkı Örneği, Denizli-Türkiye
  Sayfalar 233 - 243
  Ayşe Özdemir
 54. Yeme Çakşır Otu (Ferula elaeochytris K. 1947) İlavesinin Japon Balığının (Carassius auratus L. 1758) Büyüme ve Gonad Gelişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 347 - 359
  Beytullah Ahmet BALCI, Yusuf AKTOP
 55. Farklı Oranlarda Karıştırılan Mürdümük (Lathrus sativus L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 397 - 406
  seyithan seydoşoğlu, Gökhan Gelir
 56. Van İlinden Seçilmiş Bazı Tıbbi Bitkilerin Ağır Metal İçerikleri
  Sayfalar 533 - 544
  Neşe Okut
 57. Assessment of Yield and Quality of Some Triticale Genotypes in South-Eastern Anatolia
  Sayfalar 545 - 551
  Ferhat KIZILGEÇİ
 58. Bazı Farklı Ayçiçeği (Helianthus annuus) Genotiplerinin Geçit Bölgelerindeki Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 288 - 294
  Erkan BOYDAK, Rıdvan Fırat
 59. Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Farklı Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerin Etkileri
  Sayfalar 522 - 532
  Işıl TEMEL, Bilal KESKİN
 60. Iğdır İlinde Göçer Hayvancılık ve Bazı Yapısal Özellikleri
  Sayfalar 552 - 561
  İsak Savaş, İsa YILMAZ, Mete YANAR