Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)
Kapak Resmi
ISSN 2148-4090 | e-ISSN 2148-4090 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://gazi.dergipark.gov.tr/jobaf

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD)

Journal Of Banking and Financial Research (JOBAF)

Online ISSN: 2148-4090

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)

ISSN 2148-4090 | e-ISSN 2148-4090 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://gazi.dergipark.gov.tr/jobaf
Kapak Resmi

8.972

17.280

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD)

Journal Of Banking and Financial Research (JOBAF)

Online ISSN: 2148-4090