Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-578X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |

Journal of Language and Linguistics Studies (JLLS) is a professional, double blind peer-reviewed international journal that aims to involve scholars not only from Turkey, but also from all international academic and professional community. The journal provides a platform for different theoretical and thematic approaches to linguistics and language teaching.


We accept only manuscripts written in English. The editors seek manuscripts that:

·          develop theoretical, conceptual, or methodological approaches to language and linguistics,

·          present results of empirical research that advance the understanding of language and linguistics,

·          explore innovative policies and programs and describe and evaluate strategies for future action, and

·          analyze issues of current interest.

Authors are always welcome to submit their manuscripts for publication consideration.

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi

ISSN 1305-578X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

33.501

71.054

Journal of Language and Linguistics Studies (JLLS) is a professional, double blind peer-reviewed international journal that aims to involve scholars not only from Turkey, but also from all international academic and professional community. The journal provides a platform for different theoretical and thematic approaches to linguistics and language teaching.


We accept only manuscripts written in English. The editors seek manuscripts that:

·          develop theoretical, conceptual, or methodological approaches to language and linguistics,

·          present results of empirical research that advance the understanding of language and linguistics,

·          explore innovative policies and programs and describe and evaluate strategies for future action, and

·          analyze issues of current interest.

Authors are always welcome to submit their manuscripts for publication consideration.

