Journal of Awareness
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-6544 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı RATING ACADEMY | http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA

Journal of Awareness

e-ISSN 2149-6544 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı RATING ACADEMY | http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA
Kapak Resmi

7.070

21.303
Cilt: 2 Sayı: 3S Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3S - Eyl 2017
 1. EDEBİYAT NEYİ, NASIL SANATSALLAŞTIRIR? THOMAS MANN, ANNA SEGHERS VE ZÜLFÜ LİVANELİ AÇISINDAN BİR ÇÖZÜMLEME
  Sayfalar 1 - 10
  Onur Bilge KULA
 2. KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMİN YAPILMASI VE GÜZEL TÜRKÇENİN SANATI VE GELİŞİMİ
  Sayfalar 11 - 12
  Hevzi MAZREK
 3. IMPORTANCE OF “PRILOZI” AND BEHAR JOURNAL’S IN CHERISHING OF THE TURKISH LANGUAGE IN BOSNIA
  Sayfalar 13 - 18
  İrfan MORİNA
 4. THE PERCEPTION OF BEAUTY IN TURKISH LANGUAGE AND PROVERBS
  Sayfalar 19 - 30
  Kamila Barbara STANEK
 5. THE RECREATION OF BEAUTY AS REVEALED IN THE POSTMODERN NOVEL BIRDS WITHOUT WINGS BY LOUIS DE
  Sayfalar 31 - 46
  Tatiana GOLBAN, Nuriye AKKAŞ
 6. ON “MEDICAL NARRATIATION”
  Sayfalar 47 - 54
  Hasan Erbay
 7. ORHAN PAMUK VE FAKİR BAYKURT’UN İKİ ROMANINDA DEYİM, ATASÖZÜ VE İKİLEMELER BAKIMINDAN SÖZ VARLIĞI
  Sayfalar 55 - 68
  Necmi AKYALÇIN, HACER GÜRCÜ
 8. POPULAR CULTURE IMAGERY IN JASPER JOHNS’ WORKS
  Sayfalar 69 - 80
  Ayfer UZ, Derya ABUL
 9. PERCEPTION OF THE BEAUTY THROUGH THE CENTURY IN PERSIAN CULTURE; A CONDENSE REVIEW
  Sayfalar 81 - 102
  MONA Yadegar Ulugergerli
 10. AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ
  Sayfalar 103 - 116
  Semra KILIÇ KARATAY, Naile Rengin OYMAN
 11. COMPARATIVE RESEARCH OF BUHÛRÎZÂDE MUSTAFÂ ITRÎ EFENDI’S AVAILABLE FIVE IMPORTANT COPIES OF SEGÂH
  Sayfalar 117 - 142
  İSMAİL YÖRÜKÇÜOĞLU
 12. "USAGE OF LOCAL VALUES AS THE INSPIRATION SOURCEDURING THE BEAUTY SEEK PROCESS IN CERAMIC DESIGN"
  Sayfalar 143 - 150
  Mehmet Fatih Karagül
 13. 2015 YILI REYTİNG LİSTESİ PROGRAM ANALİZİ
  Sayfalar 151 - 160
  Hamit ERSOY, Ferhat BAKIR
 14. PRODUCTION PROCESSES AND TECHNIQUES OF FEATURE- LENGTH 3D DIGITAL ANIMATIONS
  Sayfalar 161 - 170
  Hüsnü Çağlar Doğru
 15. THE VERSES OF TWO POETS ON SCREEN; RHINO SEASON AND THE BUTTERFLY’S DREAM
  Sayfalar 171 - 180
  Hülya Önal
 16. NATURAL ENVIRONMENTAL CHANGES AND THEIR EFFECTS FROM PREHISTORIC PERIOD TO PRESENT IN ALTINOVA (AYVALIK-BALIKESİR)
  Sayfalar 181 - 202
  Serdar VARDAR, Ertuğ ÖNER
 17. PALEOGEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS AND GEOARCHAEOLOGY OF THE GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
