Dergimizde yayımlanan makaleler, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark - Crossref arasında yapılan sözleşme kapsamında DOI numarası alarak yayımlanmaktadır.