Yıl 2017, Cilt 41, Sayı 1, Sayfalar 31 - 46 2017-06-15

Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası

Nihat Dipova [1] , Bülent Cangir [2]

211 557

Bu çalışmada Antalya Lara-Kundu kıyı alanındaki zeminlerin mühendislik özellikleri ve bölgedeki kumlu zeminlerin sıvılaşma potansiyeli incelenmiştir. Bu amaçla, her biri 20 metre derinliğinde 20 adet sondaj kuyusu açılarak her 1.5 m’de bir numune alınmış, zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri laboratuvarda belirlenmiştir. Arazide SPT ve CPT deneyleri yapılmıştır. Bölgede hakim zemin cinsi sıkı kum olmakla birlikte bazı bölümlerde gevşek kum, kil ve turba da bulunmaktadır. Sismik tehlike analizi yapılarak maksimum yer ivmesi haritası elde edilmiştir. Zemin profilindeki kum katmanlarının sıvılaşma potansiyeli, olasılıksal sıvılaşma potansiyeli analizi ile araştırılmıştır. Bir inceleme noktasındaki tüm katmanlar için belirlenen olasılıksal sıvılaşma potansiyeli değerleri (PL) kullanılarak sıvılaşma şiddeti indeksi (LSI) değerleri elde edilmiştir. Elde edilen tüm veriler ışığında coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak zemin sıvılaşma şiddeti indeksi (LSI) haritası oluşturulmuştur.


CBS, CPT, Lara-Kundu, LSI, Sıvılaşma, LPT
 • Acar, M.H., Budak, G., 2004. Antalya Yamansaz Bölgesinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, S:469, 16-17 Eylül, 2004, İstanbul.
 • Akay, E., Uysal, Ş., Poisson, A., Cravatte, J., ve Müller, C., 1985. Antalya Neojen Havzasının Stratigrafisi, T.J.K. Bülteni, 28(2), 105-121.
 • Bommer, J., Spence, R., Erdik, M., Tabuchi, S., Aydınoğlu, N., Booth, E., del Re, D., Peterken, O., 2002. Development of an Earthquake Loss Model for Turkish Catastrophe Insurance. Journal of Seismology, 6, 431-446.
 • Boore, D.M., Atkinson, G.M., 2008. Ground motion prediction equations for the average horizontail component of PGA, PGV and 5% damped PSA at spectral periods between 0.01s and 10.0s, Earthquake Spectra, 24(1), 99-138.
 • Çetin, K.O., Seed, R.B., Der Kiureghian, A., Tokimatsu, K., Harder, L.F., Kayen, R.E., Moss, R.E.S., 2004. Standard penetration test-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil liquefaction potential, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 130(12), 1314-1340.
 • Chen, C. J., Juang, C. H., 2000. Calibration of SPT- and CPT-based liquefaction evaluation methods, In: Innovations and applications in geotechnical site characterization, edited by: Mayne, P.W., Hryciw, R., Vol. 97. Geotechnical Special Publication, ASCE, Reston, 49–64.
 • Clayton C.R.I., Mathews M.C., Simons N.E., 1995. Site Investigation, 2nd edition, Blackwell Science.
 • Das, Braja M., 1983. Fundamentals of Soil Dynamics, Elver Science Publishers Co., Inc, New Yor, NY, 1983.
 • Deniz, A., Yücemen, M.S., 2005. Antalya yöresi için deprem tehlikesinin stokastik yöntemler ile tahmini. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-25 Eylül 2005, Antalya
 • Dipova, N., 2002. Antalya Kıyı Düzlüklerinin Oluşumu ve Mühendislik Özellikleri, IV. Kıyı. IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, 24-27 Ekim 2002, Antalya, Bildiriler Kitabı, sayfa 429-442.
 • Dipova, N., Cangir, B., 2011. Antalya İli Yerleşim Alanının Depremselliğinin Araştırılması, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 35(2), 93-114.
 • Dipova, N., Oğuz,C., 1998. Lara (Antalya) kumulları ve kıyı alanı, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, 22-25 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Erdik, M., Alpay Biro, Y., Onur, T., Şeşetyan, K. and Birgören., 1999. Assessment of Earthquake Hazard in Turkey and Neighboring Regions, Annali Di Geofisica , 42(6), 1125-1138.
 • ESRI, 2009. ArcGIS Desktop: release 9.3. Environmental Systems Research Institute, Redlands CA, USA
 • Iwasaki T, K., Tokida K. Tatsuoka, Watanabe, S., Yasuda, S., Sato, H., 1982. Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods, Proceedings of the 13th International Conf. On Microzonation”, Seattle, USA, 3, 1319-1330.
 • Juang, C.H., Yuan, H., Lee, D.H., Lin, P.S., 2003. Simplified CPT-based method for evaluating liquefaction potential of soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE 129 (I), 66-80.
 • Kramer, S.L., 1996. Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, New Jersey.
 • Liao, S. S. C., Whitman, R. V., 1986., Overburden Correction Factor for SPT in Sand, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 112(3), 373-37.
 • McGuire, R.K., 2001. Deterministic vs. Probabilistic Earthquake Hazards and Risks, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 21, 377-384.
 • Ordaz, M., Aguilar, A., Arboleda, J., 2007. CRISIS2007, Ver. 7.2, Program for Computing Seismic Hazard, Instituto de Ingeniería, UNAM, Mexico.
 • Önalp, A., Arel, E., 2002. Siltlerin Sıvılaşma Yeteneği: Adapazarı Kriteri, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, 1, 363-372, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Seed, H. B., Idriss. I. M., 1971. Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential, J. Soil Mechanics and Foundations Div., ASCE, 97:SM9, 1249-1273.
 • Seed, H. B., Idriss. I. M., 1982. Ground motions and soil liquefaction during earthquakes, Earthquake Engineering Research Institute, Berkeley, CA, 134 pp.
 • Seyrek, E., 2009. Baraj Yeri Sismik Tehlike Analizlerinde Sayısal Çözümleme Modelleri ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Skempton, A.W., 1986. Standard Penetration Test Procedures and the Effects in Sands of Overburden Pressure, Relative Density, Particle Size, Aging and Overconsolidation, Geotechnique, 36(3), 425-447.
 • Tsuchida, H., 1970. Prediction and countermeasure against the liquefaction in sand deposits. Abstract of the Seminar in the Port and Harbor Research Institute, Japan.
 • Yılmaz, Z., Çetin, K. Ö., 2004. GIS-Based Seismic Soil Liquefaction Assessment For Sakarya City After 1999 Kocaeli-Turkey Earthquake, Proc., The 11th Int. Conf. on Soil Dynamics and Earthquake Engineering and The 3rd Int. Conf. On Earthquake Geotechnical Engineering, 7th-9th January 2004, University of California, Berkeley, USA, pp. 909-916.
 • Yücemen, M. S., 2008. Deprem Tehlikesinin Tahmininde Olasılıksal Yöntemler, Bölüm, Binalar için Deprem Mühendisliği Temel İlkeleri, editörler, E. Canbay v.d., Bizim Büro Basımevi, sayfa 365-413, Ankara, 2008.
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler - Articles
Yazarlar