  Sayfalar 203 - 220
  Ertuğ ÖNER, Serdar VARDAR
 18. INDUSTRY AND INTERSECTION OF AESTHETICS: CAMPUS OF ALPULLU SUGAR FACTORY-ERGENE PAVILION AND OUTFITS
  Sayfalar 221 - 234
  Ali MÜLAYİM
 19. THE NEIGHBORHOOD CONSTITUENT AND TURGUT CANSEVER PROJECTS
  Sayfalar 235 - 240
  Behiyye YILMAZ
 20. WOMEN’S IMAGE OF BEAUTIFUL LOOKING, VIOLANCE THEME AND POLYXENA’S REFLECTION TO CONTEMPORARY CERAMIC
  Sayfalar 241 - 248
  Münevver Berrin KAYMAN KARAGÜL
 21. BEAUTY?
  Sayfalar 249 - 258
  Haluk Naci GÜLALP
 22. Rekreasyon, gündelik yaşam kalitesinde bir marka; “bana iyi geldi”
  Sayfalar 259 - 266
  Nefise BULGU
 23. İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Araştırmalara İlişkin Bir İnceleme
  Sayfalar 267 - 284
  Bülent GÜVEN, Ayşegül DÜNDAR
 24. Batı Trakyalı Türk Öğrencilerin, Okudukları Kitapları Anlama Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 285 - 290
  Esin Yağmur ŞAHİN, Gülnur AYDIN, Abdullah ŞAHİN, Mesout Kalın SALI, Kübra EMRE
 25. UZAKTAN TÜRKÇE DERSLER ALAN BATI TRAKYALI TÜRK ÖĞRENCILERIN KENDILERINI DEĞERLENDIRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 291 - 300
  Abdullah ŞAHİN, Esin Yağmur ŞAHİN, Gülnur AYDIN, Mesout Kalın SALI, Kübra EMRE, Numan YILDIRIM
 26. BEYOND THE MECHANICAL FUNCTION OF MONTAGE IN CINEMA IN CONTEXT OF AESTHETIC FUNCTION
  Sayfalar 301 - 306
  Feridun NİZAM
 27. BEAUTY IS TEMPORARY! OUR DREAMS, OUR SEARCH FOR BEAUTY OR PRODUCTION OF NEW BEAUTY: TV SHOWS
  Sayfalar 307 - 322
  Sündüz HAŞAR
 28. NEW FORM QUESTS DEVELOPED ON CINEMA AND PAINTING IN THE CONTEXT OF THE MONTAGE AND COLLAGE CONCEPTS IN 20. CENTURY
  Sayfalar 323 - 330
  Hüsnü Çağlar Doğru
 29. THE UNCERTAINTY OF EXCHANGE RATE IN FOREIGN TRADE OF TURKEY
  Sayfalar 331 - 348
  Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU
 30. PUBLIC FINANCE-WEALTH FUND RELATION: OPPORTUNITY OR THREAT FOR TURKEY
  Sayfalar 349 - 380
  Özge UYSAL ŞAHİN
 31. MAASTRICHT CRITERIA, MONETARY UNION AND TURKEY
  Sayfalar 381 - 394
  Mehmet Sadık AYDIN, Hakan KAYA, Onur SEZER
 32. QUEST FOR BEAUTY IN THE HORIZON OF CONSCIOUSNESS
  Sayfalar 395 - 402
  Cemal SAKALLI
 33. Karaz Seramikleri Örnekleri Işığında Geleneksel Kültür Nesnesinden Estetik Kategoriye Geçiş
  Sayfalar 403 - 408
  Yasemin YAROL
 34. CERAMIC MUSEUM KERAMION AND FRECHEN CERAMICS
  Sayfalar 409 - 422
  Halide Okumuş
 35. AKSARAY İLİ GÜZELYURT İLÇESİ ÇÖMLEK-TESTİ ve ÇİNİ SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
