Rising Value In Banking Sector: Participation Banking
Bankacılık Sektöründe Yükselen Değer: Katılım Bankacılığı

Sinan Şekeroğlu [1] , Kadir Özer [2]

420 1135

The Islamic finance system in world, which is known as Interest-Free Banking, İslamic Banking, and Participation Banking in Turkey, especially in areas where the Muslim population more prominent wants to be able to evaluate their savings as "no interest" and use them in financial field. In this direction, increases its assets, its customers, its branch network and its employees significantly, bringing a new breath to the banking sector both in terms of service and employment. Islamic banking, which operates on the basis of Islamic rules, is has been developing under the leadership of Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia and United Arab Emirates, which make up a large part of their assets. Total assets are expected to exceed $ 920 billion by the end of 2015 and the profits of the Islamic banking sector will be $ 30.3 billion by 2020. Turkey's ğarticipation banking, which began operations in 1985, is newer than the Gulf countries, which use the Islamic finance system in almost all financial systems. According to the World Islamic Banking Competition Report 2015, it is expected that participation banking assets, which are expected to be 52 billion dollars, and it will reach 93 billion dollars with an average growth of 16% in the next 5 years. Turkey regularly increases its development and feels it will maintain this trend in the coming years. In this study, general information about participation banking and its development in the world and in Turkey are discussed.

Dünya üzerinde Faizsiz Bankacılık, İslami Bankacılık, Türkiye’de ise Katılım Bankacılığı olarak bilinen İslami finans sistemi, özellikle tasarruflarını ‘’faizsiz’’ olarak değerlendirebilmek ve finans alanında kullanabilmek isteyen Müslüman nüfusun daha belirgin olduğu bölgelerde önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda varlıklarını, müşterilerini, şube ağını ve çalışanlarını önemli ölçüde artırarak bankacılık sektörüne hem hizmet hem istihdam konusunda yeni bir soluk kazandırmaktadır. İslami kurallar esasına göre çalışmakta olan İslami bankacılık, varlıklarının büyük bir bölümünü oluşturan Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri önderliğinde gelişmektedir. Toplam aktif hacimleri 2015 yılsonu verilerine göre 920 milyar doları aştığı tahmin edilmekte ve 2020 yılında İslami bankacılık sektörünün karının 30.3 milyar dolar seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Faaliyetlerine 1985 yılında başlamış olan Türkiye katılım bankacılığı, İslami finans sistemini neredeyse tüm finans sisteminde kullanan körfez ülkelerine göre daha yenidir. Dünya İslami Bankacılık Rekabet Raporunun 2015 yılsonu verilerine göre, 52 milyar dolar olması beklenen katılım bankacılığı aktiflerinin gelecek 5 yılda yıllık ortalama % 16 büyüme ile 93 milyar dolara ulaşacağı düşünülmektedir. Türkiye gelişimini düzenli olarak arttırmakta ve gelecek yıllarda da bu eğilimini koruyacağını hissettirmektedir. Bu çalışmada, Katılım bankacılığı hakkında genel bilgiler ve bu sektörün dünyada ve Türkiye’deki gelişimi tartışılmıştır.  

 • Altaş, G. (2008), “İslami Finans Sistemi”, Sermaye Piyasasında Gündem, TSPAKB, Sayı 69
 • Akbulak,Y. Akbulak S. (2005), ‘’Türkiye’de Reel ve Mali Sektör’’, Beta Yayınevi.
 • Aras, O. Öztürk, M. (2011) ‘’Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından Katılım Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi’’, Ekonomi Bilimler Dergisi Cilt:3, Sayı:2
 • Aslan, H.(2015) ‘’ Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri’’, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi,Cilt:1, Sayı:1
 • Babuşcu, Ş., Hazar, A.(2016) ‘’Genel Bankacılık Bilgileri’’, Bankacılık Akademisi Yayınları.
 • Bayındır, A. (2007) ’’ Ticaret ve Faiz’’, Süleymaniye Vakfı Yayınları.
 • Bayındır, S., (2005) ‘’İslâm Hukuku Penceresinden, Faizsiz Bankacılık’’, Rağbet Yayınları.
 • Bulut, İ., Er, B. (2012) ‘’ Katılım Finansmanı, Katılım Bankacılığı ve Girişim Sermayesi’’, TKBB Yayınları.
 • Büyükdeniz A., (2000) ‘’Faizsiz Finans Kurumlarının Mali Sistem İçindeki Yeri ve Çalışma Prensipleri’’, Türkiye’de Faizsiz Finans Kurumlarının Kuruluş Serüveni, Albaraka Türk Yayınları:17
 • Canbaz, M. (2016) ‘’Katılım Bankacılığı’’, Beta Yayınları.
 • Dikkaya, M., Kutval Y.(2014) ‘’Katılım Bankacılığı’’ Savaş Yayınevi.
 • Döndüren H. (1996) ‘’İslam Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Kullanılma Yöntemleri’’, İLAM Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2
 • ICD Thomson Reuters Faizsiz Finans Gelişim Raporu, 2015
 • Khan, M. S. (1986), ‘’Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis’’
 • International Monetary Fund, 33, 1, 1-27.
 • Neccar, A.M., ZERKA, M.A. (2011) ‘’İslam Düşüncesinde Banka ve Sigorta’’, İz yayınları.
 • Nienhaus, V. (1983) ‘’Profitability of Islamic PLS Banks Competing with Interest
 • Banks: Problems and Prospects’’, Journal of Research in Islamic Economics, 1, 1, 31
 • 39.
 • Samad, A. (2004) ‘’Performance of Interest-Free Islamic Banks vis-a-vis Interestbased
 • Conventıonal Banks of Bahrai’’,. Journal of Economics and Management, 12, 2,1-15.
 • TKBB 2015 Raporu
 • http://www.al-monitor.com/pulse/tr/business/2014/10/islamic-bank-sector-arab-west.html (Erişim tarihi:02.03.2017)
 • http://www.cnbc.com/2016/12/02/under-the-radar-islamic-banks-rise-in-th.html (Erişim tarihi:02.03.2017)
 • http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=320234&idno2=c320175 (Erişim tarihi:10.03.2017)
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan Şekeroğlu
Ülke: Turkey


Yazar: Kadir Özer
Ülke: Turkey


Bibtex @ { jobaf299285, journal = {Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)}, issn = {2148-4090}, eissn = {2148-4090}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {15 - 25}, doi = {}, title = {Rising Value In Banking Sector: Participation Banking}, key = {cite}, author = {Şekeroğlu, Sinan and Özer, Kadir} }
APA Şekeroğlu, S , Özer, K . (). Rising Value In Banking Sector: Participation Banking. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD), 4 (2), 15-25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jobaf/issue/30183/299285
MLA Şekeroğlu, S , Özer, K . "Rising Value In Banking Sector: Participation Banking". Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 4 (): 15-25 <http://dergipark.gov.tr/jobaf/issue/30183/299285>
Chicago Şekeroğlu, S , Özer, K . "Rising Value In Banking Sector: Participation Banking". Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 4 (): 15-25
RIS TY - JOUR T1 - Rising Value In Banking Sector: Participation Banking AU - Sinan Şekeroğlu , Kadir Özer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 25 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-4090-2148-4090 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) Rising Value In Banking Sector: Participation Banking %A Sinan Şekeroğlu , Kadir Özer %T Rising Value In Banking Sector: Participation Banking %D 2018 %J Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) %P 2148-4090-2148-4090 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Şekeroğlu, Sinan , Özer, Kadir . "Bankacılık Sektöründe Yükselen Değer: Katılım Bankacılığı". Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 4 / 2 15-25.