Journal of Awareness
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-6544 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı RATING ACADEMY | http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA

Journal of Awareness

e-ISSN 2149-6544 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı RATING ACADEMY | http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA
Kapak Resmi

5.191

12.176
Cilt: 2 Sayı: 3S Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3S - Eyl 2017
 1. EDEBİYAT NEYİ, NASIL SANATSALLAŞTIRIR? THOMAS MANN, ANNA SEGHERS VE ZÜLFÜ LİVANELİ AÇISINDAN BİR ÇÖZÜMLEME
  Sayfalar 1 - 10
  Onur Bilge KULA
 2. KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMİN YAPILMASI VE GÜZEL TÜRKÇENİN SANATI VE GELİŞİMİ
  Sayfalar 11 - 12
  Hevzi MAZREK
 3. BALKANLAR’DA TÜRK DİLİNİN YAŞATILMASINDA “PRİLOZİ” VE “BEHAR” DERGİLERİNİN ÖNEMİ
  Sayfalar 13 - 18
  İrfan MORİNA
 4. Türk Dilinde ve Atasözlerinde Güzellik Algılanışı
  Sayfalar 19 - 30
  Kamila Barbara STANEK
 5. THE RECREATION OF BEAUTY AS REVEALED IN THE POSTMODERN NOVEL BIRDS WITHOUT WINGS BY LOUIS DE
  Sayfalar 31 - 46
  Tatiana GOLBAN, Nuriye AKKAŞ
 6. "Tıp Öykücülüğü" Üzerine
  Sayfalar 47 - 54
  Hasan Erbay
 7. ORHAN PAMUK VE FAKİR BAYKURT’UN İKİ ROMANINDA DEYİM, ATASÖZÜ VE İKİLEMELER BAKIMINDAN SÖZ VARLIĞI
  Sayfalar 55 - 68
  Necmi AKYALÇIN, HACER GÜRCÜ
 8. Jasper Johns’un Eserlerinde Popüler Kültür İmgeleri
  Sayfalar 69 - 80
  Ayfer UZ, Derya ABUL
 9. PERCEPTION OF THE BEAUTY THROUGH THE CENTURY IN PERSIAN CULTURE; A CONDENSE REVIEW
  Sayfalar 81 - 102
  MONA Yadegar Ulugergerli
 10. AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ
  Sayfalar 103 - 116
  Semra KILIÇ KARATAY, Naile Rengin OYMAN
 11. Buhûrîzâde Mustafâ Itrî Efendi’nin Segâh Âyîn-i Şerîfi’nin Elde Bulunan Beş Önemli Nüshasının Karşılaştırılarak İncelenmesi
  Sayfalar 117 - 142
  İSMAİL YÖRÜKÇÜOĞLU
 12. "Seramik Tasarımında Güzeli Arayış Sürecinde Yerel Değerlerin Esin Kaynağı Olarak Kullanımı"
  Sayfalar 143 - 150
  Mehmet Fatih Karagül
 13. 2015 YILI REYTİNG LİSTESİ PROGRAM ANALİZİ
  Sayfalar 151 - 160
  Hamit ERSOY, Ferhat BAKIR
 14. UZUN METRAJLI 3D DİJİTAL ANİMASYONLARIN ÜRETİM SÜREÇLERİ VE KULLANILAN TEKNİKLER
  Sayfalar 161 - 170
  Hüsnü Çağlar Doğru
 15. THE VERSES OF TWO POETS ON SCREEN; RHINO SEASON AND THE BUTTERFLY’S DREAM
  Sayfalar 171 - 180
  Hülya Önal
 16. ALTINOVA’DA (AYVALIK-BALIKESİR) DOĞAL ÇEVRE DEĞİŞMELERİ İLE TARİH ÖNCESİ DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ETKİLERİ
  Sayfalar 181 - 202
  Serdar VARDAR, Ertuğ ÖNER
 17. GÖKÇEADA’NIN (ÇANAKKALE) PALEOCOĞRAFYA ÖZELLİKLERİ VE JEOARKEOLOJİSİ
  Sayfalar 203 - 220
  Ertuğ ÖNER, Serdar VARDAR
 18. ENDÜSTRİ VE ESTETİĞİN KESİŞİMİ; ALPULLU ŞEKER FABRİKASI YERLEŞKESİ-ERGENE KÖŞKÜ VE DONATILARI
  Sayfalar 221 - 234
  Ali MÜLAYİM
 19. MAHALLE ÖĞESİ VE TURGUT CANSEVER PROJELERİ
  Sayfalar 235 - 240
  Behiyye YILMAZ
 20. Güzeli Arayışta Kadın İmgesi, Şiddet Teması ve Polyxena'nın Çağdaş Seramik Sanatına Yansıması
  Sayfalar 241 - 248
  Münevver Berrin KAYMAN KARAGÜL
 21. Güzel?
  Sayfalar 249 - 258
  Haluk Naci GÜLALP
 22. Rekreasyon, gündelik yaşam kalitesinde bir marka; “bana iyi geldi”
  Sayfalar 259 - 266
  Nefise BULGU
 23. İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Araştırmalara İlişkin Bir İnceleme
  Sayfalar 267 - 284
  Bülent GÜVEN, Ayşegül DÜNDAR
 24. Batı Trakyalı Türk Öğrencilerin, Okudukları Kitapları Anlama Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 285 - 290
  Esin Yağmur ŞAHİN, Gülnur AYDIN, Abdullah ŞAHİN, Mesout Kalın SALI, Kübra EMRE
 25. UZAKTAN TÜRKÇE DERSLER ALAN BATI TRAKYALI TÜRK ÖĞRENCILERIN KENDILERINI DEĞERLENDIRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 291 - 300
