Kapak Resmi
9.364     |     5.970
Dergi Sayıları
jlere

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, tüm düzeylerde anadili ve yabancı/ikinci dil eğitimi ve öğretimi;genel/uygulamalı dilbilim ve Türkoloji ile ilgili makaleler yayımlayarak akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda dergiye dil eğitimi ve dil araştırmalarıyla ilgili her konuda Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış kuramsal ve uygulamalı, özgün ve bilimsel çalışmalar gönderilebilir. Çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, SIS, ResearchBib, The Linguist List, and Directory of Research Journal Indexing,  PBN (Polska Bibliografia Naukowa) tarafından dizinlen/listelenmektedir.

logo.png  Img.aspx?img=Sis-Logo.png


Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (Ağustos 2017 Sayısı) Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ağu 2017