Yazar: Nihat Dipova

Yazar: Bülent Cangir

Bibtex @araştırma makalesi { jmd311839, journal = {Jeoloji Mühendisliği Dergisi}, issn = {1016-9172}, eissn = {2564-6753}, address = {TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası}, year = {2017}, volume = {41}, pages = {31 - 46}, doi = {10.24232/jmd.311839}, title = {Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası}, key = {cite}, author = {Dipova, Nihat and Cangir, Bülent} }
APA Dipova, N , Cangir, B . (2017). Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 41 (1), 31-46. DOI: 10.24232/jmd.311839
MLA Dipova, N , Cangir, B . "Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 (2017): 31-46 <http://dergipark.gov.tr/jmd/issue/28676/311839>
Chicago Dipova, N , Cangir, B . "Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 (2017): 31-46
RIS TY - JOUR T1 - Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası AU - Nihat Dipova , Bülent Cangir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24232/jmd.311839 DO - 10.24232/jmd.311839 T2 - Jeoloji Mühendisliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 46 VL - 41 IS - 1 SN - 1016-9172-2564-6753 M3 - doi: 10.24232/jmd.311839 UR - http://dx.doi.org/10.24232/jmd.311839 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Jeoloji Mühendisliği Dergisi Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası %A Nihat Dipova , Bülent Cangir %T Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası %D 2017 %J Jeoloji Mühendisliği Dergisi %P 1016-9172-2564-6753 %V 41 %N 1 %R doi: 10.24232/jmd.311839 %U 10.24232/jmd.311839
ISNAD Dipova, Nihat , Cangir, Bülent . "Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 / 1 (Haziran 2017): 31-46. http://dx.doi.org/10.24232/jmd.311839