  Sayfalar 423 - 434
  Semra KILIÇ KARATAY
 36. SEARCHING FOR BEAUTY IN WESTERN PAINTING IN THE LIGHT OF IDEAS CHANGING FROM MEDIEVAL AGE TO MODERNISM
  Sayfalar 435 - 450
  Evren KARAYEL GÖKKAYA
 37. IDEA OF “BEAUTY” IN ANCIENT GREEK PHILOSOPHY AND IT’S INFLUENCE IN RENAISSANCE ART
  Sayfalar 451 - 462
  SAMET DOĞAN
 38. FROM THE ISIS AND HORUS TO THE MARY AND CHILD
  Sayfalar 463 - 470
  Vildan IŞIK ŞEN
 39. SCULPTURE, SPACE AND EXPERIENCE
  Sayfalar 471 - 484
  Nurbiye UZ
 40. MIRROR MIRROR TELL ME…
  Sayfalar 485 - 490
  Münip Melih KORUKÇU
 41. Gündelik Yaşamın Güzellik Algısı'nın Tiyatroda Eleştirisi: Çirkin
  Sayfalar 491 - 502
  Selen KORAD BİRKİYE
 42. DRAM SANATINDA TEKİNSİZ GÜZEL VE HAROLD PINTER’IN “KOLEKSİYON” ADLI OYUNUNA YANSIMASI
  Sayfalar 503 - 508
  Füsun ATAMAN
 43. MATEMATİK ve DOĞA
  Sayfalar 509 - 514
  Ayşe AYRAN, Neşet AYDIN
 44. MATHEMATICS AND ART
  Sayfalar 515 - 522
  Ayhan ESİ
 45. SECRET BEAUTY OF FRESHWATER: ‘‘AQUARIUM MOSSES’’
  Sayfalar 523 - 540
  Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ, Latife Ceyda İRKİN
 46. ENDEMİC BEAUTY OF ANATOLİA
  Sayfalar 541 - 544
  Kemal ÇELİK
 47. PERSONALITY TRAITS OF ARTISTS
  Sayfalar 545 - 548
  Melek Kerimova
 48. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (ÇOMÜ TÖMER ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 549 - 564
  Gülnur AYDIN, Abdullah ŞAHİN, Esin YAĞMUR, Kübra EMRE, Mesout Kalın SALI
 49. OPINIONS OF YOUNG AND OLD PEOPLE ABOUT OLD AGE PROCESS: A COMPARATIVE STUDY
  Sayfalar 565 - 584
  Gülsüm KORKUT, Meryem TUNA UYSAL
 50. Güzel, Özgün ve İyi Yemeğin Peşindeki Yolculuk: Gastronomi
  Sayfalar 585 - 596
  Serdar SÜNNETÇİOĞU, Ferah ÖZKÖK
 51. PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SPA TOURISM IN SERBIA
  Sayfalar 597 - 614
  Lecturer Goran PERIC, Marija Stojiljković, Marko Gašić, PhD. Vladan Ivanović
 52. ARE THERE MORE ROLES FOR MEN THAN FOR WOMEN IN THEATER PLAYS?
  Sayfalar 615 - 630
  Sacit Hadi AKDEDE, Aynur UÇKAÇ
 53. MATHEMATICS AND MUSIC
  Sayfalar 631 - 642
  Ayten ESİ
 54. TURKISH TEXTILE INDUSTRY AND ITS DEVELOPMENT
  Sayfalar 643 - 664
  Bestem ESİ
 55. THE EFFECTS OF MOBBING AND PSYCHOLOGICAL TORTURE PRACTICES ON SCIENCE IN CANAKKALE EIGHTEEN MARCH UNIVERSITY
  Sayfalar 665 - 668
  Mehmet Rıza GEZEN
 56. Numerical solutions of Nonlinear Evolution Equation
  Sayfalar 669 - 682
  Esen HANAÇ