Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries
Kapak Resmi
e-ISSN 2651-5326 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://jmsf.dergi.comu.edu.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU-JMSF), deniz bilimleri ve balıkçılık alanlarında İngilizce ve Türkçe yayınlanan açık erişimli,  uluslararası, hakemli akademik dergidir.  


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU-JMSF), biyoloji/taksonomi, ekoloji, su ürünleri, balık besleme, hastalıklar, balıkçılık biyolojisi, balıkçılık yönetimi, balıkçılık ekonomisi, balıkçılık teknolojisi, su ürünleri işleme, kimya, mikrobiyoloji, algal biyoteknoloji, tatlı su, acı ve deniz habitatları, iç sularda koruma ve yönetim, kirlilik ve koruma/sürdürülebilirlik” gibi deniz bilimlerinin ve balıkçılığın tüm yönlerini kapsayan orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemeler yayınlamaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries

e-ISSN 2651-5326 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://jmsf.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi

431

724

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU-JMSF), deniz bilimleri ve balıkçılık alanlarında İngilizce ve Türkçe yayınlanan açık erişimli,  uluslararası, hakemli akademik dergidir.  


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU-JMSF), biyoloji/taksonomi, ekoloji, su ürünleri, balık besleme, hastalıklar, balıkçılık biyolojisi, balıkçılık yönetimi, balıkçılık ekonomisi, balıkçılık teknolojisi, su ürünleri işleme, kimya, mikrobiyoloji, algal biyoteknoloji, tatlı su, acı ve deniz habitatları, iç sularda koruma ve yönetim, kirlilik ve koruma/sürdürülebilirlik” gibi deniz bilimlerinin ve balıkçılığın tüm yönlerini kapsayan orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemeler yayınlamaktadır.