  Abdullah ŞAHİN, Esin Yağmur ŞAHİN, Gülnur AYDIN, Mesout Kalın SALI, Kübra EMRE, Numan YILDIRIM
 26. MEKANİK İŞLEVİNİN ÖTESİNDE ESTETİK BAĞLAMINDA “ SİNEMADA KURGU”
  Sayfalar 301 - 306
  Feridun NİZAM
 27. Güzellik Geçicidir-Düşlerimiz ve Güzellik Arayışlarımız ya da Yeni bir Güzellik Tesisi: Yerli Televizyon Dizileri
  Sayfalar 307 - 322
  Sündüz HAŞAR
 28. MONTAJ VE KOLAJ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA 20.YÜZYIL’DA SİNEMA VE RESİM SANATINDA GELİŞEN YENİ BİÇİM ARAYIŞLARI
  Sayfalar 323 - 330
  Hüsnü Çağlar Doğru
 29. TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDE DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ
  Sayfalar 331 - 348
  Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU
 30. KAMU MALİYESİ-VARLIK FONU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN FIRSAT MI TEHDİT Mİ?
  Sayfalar 349 - 380
  Özge UYSAL ŞAHİN
 31. MAASTRICHT KRİTERLERİ, PARASAL BİRLİK ve TÜRKİYE
  Sayfalar 381 - 394
  Mehmet Sadık AYDIN, Hakan KAYA, Onur SEZER
 32. GÜZELİ BİLİNCİN UFKUNDA ARAMAK
  Sayfalar 395 - 402
  Cemal SAKALLI
 33. Karaz Seramikleri Örnekleri Işığında Geleneksel Kültür Nesnesinden Estetik Kategoriye Geçiş
  Sayfalar 403 - 408
  Yasemin YAROL
 34. SERAMİK MÜZESİ KERAMION VE FRECHEN SERAMİKLERİ
  Sayfalar 409 - 422
  Halide Okumuş
 35. AKSARAY İLİ GÜZELYURT İLÇESİ ÇÖMLEK-TESTİ ve ÇİNİ SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
  Sayfalar 423 - 434
  Semra KILIÇ KARATAY
 36. ORTAÇAĞ’DAN MODERNİZME DEĞİŞEN FİKİRLER DOĞRULTUSUNDA BATI RESİM SANATINDA GÜZELİ ARAYIŞ
  Sayfalar 435 - 450
  Evren KARAYEL GÖKKAYA
 37. Antik Yunan Felsefesinde “Güzel” Kavramı ve Rönesans Resim Sanatına Yansıma Biçimleri
  Sayfalar 451 - 462
  SAMET DOĞAN
 38. ISIS VE HORUS’TAN MERYEM VE ÇOCUK’A
  Sayfalar 463 - 470
  Vildan IŞIK ŞEN
 39. HEYKEL, MEKÂN VE DENEYİM
  Sayfalar 471 - 484
  Nurbiye UZ
 40. Ayna Ayna Söyle Bana...
  Sayfalar 485 - 490
  Münip Melih KORUKÇU
 41. Gündelik Yaşamın Güzellik Algısı'nın Tiyatroda Eleştirisi: Çirkin
  Sayfalar 491 - 502
  Selen KORAD BİRKİYE
 42. DRAM SANATINDA TEKİNSİZ GÜZEL VE HAROLD PINTER’IN “KOLEKSİYON” ADLI OYUNUNA YANSIMASI
  Sayfalar 503 - 508
  Füsun ATAMAN
 43. MATEMATİK ve DOĞA
  Sayfalar 509 - 514
  Ayşe AYRAN, Neşet AYDIN
 44. MATEMATİK VE SANAT
  Sayfalar 515 - 522
  Ayhan ESİ
 45. SECRET BEAUTY OF FRESHWATER: ‘‘AQUARIUM MOSSES’’
  Sayfalar 523 - 540
  Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ, Latife Ceyda İRKİN
 46. ANADOLU’NUN ENDEMİK GÜZELLERİ
  Sayfalar 541 - 544
  Kemal ÇELİK
 47. SANATÇILARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 545 - 548
  Melek Kerimova
 48. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (ÇOMÜ TÖMER ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 549 - 564
  Gülnur AYDIN, Abdullah ŞAHİN, Esin YAĞMUR, Kübra EMRE, Mesout Kalın SALI
 49. GENÇLERİN VE YAŞLILARIN YAŞLILIK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 565 - 584
  Gülsüm KORKUT, Meryem TUNA UYSAL
 50. Güzel, Özgün ve İyi Yemeğin Peşindeki Yolculuk: Gastronomi
  Sayfalar 585 - 596
  Serdar SÜNNETÇİOĞU, Ferah ÖZKÖK
 51. PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SPA TOURISM IN SERBIA
  Sayfalar 597 - 614
  Lecturer Goran PERIC, Marija Stojiljković, Marko Gašić, PhD. Vladan Ivanović
 52. ARE THERE MORE ROLES FOR MEN THAN FOR WOMEN IN THEATER PLAYS?
  Sayfalar 615 - 630
  Sacit Hadi AKDEDE, Aynur UÇKAÇ
 53. Matematik ve Müzik
  Sayfalar 631 - 642
  Ayten ESİ
 54. Türk Tekstil Endüstrisi ve Gelişimi
  Sayfalar 643 - 664
  Bestem ESİ
 55. THE EFFECTS OF MOBBING AND PSYCHOLOGICAL TORTURE PRACTICES ON SCIENCE IN CANAKKALE EIGHTEEN MARCH UNIVERSITY
  Sayfalar 665 - 668
  Mehmet Rıza GEZEN
 56. Numerical solutions of Nonlinear Evolution Equation
  Sayfalar 669 - 682
  Esen HANAÇ