Editör

Assoc.Prof.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU

Turkey
ozudogru@gazi.edu.tr
Subjects: Social Sciences (General)
Institution: Gazi Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Assoc.Prof.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Turkey
yigitozbek@gmail.com
Subjects: Social Sciences and Humanities,Social Sciences (General)
Institution: Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Murat ÇETİNKAYA

Turkey
mcetinkaya@gazi.edu.tr
Subjects: Economics and Administration
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Emine ÖNER KAYA

Turkey
eonerkaya@gmail.com
Subjects: Social Sciences and Humanities,Economics and Administration

Res.Assist. Mücahit Burak ÜNLÜÖNEN

Turkey
burakunluonen@gazi.edu.tr
Subjects: Economics and Administrative Sciences

Yayın Kurulu

Assoc.Prof.Dr. Celal TAŞDOĞAN

Turkey
ctasdogan@gazi.edu.tr
Subjects: Economics and Administrative Sciences

Prof.Dr. Afşin ŞAHİN

Turkey
afsinsahin@gazi.edu.tr
Subjects: Economics and Administration
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Murat ÇETİNKAYA

Turkey
mcetinkaya@gazi.edu.tr
Subjects: Economics and Administration
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Abdurrahman OKUR

Turkey
kotevoglua@gmail.com
Subjects: Social Sciences and Humanities

Yazı İşleri Müdürü

Prof.Dr. Ganite KURT

Turkey
ganitekurt@gmail.com
Subjects: Economics and Administrative Sciences