Cilt: 13 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin rollerini metafor analizi yoluyla kavramsallaştırmaları
  Sayfalar 1 - 13
  Mehmet Asmalı, Handan Çelik
 2. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Çinli ve Türk öğrencilerin iltifat yanıtlarının karşılaştırılması
  Sayfalar 14 - 29
  Ilknur Istifci
 3. Yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi
  Sayfalar 30 - 42
  Şenel Elaldı
 4. Çocuklarda yabancı dil kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik
  Sayfalar 43 - 52
  Selami Aydın, Leyla Harputlu, Özgehan Uştuk, Serhat Güzel, Şeyda Savran Çelik
 5. Bağlamsal faktörlerin İngilizce öğretmenlerinin inançları üzerindeki etkisi
  Sayfalar 53 - 70
  Ertan Altınsoy, Zuhal Okan
 6. İngiliz dilinin „Lingua Franca‟ olarak öğretilmesinin öğrenci motivasyonuna etkisi: Bir eylem araştırması
  Sayfalar 71 - 81
  Emrah Muyan, Mehmet Tunaz
 7. Yabancı dil yeterliliği başta olmak üzere Türkiye‟de lise öğrencilerinin okumakta olduğu İngiliz edebiyatı dersi öğretiminde ortaya çıkan sorunların araştırılması
  Sayfalar 82 - 95
  Ceren Işıklı, Aslı Özlem Tarakcioglu
 8. İngilizce Öğretmen Adaylarının Başarılarını Yordamada Akademik Güdülenmenin Rolü
  Sayfalar 96 - 108
  Şenay Kırkağaç, Hüseyin Öz
 9. İngilizce öğrenen hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenim sürecinde başarı veya başarısızlık algılarına yönelik nedensel yüklemeleri
  Sayfalar 109 - 135
  Turan Paker, Alev Özkardeş-Döğüş
 10. Çevrimiçi okuma aktivitelerinin ve okuma stratejilerinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma sınavı puanları üzerindeki etkisi
  Sayfalar 136 - 152
  İsmail Fırat Altay, Ayşe Altay
 11. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin düzeltme sürecine yönelik yaklaşımları: Durum çalışması
  Sayfalar 153 - 181
  Amerah Abdullah Alsharif, Hesham Suleiman Alyousef
 12. Türkçe yoğunluk zarfları kullanımında cinsiyet ile ilişkili farklılıklar
  Sayfalar 182 - 189
  Engin Evrim Önem
 13. İlave dil olarak İngilizce ve Türkçe öğreniminin kendini toparlamadaki rolü: Gaziantep Üniversitesindeki Suriyeli öğrencilerin durumu
  Sayfalar 190 - 203
  Emrah Cinkara
 14. Twitter‟da özerk dil öğrenme: #etiketleri kullanarak hedef dil kullanıcılarıyla bağlantı kurma
  Sayfalar 204 - 220
  Osman Solmaz
 15. Translating the metaphor in poetry: A cognitive approach to Le Bateau Ivre and its translation in Turkish
  Sayfalar 221 - 234
  Ruhan Güçlü
 16. Ummanlı İngilizce öğretmenlerinin seçim kriteri algıları: Politika revizyonu için öneriler
  Sayfalar 235 - 259
  Ali Al-Issa, Ali Al-Bulushi, Rima Al-Zadjali
 17. /æ/ karşı /ɑ/: Türk İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin sesletiminde ünlü kemikleşmesi: İyileştirme 1
  Sayfalar 260 - 284
  Mehmet Demirezen
 18. Metin dünya(sı) teorisi yaklaşımı ile İngilizce dil öğretiminde kısa hikâye öğretimi: Bir pedagojik deyişbilim çalışması
  Sayfalar 285 - 295
  Behbood Mohammadzadeh
 19. A constraint-based approach to acquisition of word-final consonant clusters in Turkish children
  Sayfalar 296 - 308
  Burcu Gokgoz-Kurt
 20. Uluslararası öğrencilerin akademik yazmada karşılaştığı güçlükler: Seçkin bir Birleşik Devletler üniversitesinde durum çalışması
  Sayfalar 309 - 323
  Nazmiye Gürel Cennetkuşu
 21. İngilizce okutmanlarının sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları
  Sayfalar 324 - 345
  Meryem Özdemir Yılmazer, Yonca Özkan
 22. Amerika Birleşik Devletleri ve Filipinler arasında Ziyaretçi Güç Anlaşmasındaki yükümlülük kipleri: Derlem temelli analiz
  Sayfalar 346 - 366
  John Paul Obillos Dela Rosa
 23. Türkçe ve İngilizce dil öğretimi kitaplarında yer alan konuşma etkinliklerinin ortak avrupa metnindeki öz-değerlendirme ölçeğine göre karşılaştırılması
  Sayfalar 367 - 378
  Gülden Tüm, Gülşah Emre-Parmaksız
 24. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin İngilizce öğrenmede başarı ve başarısızlığa yönelik yüklemelerinin belirlenmesi
  Sayfalar 379 - 396
  Aysun Yavuz, Devrim Hol
 25. Türkiye'de yabancı dil eğitimi bağlamında öz-düzenlemeli yabancı dil öğrenme stratejileri kullanımını etkileyen faktörler
  Sayfalar 397 - 425
  Dinçay Köksal, Sinem Dündar
 26. Tersine eğitim modelinin Türk yabancı dil öğretim ortamında uygulanması
  Sayfalar 426 - 439
  Serkan Boyraz, Gürbüz Ocak
 27. Planlama ve anlatım türünün yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerin yazma performansına sözcüksel karmaşıklık, dilbilimsel karmaşıklık ve genel yazma başarısı açısından etkisi
  Sayfalar 440 - 464
  Mine Yıldız, Savaş Yeşilyurt
 28. Eşdizimli kelimelerde öncelemenin Türkçe bağlamında incelenmesi
  Sayfalar 465 - 486
  Hakan Cangır, S. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Philip Durrant
 29. Öğrencilerin "İyi İngilizce‟ kavramına ilişkin algıları ve bu algıların altında yatan ideolojiler
  Sayfalar 487 - 509
  Ali Karakaş
 30. Web sitesi yerelleştirmelerinde bir eyleyen olarak çevirmenin konumu: Türkiye örneği
  Sayfalar 510 - 525
  Sinem Canim Alkan
 31. Ana dili İngilizce olan ve olmayanların yüksek lisans tezlerindeki üstsöylemsel etkileşimi üzerine bir çalışma
  Sayfalar 526 - 534
  Zehra Köroğlu, Gülden Tüm
 32. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma stratejileri kullanımı ve onların yazma için okuma ve yalnızca yazma aktivitelerine karşı tutumlarının incelenmesi
  Sayfalar 535 - 560
  Azimeh Soltani, Shiela Kheirzadeh
 33. Yabancı dil olarak İngilizce yazmada Türk lise öğrencilerinin dijital öz ve anonim akran dönütü
  Sayfalar 561 - 577
  Ayten Kayacan, Salim Razı
 34. İspanyol okul sisteminde ikinci dil öğrenimini engelleyen faktörler: Valladolid Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 578 - 592
  Orhan Kocaman
 35. Sözcüksel vurgulama yetkinliği ve İngilizce yazılan akademik metinlerde dil yabancılaşmaması arasındaki ilişki
  Sayfalar 593 - 614
  Cuneyt Demir
 36. P'nin durumundaki değişim ve bunun bağıl cümle yapımı üzerindeki etkisi
  Sayfalar 615 - 631
  Ager Gondra
 37. İngilizce dil okutmanlarının perspektifinden işbirlikli öğretim
  Sayfalar 632 - 642
  Hanife Taşdemir, Tuğba Yıldırım
 38. İDE öğretmen eğitiminde ters-yüz sınıf uygulamalarına dair bir inceleme: Ödev tasarımı ve öğrenci değerlendirmeleri
  Sayfalar 643 - 666
  Hatice Karaaslan, Hatice Çelebi
 39. Yabancı dil kaygısı: Ufuk üniversitesi hazırlık okulu örneği
  Sayfalar 667 - 680
  Ceyhun Karabıyık, Neslihan Özkan
 40. Bilişsel dilbilim içgörülerinin veri-yönlendirmeli öğrenim ile birleştirilmesi: düşey edatların öğretimi
  Sayfalar 681 - 719
  Abdurrahman Kilimci
 41. PISA 2015 Türkiye sonuçlarının iki düzeyli hiyerarşik doğrusal modelleme ile analizi
  Sayfalar 720 - 727
  Doğu Ataş, Özge Karadağ
 42. Ders kitabı değerlendirmesiyle yapılan örnek derlem uygulaması: Dil öğretmen eğitimi için çıkarımlar
  Sayfalar 728 - 740
  Asuman Aşık