jlere

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, tüm düzeylerde anadili ve yabancı/ikinci dil eğitimi ve öğretimi;genel/uygulamalı dilbilim ve Türkoloji ile ilgili makaleler yayımlayarak akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda dergiye dil eğitimi ve dil araştırmalarıyla ilgili her konuda Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış kuramsal ve uygulamalı, özgün ve bilimsel çalışmalar gönderilebilir. Çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, ResearchBib, The Linguist List, ve Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi ve  PBN (Polska Bibliografia Naukowa) tarafından dizinlen/listelenmektedir.

logo-ceeol-slider.png DRJI_Logo.jpg   logo.png    logo_PBN_BETA_pl.png scholar_logo_64dp.png  logo1.jpg logo.png    Img.aspx?img=Sis-Logo.png


Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (Aralık 2017 Sayısı) Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 3 - Ara 2017