Editör

Doç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU

Turkey
ozudogru@gazi.edu.tr
Konular: Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Doç.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Turkey
yigitozbek@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Murat ÇETİNKAYA

Turkey
mcetinkaya@gazi.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Emine ÖNER KAYA

Turkey
eonerkaya@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Ekonomi ve İşletme

Arş.Gör. Mücahit Burak ÜNLÜÖNEN

Turkey
burakunluonen@gazi.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler

Yayın Kurulu

Doç.Dr. Celal TAŞDOĞAN

Turkey
ctasdogan@gazi.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Afşin ŞAHİN

Turkey
afsinsahin@gazi.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Murat ÇETİNKAYA

Turkey
mcetinkaya@gazi.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Abdurrahman OKUR

Turkey
kotevoglua@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler

Yazı İşleri Müdürü

Prof.Dr. Ganite KURT

Turkey
ganitekurt@gmail.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler